John 7:51
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
3361 [e]Μὴ
NotAdv
3588 [e]
ho
theArt-NMS
3551 [e]νόμος
nomos
lawN-NMS
1473 [e]ἡμῶν
hēmōn
of usPPro-G1P
2919 [e]κρίνει
krinei
does judgeV-PIA-3S
3588 [e]τὸν
ton
theArt-AMS
444 [e]ἄνθρωπον
anthrōpon
man,N-AMS
1437 [e]ἐὰν
ean
ifConj
3361 [e]μὴ
notAdv
191 [e]ἀκούσῃ
akousē
it has heardV-ASA-3S
4412 [e]πρῶτον
prōton
firstAdv-S
3844 [e]παρ’
par’
fromPrep
846 [e]αὐτοῦ
autou
himPPro-GM3S
2532 [e]καὶ
kai
andConj
1097 [e]γνῷ
gnō
knownV-ASA-3S
5101 [e]τί
ti
whatIPro-ANS
4160 [e]ποιεῖ;
poiei
he does?V-PIA-3S

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 7:51 Greek NT: Nestle 1904
Μὴ ὁ νόμος ἡμῶν κρίνει τὸν ἄνθρωπον ἐὰν μὴ ἀκούσῃ πρῶτον παρ’ αὐτοῦ καὶ γνῷ τί ποιεῖ;

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 7:51 Greek NT: Westcott and Hort 1881
Μὴ ὁ νόμος ἡμῶν κρίνει τὸν ἄνθρωπον ἐὰν μὴ ἀκούσῃ πρῶτον παρ' αὐτοῦ καὶ γνῷ τί ποιεῖ;

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 7:51 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
Μὴ ὁ νόμος ἡμῶν κρίνει τὸν ἄνθρωπον ἐὰν μὴ ἀκούσῃ πρῶτον παρ' αὐτοῦ καὶ γνῷ τί ποιεῖ;

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 7:51 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Μὴ ὁ νόμος ἡμῶν κρίνει τὸν ἄνθρωπον, ἐὰν μὴ ἀκούσῃ παρ’ αὐτοῦ πρότερον καὶ γνῷ τί ποιεῖ;

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 7:51 Greek NT: Greek Orthodox Church
Μὴ ὁ νόμος ἡμῶν κρίνει τὸν ἄνθρωπον, ἐὰν μὴ ἀκούσῃ παρ’ αὐτοῦ πρότερον καὶ γνῷ τί ποιεῖ;

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 7:51 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
μὴ ὁ νόμος ἡμῶν κρίνει τὸν ἄνθρωπον ἐὰν μὴ ἀκούσῃ πρῶτον παρ’ αὐτοῦ καὶ γνῷ τί ποιεῖ;

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 7:51 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
Μὴ ὁ νόμος ἡμῶν κρίνει τὸν ἄνθρωπον, ἐὰν μὴ ἀκούσῃ παρ’ αὐτοῦ πρότερον καὶ γνῷ τί ποιεῖ;

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 7:51 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
Μὴ ὁ νόμος ἡμῶν κρίνει τὸν ἄνθρωπον ἐὰν μὴ ἀκούσῃ παρ' αὐτοῦ πρότερον, καὶ γνῷ τί ποιεῖ

John 7:51 Hebrew Bible
התשפט תורתנו איש בטרם תחקרהו לדעת את אשר עשה׃

John 7:51 Aramaic NT: Peshitta
ܕܠܡܐ ܢܡܘܤܐ ܕܝܠܢ ܡܚܝܒ ܠܒܪܢܫܐ ܐܠܐ ܐܢ ܢܫܡܥ ܡܢܗ ܠܘܩܕܡ ܘܢܕܥ ܡܢܐ ܥܒܕ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
"Our Law does not judge a man unless it first hears from him and knows what he is doing, does it?"

King James Bible
Doth our law judge any man, before it hear him, and know what he doeth?

Holman Christian Standard Bible
Our law doesn't judge a man before it hears from him and knows what he's doing, does it?""
Treasury of Scripture Knowledge

Deuteronomy 1:17 You shall not respect persons in judgment; but you shall hear the …

Deuteronomy 17:8-11 If there arise a matter too hard for you in judgment, between blood …

Deuteronomy 19:15-19 One witness shall not rise up against a man for any iniquity, or …

Proverbs 18:13 He that answers a matter before he hears it, it is folly and shame to him.

Links
John 7:51John 7:51 NIVJohn 7:51 NLTJohn 7:51 ESVJohn 7:51 NASBJohn 7:51 KJVJohn 7:51 Bible AppsJohn 7:51 Biblia ParalelaJohn 7:51 Chinese BibleJohn 7:51 French BibleJohn 7:51 German BibleBible Hub
John 7:50
Top of Page
Top of Page