Joshua 18:14
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
8388 [e]וְתָאַ֣ר
wə-ṯā-’ar
And extendedConj-w | V-Qal-ConjPerf-3ms
1366 [e]הַגְּבוּל֩
hag-gə-ḇūl
the borderArt | N-ms
5437 [e]וְנָסַ֨ב
wə-nā-saḇ
and aroundConj-w | V-Nifal-ConjPerf-3ms
6285 [e]לִפְאַת־
lip̄-’aṯ-
the west sidePrep-l | N-fsc
3220 [e]יָ֜ם
yām
theN-ms
5045 [e]נֶ֗גְבָּה
neḡ-bāh,
to southN-ms | 3fs
4480 [e]מִן־
min-
fromPrep
2022 [e]הָהָר֙
hā-hār
the hillArt | N-ms
834 [e]אֲשֶׁ֨ר
’ă-šer
that [lies]Pro-r
5921 [e]עַל־
‘al-
-Prep
6440 [e]פְּנֵ֥י
pə-nê
beforeN-cpc
  בֵית־
ḇêṯ-
inPrep
1032 [e]חֹרוֹן֮
ḥō-rō-wn
Beth HoronN-proper-fs
5045 [e]נֶגְבָּה֒
neḡ-bāh
southwardN-ms | 3fs
  [והיה]
[wə-hā-yāh
-Conjunctive waw :: Verb - Qal - Conjunctive perfect - third person masculine singular Conj-w | V-Qal-ConjPerf-3ms
 
ḵ]
 
1961 [e](וְהָי֣וּ)
(wə-hā-yū
andConj-w | V-Qal-ConjPerf-3cp
 
q)
 
8444 [e]תֹֽצְאֹתָ֗יו
ṯō-ṣə-’ō-ṯāw,
it endedN-fpc | 3ms
413 [e]אֶל־
’el-
atPrep
  קִרְיַת־
qir-yaṯ-
- 
7154 [e]בַּ֙עַל֙
ba-‘al
Kirjath BaalN-proper-fs
1931 [e]הִ֚יא
that [is]Pro-3fs
  קִרְיַ֣ת
qir-yaṯ
- 
7157 [e]יְעָרִ֔ים
yə-‘ā-rîm,
Kirjath JearimN-proper-fs
5892 [e]עִ֖יר
‘îr
a cityN-fsc
1121 [e]בְּנֵ֣י
bə-nê
of the sonsN-mpc
3063 [e]יְהוּדָ֑ה
yə-hū-ḏāh;
of JudahN-proper-ms
2063 [e]זֹ֖את
zōṯ
This [was]Pro-fs
6285 [e]פְּאַת־
pə-’aṯ-
the sideN-fsc
3220 [e]יָֽם׃
yām.
westN-ms

Hebrew Texts
יהושע 18:14 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְתָאַ֣ר הַגְּבוּל֩ וְנָסַ֨ב לִפְאַת־יָ֜ם נֶ֗גְבָּה מִן־הָהָר֙ אֲשֶׁ֨ר עַל־פְּנֵ֥י בֵית־חֹרֹון֮ נֶגְבָּה֒ [וְהָיָה כ] (וְהָי֣וּ ק) תֹֽצְאֹתָ֗יו אֶל־קִרְיַת־בַּ֙עַל֙ הִ֚יא קִרְיַ֣ת יְעָרִ֔ים עִ֖יר בְּנֵ֣י יְהוּדָ֑ה זֹ֖את פְּאַת־יָֽם׃

יהושע 18:14 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ותאר הגבול ונסב לפאת־ים נגבה מן־ההר אשר על־פני בית־חרון נגבה [והיה כ] (והיו ק) תצאתיו אל־קרית־בעל היא קרית יערים עיר בני יהודה זאת פאת־ים׃

יהושע 18:14 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ותאר הגבול ונסב לפאת־ים נגבה מן־ההר אשר על־פני בית־חרון נגבה [והיה כ] (והיו ק) תצאתיו אל־קרית־בעל היא קרית יערים עיר בני יהודה זאת פאת־ים׃

יהושע 18:14 Hebrew Bible
ותאר הגבול ונסב לפאת ים נגבה מן ההר אשר על פני בית חרון נגבה והיה תצאתיו אל קרית בעל היא קרית יערים עיר בני יהודה זאת פאת ים׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
The border extended from there and turned round on the west side southward, from the hill which lies before Beth-horon southward; and it ended at Kiriath-baal (that is, Kiriath-jearim), a city of the sons of Judah. This was the west side.

King James Bible
And the border was drawn thence, and compassed the corner of the sea southward, from the hill that lieth before Bethhoron southward; and the goings out thereof were at Kirjathbaal, which is Kirjathjearim, a city of the children of Judah: this was the west quarter.

Holman Christian Standard Bible
On the west side, from the hill facing Beth-horon on the south, the border curved, turning southward, and ended at Kiriath-baal (that is, Kiriath-jearim), a city of the descendants of Judah. This was the west side of their border.
Treasury of Scripture Knowledge

Kirjath-baal

Joshua 15:9,60 And the border was drawn from the top of the hill to the fountain …

1 Samuel 7:1,2 And the men of Kirjathjearim came, and fetched up the ark of the …

2 Samuel 6:2 And David arose, and went with all the people that were with him …

1 Chronicles 13:5,6 So David gathered all Israel together, from Shihor of Egypt even …

Links
Joshua 18:14Joshua 18:14 NIVJoshua 18:14 NLTJoshua 18:14 ESVJoshua 18:14 NASBJoshua 18:14 KJVJoshua 18:14 Bible AppsJoshua 18:14 Biblia ParalelaJoshua 18:14 Chinese BibleJoshua 18:14 French BibleJoshua 18:14 German BibleBible Hub
Joshua 18:13
Top of Page
Top of Page