Genesis 43:5
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
518 [e]וְאִם־
wə-’im-
But ifConj-w | Conj
369 [e]אֵינְךָ֥
’ê-nə-ḵā
notAdv | 2ms
7971 [e]מְשַׁלֵּ֖חַ
mə-šal-lê-aḥ
you will send [him]V-Piel-Prtcpl-ms
3808 [e]לֹ֣א
notAdv-NegPrt
3381 [e]נֵרֵ֑ד
nê-rêḏ;
we will go downV-Qal-Imperf-1cp
3588 [e]כִּֽי־
kî-
forConj
376 [e]הָאִ֞ישׁ
hā-’îš
the manArt | N-ms
559 [e]אָמַ֤ר
’ā-mar
saidV-Qal-Perf-3ms
413 [e]אֵלֵ֙ינוּ֙
’ê-lê-nū
to usPrep | 1cp
3808 [e]לֹֽא־
lō-
notAdv-NegPrt
7200 [e]תִרְא֣וּ
ṯir-’ū
you shall seeV-Qal-Imperf-2mp
6440 [e]פָנַ֔י
p̄ā-nay,
my faceN-mpc | 1cs
1115 [e]בִּלְתִּ֖י
bil-tî
unlessPrep
251 [e]אֲחִיכֶ֥ם
’ă-ḥî-ḵem
your brother [is]N-msc | 2mp
854 [e]אִתְּכֶֽם׃
’it-tə-ḵem.
with youPrep | 2mp

Hebrew Texts
בראשית 43:5 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְאִם־אֵינְךָ֥ מְשַׁלֵּ֖חַ לֹ֣א נֵרֵ֑ד כִּֽי־הָאִ֞ישׁ אָמַ֤ר אֵלֵ֙ינוּ֙ לֹֽא־תִרְא֣וּ פָנַ֔י בִּלְתִּ֖י אֲחִיכֶ֥ם אִתְּכֶֽם׃

בראשית 43:5 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ואם־אינך משלח לא נרד כי־האיש אמר אלינו לא־תראו פני בלתי אחיכם אתכם׃

בראשית 43:5 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ואם־אינך משלח לא נרד כי־האיש אמר אלינו לא־תראו פני בלתי אחיכם אתכם׃

בראשית 43:5 Hebrew Bible
ואם אינך משלח לא נרד כי האיש אמר אלינו לא תראו פני בלתי אחיכם אתכם׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
"But if you do not send him, we will not go down; for the man said to us, 'You will not see my face unless your brother is with you.'"

King James Bible
But if thou wilt not send him, we will not go down: for the man said unto us, Ye shall not see my face, except your brother be with you.

Holman Christian Standard Bible
But if you will not send him, we will not go, for the man said to us, 'You will not see me again unless your brother is with you.'""
Treasury of Scripture Knowledge

will not.

Genesis 42:38 And he said, My son shall not go down with you; for his brother is …

Genesis 44:26 And we said, We cannot go down: if our youngest brother be with us, …

Exodus 20:12 Honor your father and your mother: that your days may be long on …

Links
Genesis 43:5Genesis 43:5 NIVGenesis 43:5 NLTGenesis 43:5 ESVGenesis 43:5 NASBGenesis 43:5 KJVGenesis 43:5 Bible AppsGenesis 43:5 Biblia ParalelaGenesis 43:5 Chinese BibleGenesis 43:5 French BibleGenesis 43:5 German BibleBible Hub
Genesis 43:4
Top of Page
Top of Page