Jeremiah 7:17
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
369 [e]הַֽאֵינְךָ֣
ha-’ê-nə-ḵā
Do you notAdv | 2ms
7200 [e]רֹאֶ֔ה
rō-’eh,
seeV-Qal-Prtcpl-ms
4100 [e]מָ֛ה
māh
whatInterrog
1992 [e]הֵ֥מָּה
hêm-māh
theyPro-3mp
6213 [e]עֹשִׂ֖ים
‘ō-śîm
doV-Qal-Prtcpl-mp
5892 [e]בְּעָרֵ֣י
bə-‘ā-rê
in the citiesPrep-b | N-fpc
3063 [e]יְהוּדָ֑ה
yə-hū-ḏāh;
of JudahN-proper-ms
2351 [e]וּבְחֻצ֖וֹת
ū-ḇə-ḥu-ṣō-wṯ
and in the streetsConj-w, Prep-b | N-mpc
3389 [e]יְרוּשָׁלִָֽם׃
yə-rū-šā-lim.
of JerusalemN-proper-fs

Hebrew Texts
ירמיה 7:17 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
הַֽאֵינְךָ֣ רֹאֶ֔ה מָ֛ה הֵ֥מָּה עֹשִׂ֖ים בְּעָרֵ֣י יְהוּדָ֑ה וּבְחֻצֹ֖ות יְרוּשָׁלִָֽם׃

ירמיה 7:17 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
האינך ראה מה המה עשים בערי יהודה ובחצות ירושלם׃

ירמיה 7:17 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
האינך ראה מה המה עשים בערי יהודה ובחצות ירושלם׃

ירמיה 7:17 Hebrew Bible
האינך ראה מה המה עשים בערי יהודה ובחצות ירושלם׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
"Do you not see what they are doing in the cities of Judah and in the streets of Jerusalem?

King James Bible
Seest thou not what they do in the cities of Judah and in the streets of Jerusalem?

Holman Christian Standard Bible
Don't you see how they behave in the cities of Judah and in the streets of Jerusalem?
Treasury of Scripture Knowledge

See on ch.

Jeremiah 6:27 I have set you for a tower and a fortress among my people, that you …

Ezekiel 8:6-18 He said furthermore to me, Son of man, see you what they do? even …

Ezekiel 14:23 And they shall comfort you, when you see their ways and their doings…

Links
Jeremiah 7:17Jeremiah 7:17 NIVJeremiah 7:17 NLTJeremiah 7:17 ESVJeremiah 7:17 NASBJeremiah 7:17 KJVJeremiah 7:17 Bible AppsJeremiah 7:17 Biblia ParalelaJeremiah 7:17 Chinese BibleJeremiah 7:17 French BibleJeremiah 7:17 German BibleBible Hub
Jeremiah 7:16
Top of Page
Top of Page