John 7:52
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
611 [e]Ἀπεκρίθησαν
apekrithēsan
They answeredV-AIP-3P
2532 [e]καὶ
kai
andConj
3004 [e]εἶπαν
eipan
saidV-AIA-3P
846 [e]αὐτῷ
autō
to him,PPro-DM3S
3361 [e]Μὴ
NotAdv
2532 [e]καὶ
kai
alsoConj
4771 [e]σὺ
sy
youPPro-N2S
1537 [e]ἐκ
ek
fromPrep
3588 [e]τῆς
tēs
- Art-GFS
1056 [e]Γαλιλαίας
Galilaias
GalileeN-GFS
1510 [e]εἶ;
ei
are?V-PIA-2S
2045 [e]ἐραύνησον
eraunēson
SearchV-AMA-2S
2532 [e]καὶ
kai
andConj
3708 [e]ἴδε
ide
seeV-AMA-2S
3754 [e]ὅτι
hoti
thatConj
1537 [e]ἐκ
ek
out ofPrep
3588 [e]τῆς
tēs
- Art-GFS
1056 [e]Γαλιλαίας
Galilaias
GalileeN-GFS
4396 [e]προφήτης
prophētēs
a prophetN-NMS
3756 [e]οὐκ
ouk
notAdv
1453 [e]ἐγείρεται.
egeiretai
is raised.”V-PIM/P-3S

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 7:52 Greek NT: Nestle 1904
ἀπεκρίθησαν καὶ εἶπαν αὐτῷ Μὴ καὶ σὺ ἐκ τῆς Γαλιλαίας εἶ; ἐραύνησον καὶ ἴδε ὅτι ἐκ τῆς Γαλιλαίας προφήτης οὐκ ἐγείρεται.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 7:52 Greek NT: Westcott and Hort 1881
ἀπεκρίθησαν καὶ εἶπαν αὐτῷ Μὴ καὶ σὺ ἐκ τῆς Γαλιλαίας εἶ; ἐραύνησον καὶ ἴδε ὅτι ἐκ τῆς Γαλιλαίας προφήτης οὐκ ἐγείρεται.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 7:52 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
ἀπεκρίθησαν καὶ εἶπαν αὐτῷ Μὴ καὶ σὺ ἐκ τῆς Γαλιλαίας εἶ; ἐραύνησον καὶ ἴδε ὅτι ἐκ τῆς Γαλιλαίας προφήτης οὐκ ἐγείρεται.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 7:52 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Ἀπεκρίθησαν καὶ εἴπον αὐτῷ, Μὴ καὶ σὺ ἐκ τῆς Γαλιλαίας εἴ; Ἐρεύνησον καὶ ἴδε ὅτι προφήτης ἐκ τῆς Γαλιλαίας οὐκ ἐγήγερται.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 7:52 Greek NT: Greek Orthodox Church
ἀπεκρίθησαν καὶ εἶπον αὐτῷ· Μὴ καὶ σὺ ἐκ τῆς Γαλιλαίας εἶ; ἐρεύνησον καὶ ἴδε ὅτι προφήτης ἐκ τῆς Γαλιλαίας οὐκ ἐγήγερται.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 7:52 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
ἀπεκρίθησαν καὶ εἶπαν αὐτῷ· μὴ καὶ σὺ ἐκ τῆς Γαλιλαίας εἶ; ἐραύνησον καὶ ἴδε ὅτι προφήτης ἐκ τῆς Γαλιλαίας οὐκ ἐγείρεται.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 7:52 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
ἀπεκρίθησαν καὶ εἶπον αὐτῷ, Μὴ καὶ σὺ ἐκ τῆς Γαλιλαίας εἶ; ἐρεύνησον καὶ ἴδε ὅτι προφήτης ἐκ τῆς Γαλιλαίας οὐκ ἐγήγερται.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 7:52 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
ἀπεκρίθησαν καὶ εἶπον αὐτῷ Μὴ καὶ σὺ ἐκ τῆς Γαλιλαίας εἶ ἐρεύνησον καὶ ἴδε ὅτι προφήτης ἐκ τῆς Γαλιλαίας οὐκ ἐγηγέρται

John 7:52 Hebrew Bible
ויענו ויאמרו אליו הגם אתה מן הגליל דרש נא וראה כי לא קם נביא מן הגליל׃

John 7:52 Aramaic NT: Peshitta
ܥܢܘ ܘܐܡܪܝܢ ܠܗ ܠܡܐ ܐܦ ܐܢܬ ܡܢ ܓܠܝܠܐ ܐܢܬ ܒܨܝ ܘܚܙܝ ܕܢܒܝܐ ܡܢ ܓܠܝܠܐ ܠܐ ܩܐܡ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
They answered him, "You are not also from Galilee, are you? Search, and see that no prophet arises out of Galilee."

King James Bible
They answered and said unto him, Art thou also of Galilee? Search, and look: for out of Galilee ariseth no prophet.

Holman Christian Standard Bible
You aren't from Galilee too, are you?" they replied. "Investigate and you will see that no prophet arises from Galilee."
Treasury of Scripture Knowledge

Art.

John 9:34 They answered and said to him, You were altogether born in sins, …

Genesis 19:9 And they said, Stand back. And they said again, This one fellow came …

Exodus 2:14 And he said, Who made you a prince and a judge over us? intend you …

1 Kings 22:24 But Zedekiah the son of Chenaanah went near, and smote Micaiah on …

Proverbs 9:7,8 He that reproves a scorner gets to himself shame: and he that rebukes …

Search.

John 7:41 Others said, This is the Christ. But some said, Shall Christ come …

John 1:46 And Nathanael said to him, Can there any good thing come out of Nazareth? …

Isaiah 9:1,2 Nevertheless the dimness shall not be such as was in her vexation…

Matthew 4:15,16 The land of Zabulon, and the land of Nephthalim, by the way of the …

Links
John 7:52John 7:52 NIVJohn 7:52 NLTJohn 7:52 ESVJohn 7:52 NASBJohn 7:52 KJVJohn 7:52 Bible AppsJohn 7:52 Biblia ParalelaJohn 7:52 Chinese BibleJohn 7:52 French BibleJohn 7:52 German BibleBible Hub
John 7:51
Top of Page
Top of Page