Genesis 30:26
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
5414 [e]תְּנָ֞ה
tə-nāh
GiveV-Qal-Imp-ms | 3fs
853 [e]אֶת־
’eṯ-
[me]DirObjM
802 [e]נָשַׁ֣י
nā-šay
my wivesN-fpc | 1cs
853 [e]וְאֶת־
wə-’eṯ-
andConj-w | DirObjM
3206 [e]יְלָדַ֗י
yə-lā-ḏay,
my childrenN-mpc | 1cs
834 [e]אֲשֶׁ֨ר
’ă-šer
whomPro-r
5647 [e]עָבַ֧דְתִּי
‘ā-ḇaḏ-tî
I have servedV-Qal-Perf-1cs
853 [e]אֹֽתְךָ֛
’ō-ṯə-ḵā
youDirObjM | 2ms
2004 [e]בָּהֵ֖ן
bā-hên
for themPrep-b | Pro-3fp
1980 [e]וְאֵלֵ֑כָה
wə-’ê-lê-ḵāh;
and let me goConj-w | V-Qal-ConjImperf.Cohort-1cs
3588 [e]כִּ֚י
ForConj
859 [e]אַתָּ֣ה
’at-tāh
youPro-2ms
3045 [e]יָדַ֔עְתָּ
yā-ḏa‘-tā,
knowV-Qal-Perf-2ms
853 [e]אֶת־
’eṯ-
-DirObjM
5656 [e]עֲבֹדָתִ֖י
‘ă-ḇō-ḏā-ṯî
my serviceN-fsc | 1cs
834 [e]אֲשֶׁ֥ר
’ă-šer
whichPro-r
5647 [e]עֲבַדְתִּֽיךָ׃
‘ă-ḇaḏ-tî-ḵā.
I have done for youV-Qal-Perf-1cs | 2ms

Hebrew Texts
בראשית 30:26 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
תְּנָ֞ה אֶת־נָשַׁ֣י וְאֶת־יְלָדַ֗י אֲשֶׁ֨ר עָבַ֧דְתִּי אֹֽתְךָ֛ בָּהֵ֖ן וְאֵלֵ֑כָה כִּ֚י אַתָּ֣ה יָדַ֔עְתָּ אֶת־עֲבֹדָתִ֖י אֲשֶׁ֥ר עֲבַדְתִּֽיךָ׃

בראשית 30:26 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
תנה את־נשי ואת־ילדי אשר עבדתי אתך בהן ואלכה כי אתה ידעת את־עבדתי אשר עבדתיך׃

בראשית 30:26 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
תנה את־נשי ואת־ילדי אשר עבדתי אתך בהן ואלכה כי אתה ידעת את־עבדתי אשר עבדתיך׃

בראשית 30:26 Hebrew Bible
תנה את נשי ואת ילדי אשר עבדתי אתך בהן ואלכה כי אתה ידעת את עבדתי אשר עבדתיך׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
"Give me my wives and my children for whom I have served you, and let me depart; for you yourself know my service which I have rendered you."

King James Bible
Give me my wives and my children, for whom I have served thee, and let me go: for thou knowest my service which I have done thee.

Holman Christian Standard Bible
Give me my wives and my children that I have worked for, and let me go. You know how hard I have worked for you."
Treasury of Scripture Knowledge

my wives.

Genesis 29:19,20,30 And Laban said, It is better that I give her to you, than that I …

Genesis 31:26,31,41 And Laban said to Jacob, What have you done, that you have stolen …

Hosea 12:12 And Jacob fled into the country of Syria, and Israel served for a …

for thou.

Genesis 30:29,30 And he said to him, You know how I have served you, and how your …

Genesis 31:6,38-40 And you know that with all my power I have served your father…

Links
Genesis 30:26Genesis 30:26 NIVGenesis 30:26 NLTGenesis 30:26 ESVGenesis 30:26 NASBGenesis 30:26 KJVGenesis 30:26 Bible AppsGenesis 30:26 Biblia ParalelaGenesis 30:26 Chinese BibleGenesis 30:26 French BibleGenesis 30:26 German BibleBible Hub
Genesis 30:25
Top of Page
Top of Page