John 12:18
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
1223 [e]διὰ
dia
On account ofPrep
3778 [e]τοῦτο
touto
thisDPro-ANS
2532 [e]καὶ
kai
alsoConj
5221 [e]ὑπήντησεν
hypēntēsen
metV-AIA-3S
846 [e]αὐτῷ
autō
HimPPro-DM3S
3588 [e]
ho
theArt-NMS
3793 [e]ὄχλος,
ochlos
crowd,N-NMS
3754 [e]ὅτι
hoti
becauseConj
191 [e]ἤκουσαν
ēkousan
they heardV-AIA-3P
3778 [e]τοῦτο
touto
thisDPro-ANS
846 [e]αὐτὸν
auton
of HisPPro-AM3S
4160 [e]πεποιηκέναι
pepoiēkenai
having doneV-RNA
3588 [e]τὸ
to
theArt-ANS
4592 [e]σημεῖον.
sēmeion
sign.N-ANS

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 12:18 Greek NT: Nestle 1904
διὰ τοῦτο καὶ ὑπήντησεν αὐτῷ ὁ ὄχλος, ὅτι ἤκουσαν τοῦτο αὐτὸν πεποιηκέναι τὸ σημεῖον.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 12:18 Greek NT: Westcott and Hort 1881
διὰ τοῦτο καὶ ὑπήντησεν αὐτῷ ὁ ὄχλος ὅτι ἤκουσαν τοῦτο αὐτὸν πεποιηκέναι τὸ σημεῖον.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 12:18 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
διὰ τοῦτο καὶ ὑπήντησεν αὐτῷ ὁ ὄχλος ὅτι ἤκουσαν τοῦτο αὐτὸν πεποιηκέναι τὸ σημεῖον.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 12:18 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Διὰ τοῦτο καὶ ὑπήντησεν αὐτῷ ὁ ὄχλος, ὅτι ἤκουσεν τοῦτο αὐτὸν πεποιηκέναι τὸ σημεῖον.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 12:18 Greek NT: Greek Orthodox Church
διὰ τοῦτο καὶ ὑπήντησεν αὐτῷ ὁ ὄχλος, ὅτι ἤκουσαν τοῦτο αὐτὸν πεποιηκέναι τὸ σημεῖον.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 12:18 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
διὰ τοῦτο καὶ ὑπήντησεν αὐτῷ ὁ ὄχλος, ὅτι ἤκουσαν τοῦτο αὐτὸν πεποιηκέναι τὸ σημεῖον.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 12:18 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
διὰ τοῦτο καὶ ὑπήντησεν αὐτῷ ὁ ὄχλος, ὅτι ἤκουσε τοῦτο αὐτὸν πεποιηκέναι τὸ σημεῖον.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 12:18 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
διὰ τοῦτο καὶ ὑπήντησεν αὐτῷ ὁ ὄχλος ὅτι ἤκουσεν τοῦτο αὐτὸν πεποιηκέναι τὸ σημεῖον

John 12:18 Hebrew Bible
על זאת גם המון העם יצא לקראתו על שמעם כי עשה האות הזה׃

John 12:18 Aramaic NT: Peshitta
ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܢܦܩܘ ܠܩܘܒܠܗ ܟܢܫܐ ܤܓܝܐܐ ܕܫܡܥܘ ܕܐܬܐ ܗܕܐ ܥܒܕ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
For this reason also the people went and met Him, because they heard that He had performed this sign.

King James Bible
For this cause the people also met him, for that they heard that he had done this miracle.

Holman Christian Standard Bible
This is also why the crowd met Him, because they heard He had done this sign.
Treasury of Scripture Knowledge
Links
John 12:18John 12:18 NIVJohn 12:18 NLTJohn 12:18 ESVJohn 12:18 NASBJohn 12:18 KJVJohn 12:18 Bible AppsJohn 12:18 Biblia ParalelaJohn 12:18 Chinese BibleJohn 12:18 French BibleJohn 12:18 German BibleBible Hub
John 12:17
Top of Page
Top of Page