John 18:13
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
2532 [e]καὶ
kai
andConj
71 [e]ἤγαγον
ēgagon
they led [Him] awayV-AIA-3P
4314 [e]πρὸς
pros
toPrep
452 [e]Ἅνναν
Hannan
AnnasN-AMS
4412 [e]πρῶτον·
prōton
first;Adv-S
1510 [e]ἦν
ēn
he wasV-IIA-3S
1063 [e]γὰρ
gar
forConj
3995 [e]πενθερὸς
pentheros
father-in-lawN-NMS
3588 [e]τοῦ
tou
- Art-GMS
2533 [e]Καϊάφα,
Kaiapha
of Caiaphas,N-GMS
3739 [e]ὃς
hos
whoRelPro-NMS
1510 [e]ἦν
ēn
wasV-IIA-3S
749 [e]ἀρχιερεὺς
archiereus
high priestN-NMS
3588 [e]τοῦ
tou
theArt-GMS
1763 [e]ἐνιαυτοῦ
eniautou
yearN-GMS
1565 [e]ἐκείνου·
ekeinou
same.DPro-GMS

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 18:13 Greek NT: Nestle 1904
καὶ ἤγαγον πρὸς Ἅνναν πρῶτον· ἦν γὰρ πενθερὸς τοῦ Καϊάφα, ὃς ἦν ἀρχιερεὺς τοῦ ἐνιαυτοῦ ἐκείνου·

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 18:13 Greek NT: Westcott and Hort 1881
καὶ ἤγαγον πρὸς Ἅνναν πρῶτον· ἦν γὰρ πενθερὸς τοῦ Καιάφα, ὃς ἦν ἀρχιερεὺς τοῦ ἐνιαυτοῦ ἐκείνου·

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 18:13 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
καὶ ἤγαγον πρὸς Ἅνναν πρῶτον· ἦν γὰρ πενθερὸς τοῦ Καιάφα, ὃς ἦν ἀρχιερεὺς τοῦ ἐνιαυτοῦ ἐκείνου·

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 18:13 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
καὶ ἀπήγαγον αὐτὸν πρὸς Ἄνναν πρῶτον· ἦν γὰρ πενθερὸς τοῦ Καϊάφα, ὃς ἦν ἀρχιερεὺς τοῦ ἐνιαυτοῦ ἐκείνου.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 18:13 Greek NT: Greek Orthodox Church
καὶ ἀπήγαγον πρὸς Ἅνναν πρῶτον· ἦν γὰρ πενθερὸς τοῦ Καϊάφα, ὃς ἦν ἀρχιερεὺς τοῦ ἐνιαυτοῦ ἐκείνου.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 18:13 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
καὶ ἤγαγον πρὸς Ἅνναν πρῶτον· ἦν γὰρ πενθερὸς τοῦ Καϊάφα, ὃς ἦν ἀρχιερεὺς τοῦ ἐνιαυτοῦ ἐκείνου·

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 18:13 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
καὶ ἀπήγαγον αὐτὸν πρὸς Ἅνναν πρῶτον· ἦν γὰρ πενθερὸς τοῦ Καϊάφα, ὃς ἦν ἀρχιερεὺς τοῦ ἐνιαυτοῦ ἐκείνου.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 18:13 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
καὶ ἀπήγαγον αὐτὸν πρὸς Ἅνναν πρῶτον· ἦν γὰρ πενθερὸς τοῦ Καϊάφα ὃς ἦν ἀρχιερεὺς τοῦ ἐνιαυτοῦ ἐκείνου·

John 18:13 Hebrew Bible
ויוליכהו בראשונה אל חנן והוא חתן קיפא אשר שמש בכהנה גדולה בשנה ההיא׃

John 18:13 Aramaic NT: Peshitta
ܘܐܝܬܝܘܗܝ ܠܘܬ ܚܢܢ ܠܘܩܕܡ ܡܛܠ ܕܚܡܘܗܝ ܗܘܐ ܕܩܝܦܐ ܗܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܪܒ ܟܗܢܐ ܕܫܢܬܐ ܗܝ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
and led Him to Annas first; for he was father-in-law of Caiaphas, who was high priest that year.

King James Bible
And led him away to Annas first; for he was father in law to Caiaphas, which was the high priest that same year.

Holman Christian Standard Bible
First they led Him to Annas, for he was the father-in-law of Caiaphas, who was high priest that year.
Treasury of Scripture Knowledge

led.

Matthew 26:57 And they that had laid hold on Jesus led him away to Caiaphas the …

Annas.

Luke 3:2 Annas and Caiaphas being the high priests, the word of God came to …

Acts 4:6 And Annas the high priest, and Caiaphas, and John, and Alexander, …

that.

John 11:51 And this spoke he not of himself: but being high priest that year, …

John 11:24 Martha said to him, I know that he shall rise again in the resurrection …

Links
John 18:13John 18:13 NIVJohn 18:13 NLTJohn 18:13 ESVJohn 18:13 NASBJohn 18:13 KJVJohn 18:13 Bible AppsJohn 18:13 Biblia ParalelaJohn 18:13 Chinese BibleJohn 18:13 French BibleJohn 18:13 German BibleBible Hub
John 18:12
Top of Page
Top of Page