John 8:47
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
3588 [e]
ho
He whoArt-NMS
1510 [e]ὢν
ōn
isV-PPA-NMS
1537 [e]ἐκ
ek
ofPrep
3588 [e]τοῦ
tou
- Art-GMS
2316 [e]Θεοῦ
Theou
God,N-GMS
3588 [e]τὰ
ta
theArt-ANP
4487 [e]ῥήματα
rhēmata
wordsN-ANP
3588 [e]τοῦ
tou
- Art-GMS
2316 [e]Θεοῦ
Theou
of GodN-GMS
191 [e]ἀκούει·
akouei
hears;V-PIA-3S
1223 [e]διὰ
dia
because ofPrep
3778 [e]τοῦτο
touto
thisDPro-ANS
4771 [e]ὑμεῖς
hymeis
youPPro-N2P
3756 [e]οὐκ
ouk
notAdv
191 [e]ἀκούετε,
akouete
hear,V-PIA-2P
3754 [e]ὅτι
hoti
becauseConj
1537 [e]ἐκ
ek
ofPrep
3588 [e]τοῦ
tou
- Art-GMS
2316 [e]Θεοῦ
Theou
God,N-GMS
3756 [e]οὐκ
ouk
notAdv
1510 [e]ἐστέ.
este
you are.V-PIA-2P

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 8:47 Greek NT: Nestle 1904
ὁ ὢν ἐκ τοῦ Θεοῦ τὰ ῥήματα τοῦ Θεοῦ ἀκούει· διὰ τοῦτο ὑμεῖς οὐκ ἀκούετε, ὅτι ἐκ τοῦ Θεοῦ οὐκ ἐστέ.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 8:47 Greek NT: Westcott and Hort 1881
ὁ ὢν ἐκ τοῦ θεοῦ τὰ ῥήματα τοῦ θεοῦ ἀκούει· διὰ τοῦτο ὑμεῖς οὐκ ἀκούετε ὅτι ἐκ τοῦ θεοῦ οὐκ ἐστέ.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 8:47 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
ὁ ὢν ἐκ τοῦ θεοῦ τὰ ῥήματα τοῦ θεοῦ ἀκούει· διὰ τοῦτο ὑμεῖς οὐκ ἀκούετε ὅτι ἐκ τοῦ θεοῦ οὐκ ἐστέ.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 8:47 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Ὁ ὢν ἐκ τοῦ θεοῦ τὰ ῥήματα τοῦ θεοῦ ἀκούει· διὰ τοῦτο ὑμεῖς οὐκ ἀκούετε, ὅτι ἐκ τοῦ θεοῦ οὐκ ἐστέ.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 8:47 Greek NT: Greek Orthodox Church
ὁ ὢν ἐκ τοῦ Θεοῦ τὰ ῥήματα τοῦ Θεοῦ ἀκούει· διὰ τοῦτο ὑμεῖς οὐκ ἀκούετε, ὅτι ἐκ τοῦ Θεοῦ οὐκ ἐστέ.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 8:47 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
ὁ ὢν ἐκ τοῦ θεοῦ τὰ ῥήματα τοῦ θεοῦ ἀκούει· διὰ τοῦτο ὑμεῖς οὐκ ἀκούετε, ὅτι ἐκ τοῦ θεοῦ οὐκ ἐστέ.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 8:47 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
ὁ ὢν ἐκ τοῦ Θεοῦ τὰ ῥήματα τοῦ Θεοῦ ἀκούει· διὰ τοῦτο ὑμεῖς οὐκ ἀκούετε, ὅτι ἐκ τοῦ Θεοῦ οὐκ ἐστέ.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 8:47 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
ὁ ὢν ἐκ τοῦ θεοῦ τὰ ῥήματα τοῦ θεοῦ ἀκούει· διὰ τοῦτο ὑμεῖς οὐκ ἀκούετε ὅτι ἐκ τοῦ θεοῦ οὐκ ἐστέ

John 8:47 Hebrew Bible
אשר מאת האלהים הוא ישמע את דברי האלהים על כן אתם לא שמעתם כי אינכם מאת האלהים׃

John 8:47 Aramaic NT: Peshitta
ܡܢ ܕܡܢ ܐܠܗܐ ܐܝܬܘܗܝ ܡܠܐ ܕܐܠܗܐ ܫܡܥ ܡܛܠ ܗܢܐ ܐܢܬܘܢ ܠܐ ܫܡܥܝܢ ܐܢܬܘܢ ܡܛܠ ܕܠܐ ܗܘܝܬܘܢ ܡܢ ܐܠܗܐ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
"He who is of God hears the words of God; for this reason you do not hear them, because you are not of God."

King James Bible
He that is of God heareth God's words: ye therefore hear them not, because ye are not of God.

Holman Christian Standard Bible
The one who is from God listens to God's words. This is why you don't listen, because you are not from God."
Treasury of Scripture Knowledge

John 8:37,43,45 I know that you are Abraham's seed; but you seek to kill me, because …

John 1:12,13 But as many as received him, to them gave he power to become the …

John 6:45,46,65 It is written in the prophets, And they shall be all taught of God. …

John 10:26,27 But you believe not, because you are not of my sheep, as I said to you…

John 17:6-8 I have manifested your name to the men which you gave me out of the …

1 John 3:10 In this the children of God are manifest, and the children of the …

1 John 4:1-6 Beloved, believe not every spirit, but try the spirits whether they …

1 John 5:1 Whoever believes that Jesus is the Christ is born of God: and every …

2 John 1:9 Whoever transgresses, and stays not in the doctrine of Christ, has …

3 John 1:11 Beloved, follow not that which is evil, but that which is good. He …

Links
John 8:47John 8:47 NIVJohn 8:47 NLTJohn 8:47 ESVJohn 8:47 NASBJohn 8:47 KJVJohn 8:47 Bible AppsJohn 8:47 Biblia ParalelaJohn 8:47 Chinese BibleJohn 8:47 French BibleJohn 8:47 German BibleBible Hub
John 8:46
Top of Page
Top of Page