Genesis 34:21
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
376 [e]הָאֲנָשִׁ֨ים
hā-’ă-nā-šîm
menArt | N-mp
428 [e]הָאֵ֜לֶּה
hā-’êl-leh
theseArt | Pro-cp
8003 [e]שְֽׁלֵמִ֧ים
šə-lê-mîm
at peaceAdj-mp
1992 [e]הֵ֣ם
hêm
arePro-3mp
854 [e]אִתָּ֗נוּ
’it-tā-nū,
with usPrep | 1cp
3427 [e]וְיֵשְׁב֤וּ
wə-yê-šə-ḇū
therefore let them dwellConj-w | V-Qal-ConjImperf-3mp
776 [e]בָאָ֙רֶץ֙
ḇā-’ā-reṣ
in the landPrep-b, Art | N-fs
5503 [e]וְיִסְחֲר֣וּ
wə-yis-ḥă-rū
and tradeConj-w | V-Qal-ConjImperf-3mp
853 [e]אֹתָ֔הּ
’ō-ṯāh,
in itDirObjM | 3fs
776 [e]וְהָאָ֛רֶץ
wə-hā-’ā-reṣ
for the land [is]Conj-w, Art | N-fs
2009 [e]הִנֵּ֥ה
hin-nêh
indeedInterjection
7342 [e]רַֽחֲבַת־
ra-ḥă-ḇaṯ-
largeAdj-fsc
3027 [e]יָדַ֖יִם
yā-ḏa-yim
enoughN-fd
6440 [e]לִפְנֵיהֶ֑ם
lip̄-nê-hem;
For themPrep-l | N-mpc | 3mp
853 [e]אֶת־
’eṯ-
-DirObjM
1323 [e]בְּנֹתָם֙
bə-nō-ṯām
their daughtersN-fpc | 3mp
3947 [e]נִקַּֽח־
niq-qaḥ-
let us takeV-Qal-Imperf-1cp
  לָ֣נוּ
lā-nū
to usPrep | 1cp
802 [e]לְנָשִׁ֔ים
lə-nā-šîm,
as wivesPrep-l | N-fp
853 [e]וְאֶת־
wə-’eṯ-
andConj-w | DirObjM
1323 [e]בְּנֹתֵ֖ינוּ
bə-nō-ṯê-nū
our daughtersN-fpc | 1cp
5414 [e]נִתֵּ֥ן
nit-tên
let us giveV-Qal-Imperf-1cp
  לָהֶֽם׃
lā-hem.
themPrep | 3mp

Hebrew Texts
בראשית 34:21 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
הָאֲנָשִׁ֨ים הָאֵ֜לֶּה שְֽׁלֵמִ֧ים הֵ֣ם אִתָּ֗נוּ וְיֵשְׁב֤וּ בָאָ֙רֶץ֙ וְיִסְחֲר֣וּ אֹתָ֔הּ וְהָאָ֛רֶץ הִנֵּ֥ה רַֽחֲבַת־יָדַ֖יִם לִפְנֵיהֶ֑ם אֶת־בְּנֹתָם֙ נִקַּֽח־לָ֣נוּ לְנָשִׁ֔ים וְאֶת־בְּנֹתֵ֖ינוּ נִתֵּ֥ן לָהֶֽם׃

בראשית 34:21 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
האנשים האלה שלמים הם אתנו וישבו בארץ ויסחרו אתה והארץ הנה רחבת־ידים לפניהם את־בנתם נקח־לנו לנשים ואת־בנתינו נתן להם׃

בראשית 34:21 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
האנשים האלה שלמים הם אתנו וישבו בארץ ויסחרו אתה והארץ הנה רחבת־ידים לפניהם את־בנתם נקח־לנו לנשים ואת־בנתינו נתן להם׃

בראשית 34:21 Hebrew Bible
האנשים האלה שלמים הם אתנו וישבו בארץ ויסחרו אתה והארץ הנה רחבת ידים לפניהם את בנתם נקח לנו לנשים ואת בנתינו נתן להם׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
"These men are friendly with us; therefore let them live in the land and trade in it, for behold, the land is large enough for them. Let us take their daughters in marriage, and give our daughters to them.

King James Bible
These men are peaceable with us; therefore let them dwell in the land, and trade therein; for the land, behold, it is large enough for them; let us take their daughters to us for wives, and let us give them our daughters.

Holman Christian Standard Bible
These men are peaceful toward us," they said. "Let them live in our land and move about in it, for indeed, the region is large enough for them. Let us take their daughters as our wives and give our daughters to them.
Treasury of Scripture Knowledge
Links
Genesis 34:21Genesis 34:21 NIVGenesis 34:21 NLTGenesis 34:21 ESVGenesis 34:21 NASBGenesis 34:21 KJVGenesis 34:21 Bible AppsGenesis 34:21 Biblia ParalelaGenesis 34:21 Chinese BibleGenesis 34:21 French BibleGenesis 34:21 German BibleBible Hub
Genesis 34:20
Top of Page
Top of Page