Joshua 10:6
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
7971 [e]וַיִּשְׁלְח֣וּ
way-yiš-lə-ḥū
And sentConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3mp
376 [e]אַנְשֵׁי֩
’an-šê
the menN-mpc
1391 [e]גִבְע֨וֹן
ḡiḇ-‘ō-wn
of GibeonN-proper-fs
413 [e]אֶל־
’el-
toPrep
3091 [e]יְהוֹשֻׁ֤עַ
yə-hō-wō-šu-a‘
JoshuaN-proper-ms
413 [e]אֶל־
’el-
atPrep
4264 [e]הַֽמַּחֲנֶה֙
ham-ma-ḥă-neh
the campArt | N-cs
1537 [e]הַגִּלְגָּ֣לָה
hag-gil-gā-lāh
at GilgalArt | N-proper-fs | 3fs
559 [e]לֵאמֹ֔ר
lê-mōr,
sayingPrep-l | V-Qal-Inf
408 [e]אַל־
’al-
notAdv
7503 [e]תֶּ֥רֶף
te-rep̄
do forsakeV-Hifil-Imperf.Jus-2ms
3027 [e]יָדֶ֖יךָ
yā-ḏe-ḵā
-N-fdc | 2ms
5650 [e]מֵֽעֲבָדֶ֑יךָ
mê-‘ă-ḇā-ḏe-ḵā;
your servantsPrep-m | N-mpc | 2ms
5927 [e]עֲלֵ֧ה
‘ă-lêh
come upV-Qal-Imp-ms
413 [e]אֵלֵ֣ינוּ
’ê-lê-nū
to usPrep | 1cp
4120 [e]מְהֵרָ֗ה
mə-hê-rāh,
quicklyAdv
3467 [e]וְהוֹשִׁ֤יעָה
wə-hō-wō-šî-‘āh
and saveConj-w | V-Hifil-Imp-ms | 3fs
  לָּ֙נוּ֙
lā-nū
usPrep | 1cp
5826 [e]וְעָזְרֵ֔נוּ
wə-‘ā-zə-rê-nū,
and help usConj-w | V-Qal-Imp-ms | 1cp
3588 [e]כִּ֚י
forConj
6908 [e]נִקְבְּצ֣וּ
niq-bə-ṣū
have gathered togetherV-Nifal-Perf-3cp
413 [e]אֵלֵ֔ינוּ
’ê-lê-nū,
against usPrep | 1cp
3605 [e]כָּל־
kāl-
allN-msc
4428 [e]מַלְכֵ֥י
mal-ḵê
the kingsN-mpc
567 [e]הָאֱמֹרִ֖י
hā-’ĕ-mō-rî
of the AmoritesArt | N-proper-ms
3427 [e]יֹשְׁבֵ֥י
yō-šə-ḇê
who dwellV-Qal-Prtcpl-mpc
2022 [e]הָהָֽר׃
hā-hār.
in the mountainsArt | N-ms

Hebrew Texts
יהושע 10:6 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיִּשְׁלְח֣וּ אַנְשֵׁי֩ גִבְעֹ֨ון אֶל־יְהֹושֻׁ֤עַ אֶל־הַֽמַּחֲנֶה֙ הַגִּלְגָּ֣לָה לֵאמֹ֔ר אַל־תֶּ֥רֶף יָדֶ֖יךָ מֵֽעֲבָדֶ֑יךָ עֲלֵ֧ה אֵלֵ֣ינוּ מְהֵרָ֗ה וְהֹושִׁ֤יעָה לָּ֙נוּ֙ וְעָזְרֵ֔נוּ כִּ֚י נִקְבְּצ֣וּ אֵלֵ֔ינוּ כָּל־מַלְכֵ֥י הָאֱמֹרִ֖י יֹשְׁבֵ֥י הָהָֽר׃

יהושע 10:6 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וישלחו אנשי גבעון אל־יהושע אל־המחנה הגלגלה לאמר אל־תרף ידיך מעבדיך עלה אלינו מהרה והושיעה לנו ועזרנו כי נקבצו אלינו כל־מלכי האמרי ישבי ההר׃

יהושע 10:6 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
וישלחו אנשי גבעון אל־יהושע אל־המחנה הגלגלה לאמר אל־תרף ידיך מעבדיך עלה אלינו מהרה והושיעה לנו ועזרנו כי נקבצו אלינו כל־מלכי האמרי ישבי ההר׃

יהושע 10:6 Hebrew Bible
וישלחו אנשי גבעון אל יהושע אל המחנה הגלגלה לאמר אל תרף ידיך מעבדיך עלה אלינו מהרה והושיעה לנו ועזרנו כי נקבצו אלינו כל מלכי האמרי ישבי ההר׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
Then the men of Gibeon sent word to Joshua to the camp at Gilgal, saying, "Do not abandon your servants; come up to us quickly and save us and help us, for all the kings of the Amorites that live in the hill country have assembled against us."

King James Bible
And the men of Gibeon sent unto Joshua to the camp to Gilgal, saying, Slack not thy hand from thy servants; come up to us quickly, and save us, and help us: for all the kings of the Amorites that dwell in the mountains are gathered together against us.

Holman Christian Standard Bible
Then the men of Gibeon sent word to Joshua in the camp at Gilgal: "Don't abandon your servants. Come quickly and save us! Help us, for all the Amorite kings living in the hill country have joined forces against us."
Treasury of Scripture Knowledge

to the camp

Joshua 5:10 And the children of Israel encamped in Gilgal, and kept the passover …

Joshua 9:6 And they went to Joshua to the camp at Gilgal, and said to him, and …

Slack

2 Kings 4:24 Then she saddled an donkey, and said to her servant, Drive, and go …

from thy

Joshua 9:15,24,25 And Joshua made peace with them, and made a league with them, to …

Isaiah 33:22 For the LORD is our judge, the LORD is our lawgiver, the LORD is …

mountains

Joshua 21:11 And they gave them the city of Arba the father of Anak, which city …

Deuteronomy 1:15 So I took the chief of your tribes, wise men, and known, and made …

Psalm 125:2 As the mountains are round about Jerusalem, so the LORD is round …

Luke 1:39 And Mary arose in those days, and went into the hill country with …

Links
Joshua 10:6Joshua 10:6 NIVJoshua 10:6 NLTJoshua 10:6 ESVJoshua 10:6 NASBJoshua 10:6 KJVJoshua 10:6 Bible AppsJoshua 10:6 Biblia ParalelaJoshua 10:6 Chinese BibleJoshua 10:6 French BibleJoshua 10:6 German BibleBible Hub
Joshua 10:5
Top of Page
Top of Page