John 7:45
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
2064 [e]Ἦλθον
Ēlthon
CameV-AIA-3P
3767 [e]οὖν
oun
thereforeConj
3588 [e]οἱ
hoi
theArt-NMP
5257 [e]ὑπηρέται
hypēretai
officersN-NMP
4314 [e]πρὸς
pros
toPrep
3588 [e]τοὺς
tous
theArt-AMP
749 [e]ἀρχιερεῖς
archiereis
chief priestsN-AMP
2532 [e]καὶ
kai
andConj
5330 [e]Φαρισαίους,
Pharisaious
Pharisees,N-AMP
2532 [e]καὶ
kai
andConj
3004 [e]εἶπον
eipon
saidV-AIA-3P
846 [e]αὐτοῖς
autois
to themPPro-DM3P
1565 [e]ἐκεῖνοι
ekeinoi
that,DPro-NMP
1223 [e]Διὰ
Dia
Because ofPrep
5101 [e]τί
ti
whyIPro-ANS
3756 [e]οὐκ
ouk
notAdv
71 [e]ἠγάγετε
ēgagete
did you bringV-AIA-2P
846 [e]αὐτόν;
auton
Him?PPro-AM3S

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 7:45 Greek NT: Nestle 1904
Ἦλθον οὖν οἱ ὑπηρέται πρὸς τοὺς ἀρχιερεῖς καὶ Φαρισαίους, καὶ εἶπον αὐτοῖς ἐκεῖνοι Διὰ τί οὐκ ἠγάγετε αὐτόν;

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 7:45 Greek NT: Westcott and Hort 1881
Ἦλθον οὖν οἱ ὑπηρέται πρὸς τοὺς ἀρχιερεῖς καὶ Φαρισαίους, καὶ εἶπον αὐτοῖς ἐκεῖνοι Διὰ τί οὐκ ἠγάγετε αὐτόν;

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 7:45 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
Ἦλθον οὖν οἱ ὑπηρέται πρὸς τοὺς ἀρχιερεῖς καὶ Φαρισαίους, καὶ εἶπον αὐτοῖς ἐκεῖνοι Διὰ τί οὐκ ἠγάγετε αὐτόν;

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 7:45 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Ἦλθον οὖν οἱ ὑπηρέται πρὸς τοὺς ἀρχιερεῖς καὶ Φαρισαίους· καὶ εἴπον αὐτοῖς ἐκεῖνοι, Διὰ τί οὐκ ἠγάγετε αὐτόν;

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 7:45 Greek NT: Greek Orthodox Church
Ἦλθον οὖν οἱ ὑπηρέται πρὸς τοὺς ἀρχιερεῖς καὶ Φαρισαίους, καὶ εἶπον αὐτοῖς ἐκεῖνοι· Διατί οὐκ ἠγάγετε αὐτόν;

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 7:45 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
Ἦλθον οὖν οἱ ὑπηρέται πρὸς τοὺς ἀρχιερεῖς καὶ Φαρισαίους, καὶ εἶπον αὐτοῖς ἐκεῖνοι, διατί οὐκ ἠγάγετε αὐτόν;

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 7:45 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
Ἦλθον οὖν οἱ ὑπηρέται πρὸς τοὺς ἀρχιερεῖς καὶ Φαρισαίους· καὶ εἶπον αὐτοῖς ἐκεῖνοι, Διατί οὐκ ἠγάγετε αὐτόν;

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 7:45 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
Ἦλθον οὖν οἱ ὑπηρέται πρὸς τοὺς ἀρχιερεῖς καὶ Φαρισαίους καὶ εἶπον αὐτοῖς ἐκεῖνοι Διατί οὐκ ἠγάγετε αὐτόν

John 7:45 Hebrew Bible
וישובו המשרתים אל הכהנים הגדולים והפרושים והמה אמרו אליהם מדוע לא הבאתם אתו׃

John 7:45 Aramaic NT: Peshitta
ܘܐܬܘ ܕܚܫܐ ܗܢܘܢ ܠܘܬ ܪܒܝ ܟܗܢܐ ܘܦܪܝܫܐ ܘܐܡܪܘ ܠܗܘܢ ܟܗܢܐ ܠܡܢܐ ܠܐ ܐܝܬܝܬܘܢܝܗܝ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
The officers then came to the chief priests and Pharisees, and they said to them, "Why did you not bring Him?"

King James Bible
Then came the officers to the chief priests and Pharisees; and they said unto them, Why have ye not brought him?

Holman Christian Standard Bible
Then the temple police came to the chief priests and Pharisees, who asked them, "Why haven't you brought Him?"
Treasury of Scripture Knowledge

the officers.

John 7:32 The Pharisees heard that the people murmured such things concerning him…

Acts 5:21-27 And when they heard that, they entered into the temple early in the …

Links
John 7:45John 7:45 NIVJohn 7:45 NLTJohn 7:45 ESVJohn 7:45 NASBJohn 7:45 KJVJohn 7:45 Bible AppsJohn 7:45 Biblia ParalelaJohn 7:45 Chinese BibleJohn 7:45 French BibleJohn 7:45 German BibleBible Hub
John 7:44
Top of Page
Top of Page