John 7:50
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
3004 [e]Λέγει
legei
SaysV-PIA-3S
3530 [e]Νικόδημος
Nikodēmos
NicodemusN-NMS
4314 [e]πρὸς
pros
toPrep
846 [e]αὐτούς,
autous
them,PPro-AM3P
3588 [e]
ho
the [one]Art-NMS
2064 [e]ἐλθὼν
elthōn
having comeV-APA-NMS
4314 [e]πρὸς
pros
toPrep
846 [e]αὐτὸν
auton
Him,PPro-AM3S
3588 [e][τὸ]
to
theArt-ANS
4386 [e]πρότερον,
proteron
formerAdj-ANS-C
1520 [e]εἷς
heis
oneAdj-NMS
1510 [e]ὢν
ōn
beingV-PPA-NMS
1537 [e]ἐξ
ex
ofPrep
846 [e]αὐτῶν
autōn
them,PPro-GM3P

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 7:50 Greek NT: Nestle 1904
λέγει Νικόδημος πρὸς αὐτούς, ὁ ἐλθὼν πρὸς αὐτὸν πρότερον, εἷς ὢν ἐξ αὐτῶν

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 7:50 Greek NT: Westcott and Hort 1881
λέγει Νικόδημος πρὸς αὐτούς, ὁ ἐλθὼν πρὸς αὐτὸν πρότερον, εἷς ὢν ἐξ αὐτῶν

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 7:50 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
λέγει Νικόδημος πρὸς αὐτούς, ὁ ἐλθὼν πρὸς αὐτὸν [τὸ] πρότερον, εἷς ὢν ἐξ αὐτῶν

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 7:50 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Λέγει Νικόδημος πρὸς αὐτούς― ὁ ἐλθὼν νυκτὸς πρὸς αὐτόν, εἷς ὢν ἐξ αὐτῶν―

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 7:50 Greek NT: Greek Orthodox Church
λέγει Νικόδημος πρὸς αὐτούς, ὁ ἐλθὼν νυκτὸς πρὸς αὐτὸν, εἷς ὢν ἐξ αὐτῶν·

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 7:50 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
λέγει Νικόδημος πρὸς αὐτούς, εἷς ὢν ἐξ αὐτῶν·

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 7:50 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
λέγει Νικόδημος πρὸς αὐτούς ὁ ἐλθὼν νυκτὸς πρὸς αὐτόν, εἷς ὢν ἐξ αὐτῶν,

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 7:50 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
λέγει Νικόδημος πρὸς αὐτούς ὁ ἐλθὼν νυκτὸς πρὸς αὐτὸν εἷς ὢν ἐξ αὐτῶν

John 7:50 Hebrew Bible
ויאמר אליהם נקדימון אשר בא אליו בלילה והוא היה אחד מהם׃

John 7:50 Aramaic NT: Peshitta
ܐܡܪ ܠܗܘܢ ܢܝܩܕܡܘܤ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܗܘ ܕܐܬܐ ܗܘܐ ܠܘܬ ܝܫܘܥ ܒܠܠܝܐ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
Nicodemus (he who came to Him before, being one of them) said to them,

King James Bible
Nicodemus saith unto them, (he that came to Jesus by night, being one of them,)

Holman Christian Standard Bible
Nicodemus--the one who came to Him previously, being one of them--said to them, "
Treasury of Scripture Knowledge

he that.

John 3:1,2 There was a man of the Pharisees, named Nicodemus, a ruler of the Jews…

John 19:39 And there came also Nicodemus, which at the first came to Jesus by …

to Jesus. Gr. to him.

Links
John 7:50John 7:50 NIVJohn 7:50 NLTJohn 7:50 ESVJohn 7:50 NASBJohn 7:50 KJVJohn 7:50 Bible AppsJohn 7:50 Biblia ParalelaJohn 7:50 Chinese BibleJohn 7:50 French BibleJohn 7:50 German BibleBible Hub
John 7:49
Top of Page
Top of Page