Joshua 18:4
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
3051 [e]הָב֥וּ
hā-ḇū
Pick outV-Qal-Imp-mp
  לָכֶ֛ם
lā-ḵem
from among youPrep | 2mp
7969 [e]שְׁלֹשָׁ֥ה
šə-lō-šāh
threeNumber-ms
376 [e]אֲנָשִׁ֖ים
’ă-nā-šîm
menN-mp
7626 [e]לַשָּׁ֑בֶט
laš-šā-ḇeṭ;
for [each] tribePrep-l, Art | N-ms
7971 [e]וְאֶשְׁלָחֵ֗ם
wə-’eš-lā-ḥêm,
and I will send themConj-w | V-Qal-ConjImperf.h-1cs | 3mp
6965 [e]וְיָקֻ֜מוּ
wə-yā-qu-mū
and they shall riseConj-w | V-Qal-ConjImperf-3mp
1980 [e]וְיִֽתְהַלְּכ֥וּ
wə-yiṯ-hal-lə-ḵū
and goConj-w | V-Hitpael-ConjImperf-3mp
776 [e]בָאָ֛רֶץ
ḇā-’ā-reṣ
through the landPrep-b, Art | N-fs
3789 [e]וְיִכְתְּב֥וּ
wə-yiḵ-tə-ḇū
and surveyConj-w | V-Qal-ConjImperf-3mp
853 [e]אוֹתָ֛הּ
’ō-w-ṯāh
itDirObjM | 3fs
6310 [e]לְפִ֥י
lə-p̄î
according toPrep-l | N-msc
5159 [e]נַֽחֲלָתָ֖ם
na-ḥă-lā-ṯām
their inheritanceN-fsc | 3mp
935 [e]וְיָבֹ֥אוּ
wə-yā-ḇō-’ū
and come [back]Conj-w | V-Qal-ConjImperf-3mp
413 [e]אֵלָֽי׃
’ê-lāy.
to mePrep | 1cs

Hebrew Texts
יהושע 18:4 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
הָב֥וּ לָכֶ֛ם שְׁלֹשָׁ֥ה אֲנָשִׁ֖ים לַשָּׁ֑בֶט וְאֶשְׁלָחֵ֗ם וְיָקֻ֜מוּ וְיִֽתְהַלְּכ֥וּ בָאָ֛רֶץ וְיִכְתְּב֥וּ אֹותָ֛הּ לְפִ֥י נַֽחֲלָתָ֖ם וְיָבֹ֥אוּ אֵלָֽי׃

יהושע 18:4 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
הבו לכם שלשה אנשים לשבט ואשלחם ויקמו ויתהלכו בארץ ויכתבו אותה לפי נחלתם ויבאו אלי׃

יהושע 18:4 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
הבו לכם שלשה אנשים לשבט ואשלחם ויקמו ויתהלכו בארץ ויכתבו אותה לפי נחלתם ויבאו אלי׃

יהושע 18:4 Hebrew Bible
הבו לכם שלשה אנשים לשבט ואשלחם ויקמו ויתהלכו בארץ ויכתבו אותה לפי נחלתם ויבאו אלי׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
"Provide for yourselves three men from each tribe that I may send them, and that they may arise and walk through the land and write a description of it according to their inheritance; then they shall return to me.

King James Bible
Give out from among you three men for each tribe: and I will send them, and they shall rise, and go through the land, and describe it according to the inheritance of them; and they shall come again to me.

Holman Christian Standard Bible
Appoint for yourselves three men from each tribe, and I will send them out. They are to go and survey the land, write a description of it for the purpose of their inheritance, and return to me.
Treasury of Scripture Knowledge

three

Joshua 18:3 And Joshua said to the children of Israel, How long are you slack …

Joshua 3:12 Now therefore take you twelve men out of the tribes of Israel, out …

Joshua 4:2 Take you twelve men out of the people, out of every tribe a man,

Numbers 1:4 And with you there shall be a man of every tribe; every one head …

Numbers 13:2 Send you men, that they may search the land of Canaan, which I give …

describe

Joshua 18:6,9 You shall therefore describe the land into seven parts, and bring …

Links
Joshua 18:4Joshua 18:4 NIVJoshua 18:4 NLTJoshua 18:4 ESVJoshua 18:4 NASBJoshua 18:4 KJVJoshua 18:4 Bible AppsJoshua 18:4 Biblia ParalelaJoshua 18:4 Chinese BibleJoshua 18:4 French BibleJoshua 18:4 German BibleBible Hub
Joshua 18:3
Top of Page
Top of Page