John 12:12
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
3588 [e]Τῇ
On theArt-DFS
1887 [e]ἐπαύριον
epaurion
next dayAdv
3588 [e]
ho
theArt-NMS
3793 [e]ὄχλος
ochlos
crowdN-NMS
4183 [e]πολὺς
polys
greatAdj-NMS
3588 [e]
ho
- Art-NMS
2064 [e]ἐλθὼν
elthōn
having comeV-APA-NMS
1519 [e]εἰς
eis
toPrep
3588 [e]τὴν
tēn
theArt-AFS
1859 [e]ἑορτήν,
heortēn
feast,N-AFS
191 [e]ἀκούσαντες
akousantes
having heardV-APA-NMP
3754 [e]ὅτι
hoti
thatConj
2064 [e]ἔρχεται
erchetai
is comingV-PIM/P-3S
3588 [e]‹ὁ›
ho
- Art-NMS
2424 [e]Ἰησοῦς
Iēsous
JesusN-NMS
1519 [e]εἰς
eis
intoPrep
2414 [e]Ἱεροσόλυμα,
Hierosolyma
Jerusalem,N-ANP

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 12:12 Greek NT: Nestle 1904
Τῇ ἐπαύριον ὁ ὄχλος πολὺς ὁ ἐλθὼν εἰς τὴν ἑορτήν, ἀκούσαντες ὅτι ἔρχεται Ἰησοῦς εἰς Ἱεροσόλυμα,

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 12:12 Greek NT: Westcott and Hort 1881
Τῇ ἐπαύριον ὁ ὄχλος πολὺς ὁ ἐλθὼν εἰς τὴν ἑορτήν, ἀκούσαντες ὅτι ἔρχεται Ἰησοῦς εἰς Ἰεροσόλυμα,

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 12:12 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
Τῇ ἐπαύριον ὁ ὄχλος πολὺς ὁ ἐλθὼν εἰς τὴν ἑορτήν, ἀκούσαντες ὅτι ἔρχεται [ὁ] Ἰησοῦς εἰς Ἰεροσόλυμα,

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 12:12 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Tῇ ἐπαύριον ὄχλος πολὺς ὁ ἐλθὼν εἰς τὴν ἑορτήν, ἀκούσαντες ὅτι ἔρχεται Ἰησοῦς εἰς Ἱεροσόλυμα,

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 12:12 Greek NT: Greek Orthodox Church
Τῇ ἐπαύριον ὁ ὄχλος πολὺς ὁ ἐλθὼν εἰς τὴν ἑορτήν, ἀκούσαντες ὅτι ἔρχεται Ἰησοῦς εἰς Ἱεροσόλυμα,

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 12:12 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
τῇ ἐπαύριον ὄχλος πολὺς ὁ ἐλθὼν εἰς τὴν ἑορτήν, ἀκούσαντες ὅτι ἔρχεται Ἰησοῦς εἰς Ἱεροσόλυμα,

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 12:12 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
Τῇ ἐπαύριον ὄχλος πολὺς ὁ ἐλθὼν εἰς τὴν ἑορτήν, ἀκούσαντες ὅτι ἔρχεται ὁ Ἰησοῦς εἰς Ἱεροσόλυμα,

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 12:12 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
Τῇ ἐπαύριον ὄχλος πολὺς ὁ ἐλθὼν εἰς τὴν ἑορτήν ἀκούσαντες ὅτι ἔρχεται ὁ Ἰησοῦς εἰς Ἱεροσόλυμα

John 12:12 Hebrew Bible
ויהי ממחרת כשמוע המון רב אשר באו לחג החג כי יבא ישוע ירושלים׃

John 12:12 Aramaic NT: Peshitta
ܘܠܝܘܡܐ ܐܚܪܢܐ ܟܢܫܐ ܤܓܝܐܐ ܐܝܢܐ ܕܐܬܐ ܗܘܐ ܠܥܕܥܕܐ ܟܕ ܫܡܥܘ ܕܝܫܘܥ ܐܬܐ ܠܐܘܪܫܠܡ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
On the next day the large crowd who had come to the feast, when they heard that Jesus was coming to Jerusalem,

King James Bible
On the next day much people that were come to the feast, when they heard that Jesus was coming to Jerusalem,

Holman Christian Standard Bible
The next day, when the large crowd that had come to the festival heard that Jesus was coming to Jerusalem,
Treasury of Scripture Knowledge

much.

Matthew 21:8 And a very great multitude spread their garments in the way; others …

come.

John 11:55,56 And the Jews' passover was near at hand: and many went out of the …

Links
John 12:12John 12:12 NIVJohn 12:12 NLTJohn 12:12 ESVJohn 12:12 NASBJohn 12:12 KJVJohn 12:12 Bible AppsJohn 12:12 Biblia ParalelaJohn 12:12 Chinese BibleJohn 12:12 French BibleJohn 12:12 German BibleBible Hub
John 12:11
Top of Page
Top of Page