Joshua 22:27
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
3588 [e]כִּי֩
but [that]Conj
5707 [e]עֵ֨ד
‘êḏ
a witnessN-ms
1931 [e]ה֜וּא
it [may be]Pro-3ms
996 [e]בֵּינֵ֣ינוּ
bê-nê-nū
between usPrep | 1cp
996 [e]וּבֵינֵיכֶ֗ם
ū-ḇê-nê-ḵem,
and youConj-w | Prep | 2mp
996 [e]וּבֵ֣ין
ū-ḇên
andConj-w | Prep
1755 [e]דֹּרוֹתֵינוּ֮
dō-rō-w-ṯê-nū
our generationsN-mpc | 1cp
310 [e]אַחֲרֵינוּ֒
’a-ḥă-rê-nū
after usPrep | 1cp
5647 [e]לַעֲבֹ֞ד
la-‘ă-ḇōḏ
that we may performPrep-l | V-Qal-Inf
853 [e]אֶת־
’eṯ-
-DirObjM
5656 [e]עֲבֹדַ֤ת
‘ă-ḇō-ḏaṯ
the serviceN-fsc
3068 [e]יְהוָה֙
Yah-weh
of YahwehN-proper-ms
6440 [e]לְפָנָ֔יו
lə-p̄ā-nāw,
before HimPrep-l | N-cpc | 3ms
5930 [e]בְּעֹלוֹתֵ֥ינוּ
bə-‘ō-lō-w-ṯê-nū
with our burnt offeringsPrep-b | N-fpc | 1cp
2077 [e]וּבִזְבָחֵ֖ינוּ
ū-ḇiz-ḇā-ḥê-nū
and with our sacrificesConj-w, Prep-b | N-mpc | 1cp
8002 [e]וּבִשְׁלָמֵ֑ינוּ
ū-ḇiš-lā-mê-nū;
and with our peace offeringsConj-w, Prep-b | N-mpc | 1cp
3808 [e]וְלֹא־
wə-lō-
that notConj-w | Adv-NegPrt
559 [e]יֹאמְר֨וּ
yō-mə-rū
may sayV-Qal-Imperf-3mp
1121 [e]בְנֵיכֶ֤ם
ḇə-nê-ḵem
your descendantsN-mpc | 2mp
4279 [e]מָחָר֙
mā-ḥār
in time to comeAdv
1121 [e]לְבָנֵ֔ינוּ
lə-ḇā-nê-nū,
to our descendantsPrep-l | N-mpc | 1cp
369 [e]אֵין־
’ên-
noAdv
  לָכֶ֥ם
lā-ḵem
You havePrep | 2mp
2506 [e]חֵ֖לֶק
ḥê-leq
partN-ms
3068 [e]בַּיהוָֽה׃
Yah-weh.
in YahwehPrep-b | N-proper-ms

Hebrew Texts
יהושע 22:27 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
כִּי֩ עֵ֨ד ה֜וּא בֵּינֵ֣ינוּ וּבֵינֵיכֶ֗ם וּבֵ֣ין דֹּרֹותֵינוּ֮ אַחֲרֵינוּ֒ לַעֲבֹ֞ד אֶת־עֲבֹדַ֤ת יְהוָה֙ לְפָנָ֔יו בְּעֹלֹותֵ֥ינוּ וּבִזְבָחֵ֖ינוּ וּבִשְׁלָמֵ֑ינוּ וְלֹא־יֹאמְר֨וּ בְנֵיכֶ֤ם מָחָר֙ לְבָנֵ֔ינוּ אֵין־לָכֶ֥ם חֵ֖לֶק בַּיהוָֽה׃

יהושע 22:27 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
כי עד הוא בינינו וביניכם ובין דרותינו אחרינו לעבד את־עבדת יהוה לפניו בעלותינו ובזבחינו ובשלמינו ולא־יאמרו בניכם מחר לבנינו אין־לכם חלק ביהוה׃

יהושע 22:27 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
כי עד הוא בינינו וביניכם ובין דרותינו אחרינו לעבד את־עבדת יהוה לפניו בעלותינו ובזבחינו ובשלמינו ולא־יאמרו בניכם מחר לבנינו אין־לכם חלק ביהוה׃

יהושע 22:27 Hebrew Bible
כי עד הוא בינינו וביניכם ובין דרותינו אחרינו לעבד את עבדת יהוה לפניו בעלותינו ובזבחינו ובשלמינו ולא יאמרו בניכם מחר לבנינו אין לכם חלק ביהוה׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
rather it shall be a witness between us and you and between our generations after us, that we are to perform the service of the LORD before Him with our burnt offerings, and with our sacrifices and with our peace offerings, so that your sons will not say to our sons in time to come, "You have no portion in the LORD."'

King James Bible
But that it may be a witness between us, and you, and our generations after us, that we might do the service of the LORD before him with our burnt offerings, and with our sacrifices, and with our peace offerings; that your children may not say to our children in time to come, Ye have no part in the LORD.

Holman Christian Standard Bible
Instead, it is to be a witness between us and you, and between the generations after us, so that we may carry out the worship of the LORD in His presence with our burnt offerings, sacrifices, and fellowship offerings. Then in the future, your descendants will not be able to say to our descendants, 'You have no share in the LORD!'
Treasury of Scripture Knowledge

a witness

Joshua 22:10,34 And when they came to the borders of Jordan, that are in the land of Canaan…

Joshua 24:27 And Joshua said to all the people, Behold, this stone shall be a …

Genesis 31:48,52 And Laban said, This heap is a witness between me and you this day. …

1 Samuel 7:12 Then Samuel took a stone, and set it between Mizpeh and Shen, and …

that we

Deuteronomy 12:5,6,11,17,18,26,27 But to the place which the LORD your God shall choose out of all …

Links
Joshua 22:27Joshua 22:27 NIVJoshua 22:27 NLTJoshua 22:27 ESVJoshua 22:27 NASBJoshua 22:27 KJVJoshua 22:27 Bible AppsJoshua 22:27 Biblia ParalelaJoshua 22:27 Chinese BibleJoshua 22:27 French BibleJoshua 22:27 German BibleBible Hub
Joshua 22:26
Top of Page
Top of Page