John 8:38
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
3739 [e]
ha
That whichRelPro-ANP
1473 [e]ἐγὼ
egō
IPPro-N1S
3708 [e]ἑώρακα
heōraka
have seenV-RIA-1S
3844 [e]παρὰ
para
withPrep
3588 [e]τῷ
theArt-DMS
3962 [e]Πατρὶ
Patri
Father,N-DMS
2980 [e]λαλῶ·
lalō
I speak;V-PIA-1S
2532 [e]καὶ
kai
alsoConj
4771 [e]ὑμεῖς
hymeis
youPPro-N2P
3767 [e]οὖν
oun
thereforeConj
3739 [e]
ha
whatRelPro-ANP
191 [e]ἠκούσατε
ēkousate
you have heardV-AIA-2P
3844 [e]παρὰ
para
fromPrep
3588 [e]τοῦ
tou
theArt-GMS
3962 [e]πατρὸς
patros
father,N-GMS
4160 [e]ποιεῖτε.
poieite
you do.V-PIA-2P

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 8:38 Greek NT: Nestle 1904
ἃ ἐγὼ ἑώρακα παρὰ τῷ Πατρὶ λαλῶ· καὶ ὑμεῖς οὖν ἃ ἠκούσατε παρὰ τοῦ πατρὸς ποιεῖτε.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 8:38 Greek NT: Westcott and Hort 1881
ἃ ἐγὼ ἑώρακα παρὰ τῷ πατρὶ λαλῶ· καὶ ὑμεῖς οὖν ἃ ἠκούσατε παρὰ τοῦ πατρὸς ποιεῖτε.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 8:38 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
ἃ ἐγὼ ἑώρακα παρὰ τῷ πατρὶ λαλῶ· καὶ ὑμεῖς οὖν ἃ ἠκούσατε παρὰ τοῦ πατρὸς ποιεῖτε.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 8:38 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Ἐγὼ ὃ ἑώρακα παρὰ τῷ πατρί μου, λαλῶ· καὶ ὑμεῖς οὖν ὃ ἑωράκατε παρὰ τῷ πατρὶ ὑμῶν, ποιεῖτε.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 8:38 Greek NT: Greek Orthodox Church
ἐγὼ ὃ ἑώρακα παρὰ τῷ πατρὶ μου λαλῶ· καὶ ὑμεῖς οὖν ὃ ἑωράκατε παρὰ τῷ πατρὶ ὑμῶν ποιεῖτε.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 8:38 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
ἐγὼ ἃ ἑώρακα παρὰ τῷ πατρὶ λαλῶ· καὶ ὑμεῖς οὖν ἃ ἠκούσατε παρὰ τοῦ πατρὸς ποιεῖτε.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 8:38 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
ἐγὼ ὃ ἑώρακα παρὰ τῷ πατρί μου, λαλῶ· καὶ ὑμεῖς οὖν ὃ ἑωράκατε παρὰ τῷ πατρὶ ὑμῶν, ποιεῖτε.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 8:38 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
ἐγὼ ὃ ἑώρακα παρὰ τῷ πατρὶ μου, λαλῶ· καὶ ὑμεῖς οὖν ὃ ἑωράκατε παρὰ τῷ πατρὶ ὑμῶν ποιεῖτε

John 8:38 Hebrew Bible
אני מדבר את אשר ראיתי אצל אבי ואתם עשים את אשר ראיתם אצל אביכם׃

John 8:38 Aramaic NT: Peshitta
ܐܢܐ ܡܕܡ ܕܚܙܝܬ ܠܘܬ ܐܒܝ ܡܡܠܠ ܐܢܐ ܘܐܢܬܘܢ ܡܕܡ ܕܚܙܝܬܘܢ ܠܘܬ ܐܒܘܟܘܢ ܥܒܕܝܢ ܐܢܬܘܢ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
"I speak the things which I have seen with My Father; therefore you also do the things which you heard from your father."

King James Bible
I speak that which I have seen with my Father: and ye do that which ye have seen with your father.

Holman Christian Standard Bible
I speak what I have seen in the presence of the Father; therefore, you do what you have heard from your father.""
Treasury of Scripture Knowledge

speak.

John 8:26 I have many things to say and to judge of you: but he that sent me is true…

John 3:32 And what he has seen and heard, that he testifies; and no man receives …

John 5:19,30 Then answered Jesus and said to them, Truly, truly, I say to you, …

John 12:49,50 For I have not spoken of myself; but the Father which sent me, he …

John 14:10,24 Believe you not that I am in the Father, and the Father in me? the …

John 17:8 For I have given to them the words which you gave me; and they have …

and ye.

John 8:41,44 You do the deeds of your father. Then said they to him, We be not …

Matthew 3:7 But when he saw many of the Pharisees and Sadducees come to his baptism, …

1 John 3:8-10 He that commits sin is of the devil; for the devil sins from the …

Links
John 8:38John 8:38 NIVJohn 8:38 NLTJohn 8:38 ESVJohn 8:38 NASBJohn 8:38 KJVJohn 8:38 Bible AppsJohn 8:38 Biblia ParalelaJohn 8:38 Chinese BibleJohn 8:38 French BibleJohn 8:38 German BibleBible Hub
John 8:37
Top of Page
Top of Page