John 13:23
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
1510 [e]ἦν
ēn
There wasV-IIA-3S
345 [e]ἀνακείμενος
anakeimenos
recliningV-PPM/P-NMS
1520 [e]εἷς
heis
oneAdj-NMS
1537 [e]ἐκ
ek
ofPrep
3588 [e]τῶν
tōn
theArt-GMP
3101 [e]μαθητῶν
mathētōn
disciplesN-GMP
846 [e]αὐτοῦ
autou
of HimPPro-GM3S
1722 [e]ἐν
en
inPrep
3588 [e]τῷ
theArt-DMS
2859 [e]κόλπῳ
kolpō
bosomN-DMS
3588 [e]τοῦ
tou
- Art-GMS
2424 [e]Ἰησοῦ,
Iēsou
of Jesus,N-GMS
3739 [e]ὃν
hon
whomRelPro-AMS
25 [e]ἠγάπα
ēgapa
lovedV-IIA-3S
3588 [e]
ho
- Art-NMS
2424 [e]Ἰησοῦς·
Iēsous
Jesus.N-NMS

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 13:23 Greek NT: Nestle 1904
ἦν ἀνακείμενος εἷς ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ ἐν τῷ κόλπῳ τοῦ Ἰησοῦ, ὃν ἠγάπα ὁ Ἰησοῦς·

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 13:23 Greek NT: Westcott and Hort 1881
ἦν ἀνακείμενος εἷς ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ ἐν τῷ κόλπῳ τοῦ Ἰησοῦ, ὃν ἠγάπα ὁ Ἰησοῦς·

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 13:23 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
ἦν ἀνακείμενος εἷς ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ ἐν τῷ κόλπῳ τοῦ Ἰησοῦ, ὃν ἠγάπα ὁ Ἰησοῦς·

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 13:23 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Ἦν δὲ ἀνακείμενος εἷς τῶν μαθητῶν αὐτοῦ ἐν τῷ κόλπῳ τοῦ Ἰησοῦ, ὃν ἠγάπα ὁ Ἰησοῦς·

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 13:23 Greek NT: Greek Orthodox Church
ἦν δὲ ἀνακείμενος εἷς ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ ἐν τῷ κόλπῳ τοῦ Ἰησοῦ, ὃν ἠγάπα ὁ Ἰησοῦς·

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 13:23 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
ἦν ἀνακείμενος εἷς ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ ἐν τῷ κόλπῳ τοῦ Ἰησοῦ, ὃν ἠγάπα ὁ Ἰησοῦς·

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 13:23 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
ἦν δέ ἀνακείμενος εἷς τῶν μαθητῶν αὐτοῦ ἐν τῷ κόλπῳ τοῦ Ἰησοῦ, ὃν ἠγάπα ὁ Ἰησοῦς·

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 13:23 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
ἦν δέ ἀνακείμενος εἷς τῶν μαθητῶν αὐτοῦ ἐν τῷ κόλπῳ τοῦ Ἰησοῦ ὃν ἠγάπα ὁ Ἰησοῦς·

John 13:23 Hebrew Bible
ואחד מתלמידיו מסב על חיק ישוע אשר ישוע אהבו׃

John 13:23 Aramaic NT: Peshitta
ܐܝܬ ܗܘܐ ܕܝܢ ܡܢ ܬܠܡܝܕܘܗܝ ܚܕ ܕܤܡܝܟ ܗܘܐ ܒܥܘܒܗ ܗܘ ܕܪܚܡ ܗܘܐ ܠܗ ܝܫܘܥ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
There was reclining on Jesus' bosom one of His disciples, whom Jesus loved.

King James Bible
Now there was leaning on Jesus' bosom one of his disciples, whom Jesus loved.

Holman Christian Standard Bible
One of His disciples, the one Jesus loved, was reclining close beside Jesus.
Treasury of Scripture Knowledge

leaning.

John 13:25 He then lying on Jesus' breast said to him, Lord, who is it?

John 1:18 No man has seen God at any time, the only begotten Son, which is …

John 21:20 Then Peter, turning about, sees the disciple whom Jesus loved following; …

2 Samuel 12:3 But the poor man had nothing, save one little ewe lamb, which he …

whom.

John 11:3,5,36 Therefore his sisters sent to him, saying, Lord, behold, he whom …

John 19:26 When Jesus therefore saw his mother, and the disciple standing by, …

John 20:2 Then she runs, and comes to Simon Peter, and to the other disciple, …

John 21:7,24 Therefore that disciple whom Jesus loved said to Peter, It is the …

Revelation 1:16-18 And he had in his right hand seven stars: and out of his mouth went …

Links
John 13:23John 13:23 NIVJohn 13:23 NLTJohn 13:23 ESVJohn 13:23 NASBJohn 13:23 KJVJohn 13:23 Bible AppsJohn 13:23 Biblia ParalelaJohn 13:23 Chinese BibleJohn 13:23 French BibleJohn 13:23 German BibleBible Hub
John 13:22
Top of Page
Top of Page