Genesis 27:36
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
559 [e]וַיֹּ֡אמֶר
way-yō-mer
And [Esau] saidConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3ms
3588 [e]הֲכִי֩
hă-ḵî
is not he rightlyConj
7121 [e]קָרָ֨א
qā-rā
calledV-Qal-Perf-3ms
8034 [e]שְׁמ֜וֹ
šə-mōw
the nameN-msc | 3ms
3290 [e]יַעֲקֹ֗ב
ya-‘ă-qōḇ,
JacobN-proper-ms
6117 [e]וַֽיַּעְקְבֵ֙נִי֙
way-ya‘-qə-ḇê-nî
for he has supplanted meConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3ms | 1cs
2088 [e]זֶ֣ה
zeh
thesePro-ms
6471 [e]פַעֲמַ֔יִם
p̄a-‘ă-ma-yim,
two timesN-fd
853 [e]אֶת־
’eṯ-
-DirObjM
1062 [e]בְּכֹרָתִ֣י
bə-ḵō-rā-ṯî
my birthrightN-fsc | 1cs
3947 [e]לָקָ֔ח
lā-qāḥ,
He took awayV-Qal-Perf-3ms
2009 [e]וְהִנֵּ֥ה
wə-hin-nêh
and beholdConj-w | Interjection
6258 [e]עַתָּ֖ה
‘at-tāh
nowAdv
3947 [e]לָקַ֣ח
lā-qaḥ
he has taken awayV-Qal-Perf-3ms
1293 [e]בִּרְכָתִ֑י
bir-ḵā-ṯî;
my blessingN-fsc | 1cs
559 [e]וַיֹּאמַ֕ר
way-yō-mar
And he saidConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3ms
3808 [e]הֲלֹא־
hă-lō-
notAdv-NegPrt
680 [e]אָצַ֥לְתָּ
’ā-ṣal-tā
have you reservedV-Qal-Perf-2ms
  לִּ֖י
for mePrep | 1cs
1293 [e]בְּרָכָֽה׃
bə-rā-ḵāh.
a blessingN-fs

Hebrew Texts
בראשית 27:36 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיֹּ֡אמֶר הֲכִי֩ קָרָ֨א שְׁמֹ֜ו יַעֲקֹ֗ב וַֽיַּעְקְבֵ֙נִי֙ זֶ֣ה פַעֲמַ֔יִם אֶת־בְּכֹרָתִ֣י לָקָ֔ח וְהִנֵּ֥ה עַתָּ֖ה לָקַ֣ח בִּרְכָתִ֑י וַיֹּאמַ֕ר הֲלֹא־אָצַ֥לְתָּ לִּ֖י בְּרָכָֽה׃

בראשית 27:36 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויאמר הכי קרא שמו יעקב ויעקבני זה פעמים את־בכרתי לקח והנה עתה לקח ברכתי ויאמר הלא־אצלת לי ברכה׃

בראשית 27:36 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ויאמר הכי קרא שמו יעקב ויעקבני זה פעמים את־בכרתי לקח והנה עתה לקח ברכתי ויאמר הלא־אצלת לי ברכה׃

בראשית 27:36 Hebrew Bible
ויאמר הכי קרא שמו יעקב ויעקבני זה פעמים את בכרתי לקח והנה עתה לקח ברכתי ויאמר הלא אצלת לי ברכה׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
Then he said, "Is he not rightly named Jacob, for he has supplanted me these two times? He took away my birthright, and behold, now he has taken away my blessing." And he said, "Have you not reserved a blessing for me?"

King James Bible
And he said, Is not he rightly named Jacob? for he hath supplanted me these two times: he took away my birthright; and, behold, now he hath taken away my blessing. And he said, Hast thou not reserved a blessing for me?

Holman Christian Standard Bible
So he said, "Isn't he rightly named Jacob? For he has cheated me twice now. He took my birthright, and look, now he has taken my blessing." Then he asked, "Haven't you saved a blessing for me?"
Treasury of Scripture Knowledge

Jacob. i.e., a supplanter.

Genesis 25:26,31-34 And after that came his brother out, and his hand took hold on Esau's …

Genesis 32:28 And he said, Your name shall be called no more Jacob, but Israel: …

John 1:47 Jesus saw Nathanael coming to him, and said of him, Behold an Israelite …

he took.

Genesis 25:26,33,34 And after that came his brother out, and his hand took hold on Esau's …

Links
Genesis 27:36Genesis 27:36 NIVGenesis 27:36 NLTGenesis 27:36 ESVGenesis 27:36 NASBGenesis 27:36 KJVGenesis 27:36 Bible AppsGenesis 27:36 Biblia ParalelaGenesis 27:36 Chinese BibleGenesis 27:36 French BibleGenesis 27:36 German BibleBible Hub
Genesis 27:35
Top of Page
Top of Page