Joshua 20:6
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
3427 [e]וְיָשַׁ֣ב ׀
wə-yā-šaḇ
And he shall dwellConj-w | V-Qal-ConjPerf-3ms
5892 [e]בָּעִ֣יר
bā-‘îr
in cityPrep-b, Art | N-fs
1931 [e]הַהִ֗יא
ha-hî,
thatArt | Pro-3fs
5704 [e]עַד־
‘aḏ-
untilPrep
5975 [e]עָמְד֞וֹ
‘ā-mə-ḏōw
he standsV-Qal-Inf | 3ms
6440 [e]לִפְנֵ֤י
lip̄-nê
beforePrep-l | N-cpc
5712 [e]הָֽעֵדָה֙
hā-‘ê-ḏāh
the congregationArt | N-fs
4941 [e]לַמִּשְׁפָּ֔ט
lam-miš-pāṭ,
for judgmentPrep-l, Art | N-ms
5704 [e]עַד־
‘aḏ-
[and] untilPrep
4194 [e]מוֹת֙
mō-wṯ
the deathN-msc
3548 [e]הַכֹּהֵ֣ן
hak-kō-hên
of the priestArt | N-ms
1419 [e]הַגָּד֔וֹל
hag-gā-ḏō-wl,
highArt | Adj-ms
834 [e]אֲשֶׁ֥ר
’ă-šer
one whoPro-r
1961 [e]יִהְיֶ֖ה
yih-yeh
isV-Qal-Imperf-3ms
3117 [e]בַּיָּמִ֣ים
bay-yā-mîm
in daysPrep-b, Art | N-mp
1992 [e]הָהֵ֑ם
hā-hêm;
ThoseArt | Pro-3mp
227 [e]אָ֣ז ׀
’āz
thenAdv
7725 [e]יָשׁ֣וּב
yā-šūḇ
may returnV-Qal-Imperf-3ms
7523 [e]הָרוֹצֵ֗חַ
hā-rō-w-ṣê-aḥ,
the slayerArt | V-Qal-Prtcpl-ms
935 [e]וּבָ֤א
ū-ḇā
and comeConj-w | V-Qal-ConjPerf-3ms
413 [e]אֶל־
’el-
toPrep
5892 [e]עִירוֹ֙
‘î-rōw
his own cityN-fsc | 3ms
413 [e]וְאֶל־
wə-’el-
andConj-w | Prep
1004 [e]בֵּית֔וֹ
bê-ṯōw,
his own houseN-msc | 3ms
413 [e]אֶל־
’el-
toPrep
5892 [e]הָעִ֖יר
hā-‘îr
the cityArt | N-fs
834 [e]אֲשֶׁר־
’ă-šer-
whichPro-r
5127 [e]נָ֥ס
nās
he fledV-Qal-Perf-3ms
8033 [e]מִשָּֽׁם׃
miš-šām.
from whichPrep-m | Adv

Hebrew Texts
יהושע 20:6 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְיָשַׁ֣ב ׀ בָּעִ֣יר הַהִ֗יא עַד־עָמְדֹ֞ו לִפְנֵ֤י הָֽעֵדָה֙ לַמִּשְׁפָּ֔ט עַד־מֹות֙ הַכֹּהֵ֣ן הַגָּדֹ֔ול אֲשֶׁ֥ר יִהְיֶ֖ה בַּיָּמִ֣ים הָהֵ֑ם אָ֣ז ׀ יָשׁ֣וּב הָרֹוצֵ֗חַ וּבָ֤א אֶל־עִירֹו֙ וְאֶל־בֵּיתֹ֔ו אֶל־הָעִ֖יר אֲשֶׁר־נָ֥ס מִשָּֽׁם׃

יהושע 20:6 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וישב ׀ בעיר ההיא עד־עמדו לפני העדה למשפט עד־מות הכהן הגדול אשר יהיה בימים ההם אז ׀ ישוב הרוצח ובא אל־עירו ואל־ביתו אל־העיר אשר־נס משם׃

יהושע 20:6 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
וישב ׀ בעיר ההיא עד־עמדו לפני העדה למשפט עד־מות הכהן הגדול אשר יהיה בימים ההם אז ׀ ישוב הרוצח ובא אל־עירו ואל־ביתו אל־העיר אשר־נס משם׃

יהושע 20:6 Hebrew Bible
וישב בעיר ההיא עד עמדו לפני העדה למשפט עד מות הכהן הגדול אשר יהיה בימים ההם אז ישוב הרוצח ובא אל עירו ואל ביתו אל העיר אשר נס משם׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
'He shall dwell in that city until he stands before the congregation for judgment, until the death of the one who is high priest in those days. Then the manslayer shall return to his own city and to his own house, to the city from which he fled.'"

King James Bible
And he shall dwell in that city, until he stand before the congregation for judgment, and until the death of the high priest that shall be in those days: then shall the slayer return, and come unto his own city, and unto his own house, unto the city from whence he fled.

Holman Christian Standard Bible
He is to stay in that city until he stands trial before the assembly and until the death of the high priest serving at that time. Then the one who committed manslaughter may return home to his own city from which he fled."
Treasury of Scripture Knowledge

until

Numbers 35:12,24,25 And they shall be to you cities for refuge from the avenger; that …

Hebrews 9:26 For then must he often have suffered since the foundation of the world…

Links
Joshua 20:6Joshua 20:6 NIVJoshua 20:6 NLTJoshua 20:6 ESVJoshua 20:6 NASBJoshua 20:6 KJVJoshua 20:6 Bible AppsJoshua 20:6 Biblia ParalelaJoshua 20:6 Chinese BibleJoshua 20:6 French BibleJoshua 20:6 German BibleBible Hub
Joshua 20:5
Top of Page
Top of Page