Hebrews 5:11
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
4012 [e]Περὶ
Peri
ConcerningPrep
3739 [e]οὗ
hou
thisRelPro-GMS
4183 [e]πολὺς
polys
[there is] muchAdj-NMS
1473 [e]ἡμῖν
hēmin
from usPPro-D1P
3588 [e]
ho
- Art-NMS
3056 [e]λόγος
logos
speech,N-NMS
2532 [e]καὶ
kai
andConj
1421 [e]δυσερμήνευτος
dysermēneutos
difficult in interpretationAdj-NMS
3004 [e]λέγειν,
legein
to speak,V-PNA
1893 [e]ἐπεὶ
epei
sinceConj
3576 [e]νωθροὶ
nōthroi
sluggishAdj-NMP
1096 [e]γεγόνατε
gegonate
you have becomeV-RIA-2P
3588 [e]ταῖς
tais
in theArt-DFP
189 [e]ἀκοαῖς.
akoais
hearings.N-DFP

Greek Texts
ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 5:11 Greek NT: Nestle 1904
Περὶ οὗ πολὺς ἡμῖν ὁ λόγος καὶ δυσερμήνευτος λέγειν, ἐπεὶ νωθροὶ γεγόνατε ταῖς ἀκοαῖς.

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 5:11 Greek NT: Westcott and Hort 1881
Περὶ οὗ πολὺς ἡμῖν ὁ λόγος καὶ δυσερμήνευτος λέγειν, ἐπεὶ νωθροὶ γεγόνατε ταῖς ἀκοαῖς·

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 5:11 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
Περὶ οὗ πολὺς ἡμῖν ὁ λόγος καὶ δυσερμήνευτος λέγειν, ἐπεὶ νωθροὶ γεγόνατε ταῖς ἀκοαῖς·

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 5:11 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Περὶ οὗ πολὺς ἡμῖν ὁ λόγος καὶ δυσερμήνευτος λέγειν, ἐπεὶ νωθροὶ γεγόνατε ταῖς ἀκοαῖς.

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 5:11 Greek NT: Greek Orthodox Church
Περὶ οὗ πολὺς ἡμῖν ὁ λόγος καὶ δυσερμήνευτος λέγειν, ἐπεὶ νωθροὶ γεγόνατε ταῖς ἀκοαῖς.

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 5:11 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
περί ὅς πολύς ἡμᾶς ὁ λόγος καί δυσερμήνευτος λέγω ἐπεί νωθρός γίνομαι ὁ ἀκοή

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 5:11 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
Περὶ οὗ πολὺς ἡμῖν ὁ λόγος καὶ δυσερμήνευτος λέγειν, ἐπεὶ νωθροὶ γεγόνατε ταῖς ἀκοαῖς.

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 5:11 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
Περὶ οὗ πολὺς ἡμῖν ὁ λόγος καὶ δυσερμήνευτος λέγειν ἐπεὶ νωθροὶ γεγόνατε ταῖς ἀκοαῖς

Hebrews 5:11 Hebrew Bible
על זאת יש לנו לדבר הרבה וקשות לבאר לכם במלין יען כי כבדו אזניכם׃

Hebrews 5:11 Aramaic NT: Peshitta
ܥܠܘܗܝ ܕܝܢ ܥܠ ܗܢܐ ܡܠܟܝܙܕܩ ܤܓܝܐܐ ܗܝ ܠܢ ܡܠܬܐ ܠܡܐܡܪܗ ܘܥܤܩܐ ܠܡܦܫܩܘܬܗ ܡܛܠ ܕܗܘܝܬܘܢ ܠܟܘܢ ܟܪܝܗܐ ܒܡܫܡܥܬܟܘܢ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
Concerning him we have much to say, and it is hard to explain, since you have become dull of hearing.

King James Bible
Of whom we have many things to say, and hard to be uttered, seeing ye are dull of hearing.

Holman Christian Standard Bible
We have a great deal to say about this, and it's difficult to explain, since you have become too lazy to understand.
Treasury of Scripture Knowledge

we.

1 Kings 10:1 And when the queen of Sheba heard of the fame of Solomon concerning …

John 6:6 And this he said to prove him: for he himself knew what he would do.

John 16:12 I have yet many things to say to you, but you cannot bear them now.

2 Peter 3:16 As also in all his letters, speaking in them of these things; in …

dull.

Isaiah 6:10 Make the heart of this people fat, and make their ears heavy, and …

Matthew 13:15 For this people's heart is waxed gross, and their ears are dull of …

Mark 8:17,18,21 And when Jesus knew it, he said to them, Why reason you, because …

Luke 24:25 Then he said to them, O fools, and slow of heart to believe all that …

Acts 28:27 For the heart of this people is waxed gross, and their ears are dull …

Links
Hebrews 5:11Hebrews 5:11 NIVHebrews 5:11 NLTHebrews 5:11 ESVHebrews 5:11 NASBHebrews 5:11 KJVHebrews 5:11 Bible AppsHebrews 5:11 Biblia ParalelaHebrews 5:11 Chinese BibleHebrews 5:11 French BibleHebrews 5:11 German BibleBible Hub
Hebrews 5:10
Top of Page
Top of Page