Joshua 10:1
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
1961 [e]וַיְהִי֩
way-hî
And it came to passConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3ms
8085 [e]כִשְׁמֹ֨עַ
ḵiš-mō-a‘
when heardPrep-k | V-Qal-Inf
  אֲדֹֽנִי־
’ă-ḏō-nî-
- 
139 [e]צֶ֜דֶק
ṣe-ḏeq
Adoni-ZedekN-proper-ms
4428 [e]מֶ֣לֶךְ
me-leḵ
kingN-msc
3389 [e]יְרוּשָׁלִַ֗ם
yə-rū-šā-lim,
of JerusalemN-proper-fs
3588 [e]כִּֽי־
kî-
howConj
3920 [e]לָכַ֨ד
lā-ḵaḏ
had takenV-Qal-Perf-3ms
3091 [e]יְהוֹשֻׁ֣עַ
yə-hō-wō-šu-a‘
JoshuaN-proper-ms
853 [e]אֶת־
’eṯ-
-DirObjM
5857 [e]הָעַי֮
hā-‘ay
AiArt | N-proper-fs
2763 [e]וַיַּחֲרִימָהּ֒
way-ya-ḥă-rî-māh
and had utterly destroyed itConj-w | V-Hifil-ConsecImperf-3ms | 3fs
834 [e]כַּאֲשֶׁ֨ר
ka-’ă-šer
asPrep-k | Pro-r
6213 [e]עָשָׂ֤ה
‘ā-śāh
he had doneV-Qal-Perf-3ms
3405 [e]לִֽירִיחוֹ֙
lî-rî-ḥōw
to JerichoPrep-l | N-proper-fs
4428 [e]וּלְמַלְכָּ֔הּ
ū-lə-mal-kāh,
and its kingConj-w, Prep-l | N-msc | 3fs
3651 [e]כֵּן־
kên-
soAdv
6213 [e]עָשָׂ֥ה
‘ā-śāh
he had doneV-Qal-Perf-3ms
5857 [e]לָעַ֖י
lā-‘ay
to AiPrep-l | N-proper-fs
4428 [e]וּלְמַלְכָּ֑הּ
ū-lə-mal-kāh;
and its kingConj-w, Prep-l | N-msc | 3fs
3588 [e]וְכִ֨י
wə-ḵî
and howConj-w | Conj
7999 [e]הִשְׁלִ֜ימוּ
hiš-lî-mū
had made peaceV-Hifil-Perf-3cp
3427 [e]יֹשְׁבֵ֤י
yō-šə-ḇê
the inhabitantsV-Qal-Prtcpl-mpc
1391 [e]גִבְעוֹן֙
ḡiḇ-‘ō-wn
of GibeonN-proper-fs
854 [e]אֶת־
’eṯ-
withPrep
3478 [e]יִשְׂרָאֵ֔ל
yiś-rā-’êl,
IsraelN-proper-ms
1961 [e]וַיִּֽהְי֖וּ
way-yih-yū
and wereConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3mp
7130 [e]בְּקִרְבָּֽם׃
bə-qir-bām.
among themPrep-b | N-msc | 3mp

Hebrew Texts
יהושע 10:1 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיְהִי֩ כִשְׁמֹ֨עַ אֲדֹֽנִי־צֶ֜דֶק מֶ֣לֶךְ יְרוּשָׁלִַ֗ם כִּֽי־לָכַ֨ד יְהֹושֻׁ֣עַ אֶת־הָעַי֮ וַיַּחֲרִימָהּ֒ כַּאֲשֶׁ֨ר עָשָׂ֤ה לִֽירִיחֹו֙ וּלְמַלְכָּ֔הּ כֵּן־עָשָׂ֥ה לָעַ֖י וּלְמַלְכָּ֑הּ וְכִ֨י הִשְׁלִ֜ימוּ יֹשְׁבֵ֤י גִבְעֹון֙ אֶת־יִשְׂרָאֵ֔ל וַיִּֽהְי֖וּ בְּקִרְבָּֽם׃

יהושע 10:1 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויהי כשמע אדני־צדק מלך ירושלם כי־לכד יהושע את־העי ויחרימה כאשר עשה ליריחו ולמלכה כן־עשה לעי ולמלכה וכי השלימו ישבי גבעון את־ישראל ויהיו בקרבם׃

יהושע 10:1 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ויהי כשמע אדני־צדק מלך ירושלם כי־לכד יהושע את־העי ויחרימה כאשר עשה ליריחו ולמלכה כן־עשה לעי ולמלכה וכי השלימו ישבי גבעון את־ישראל ויהיו בקרבם׃

יהושע 10:1 Hebrew Bible
ויהי כשמע אדני צדק מלך ירושלם כי לכד יהושע את העי ויחרימה כאשר עשה ליריחו ולמלכה כן עשה לעי ולמלכה וכי השלימו ישבי גבעון את ישראל ויהיו בקרבם׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
Now it came about when Adoni-zedek king of Jerusalem heard that Joshua had captured Ai, and had utterly destroyed it (just as he had done to Jericho and its king, so he had done to Ai and its king), and that the inhabitants of Gibeon had made peace with Israel and were within their land,

King James Bible
Now it came to pass, when Adonizedek king of Jerusalem had heard how Joshua had taken Ai, and had utterly destroyed it; as he had done to Jericho and her king, so he had done to Ai and her king; and how the inhabitants of Gibeon had made peace with Israel, and were among them;

Holman Christian Standard Bible
Now Adoni-zedek king of Jerusalem heard that Joshua had captured Ai and completely destroyed it, treating Ai and its king as he had Jericho and its king, and that the inhabitants of Gibeon had made peace with Israel and were living among them.
Treasury of Scripture Knowledge

Adoni-zedec

Genesis 14:18 And Melchizedek king of Salem brought forth bread and wine: and he …

Hebrews 7:1 For this Melchisedec, king of Salem, priest of the most high God, …

as he had

Joshua 6:21 And they utterly destroyed all that was in the city, both man and …

Joshua 8:2,22-29 And you shall do to Ai and her king as you did to Jericho and her …

how the

Joshua 9:15-27 And Joshua made peace with them, and made a league with them, to …

Joshua 11:19,20 There was not a city that made peace with the children of Israel, …

Links
Joshua 10:1Joshua 10:1 NIVJoshua 10:1 NLTJoshua 10:1 ESVJoshua 10:1 NASBJoshua 10:1 KJVJoshua 10:1 Bible AppsJoshua 10:1 Biblia ParalelaJoshua 10:1 Chinese BibleJoshua 10:1 French BibleJoshua 10:1 German BibleBible Hub
Joshua 9:27
Top of Page
Top of Page