Joshua 22:28
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
559 [e]וַנֹּ֕אמֶר
wan-nō-mer
Therefore we saidConj-w | V-Qal-ConsecImperf-1cp
1961 [e]וְהָיָ֗ה
wə-hā-yāh,
that it will beConj-w | V-Qal-ConjPerf-3ms
3588 [e]כִּֽי־
kî-
whenConj
559 [e]יֹאמְר֥וּ
yō-mə-rū
they say [this]V-Qal-Imperf-3mp
413 [e]אֵלֵ֛ינוּ
’ê-lê-nū
to usPrep | 1cp
413 [e]וְאֶל־
wə-’el-
or toConj-w | Prep
1755 [e]דֹּרֹתֵ֖ינוּ
dō-rō-ṯê-nū
our generationsN-mpc | 1cp
4279 [e]מָחָ֑ר
mā-ḥār;
in time to comeAdv
559 [e]וְאָמַ֡רְנוּ
wə-’ā-mar-nū
that we may sayConj-w | V-Qal-ConjPerf-1cp
7200 [e]רְא֣וּ
rə-’ū
Here isV-Qal-Imp-mp
853 [e]אֶת־
’eṯ-
-DirObjM
8403 [e]תַּבְנִית֩
taḇ-nîṯ
the replicaN-fsc
4196 [e]מִזְבַּ֨ח
miz-baḥ
of the altarN-msc
3068 [e]יְהוָ֜ה
Yah-weh
of YahwehN-proper-ms
834 [e]אֲשֶׁר־
’ă-šer-
whichPro-r
6213 [e]עָשׂ֣וּ
‘ā-śū
madeV-Qal-Perf-3cp
1 [e]אֲבוֹתֵ֗ינוּ
’ă-ḇō-w-ṯê-nū,
our fathersN-mpc | 1cp
3808 [e]לֹ֤א
though notAdv-NegPrt
5930 [e]לְעוֹלָה֙
lə-‘ō-w-lāh
for burnt offeringsPrep-l | N-fs
3808 [e]וְלֹ֣א
wə-lō
norConj-w | Adv-NegPrt
2077 [e]לְזֶ֔בַח
lə-ze-ḇaḥ,
for sacrificesPrep-l | N-ms
3588 [e]כִּי־
kî-
butConj
5707 [e]עֵ֣ד
‘êḏ
a witnessN-ms
1931 [e]ה֔וּא
hū,
it [is]Pro-3ms
996 [e]בֵּינֵ֖ינוּ
bê-nê-nū
between usPrep | 1cp
996 [e]וּבֵינֵיכֶֽם׃
ū-ḇê-nê-ḵem.
and youConj-w | Prep | 2mpHebrew Texts
יהושע 22:28 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַנֹּ֕אמֶר וְהָיָ֗ה כִּֽי־יֹאמְר֥וּ אֵלֵ֛ינוּ וְאֶל־דֹּרֹתֵ֖ינוּ מָחָ֑ר וְאָמַ֡רְנוּ רְא֣וּ אֶת־תַּבְנִית֩ מִזְבַּ֨ח יְהוָ֜ה אֲשֶׁר־עָשׂ֣וּ אֲבֹותֵ֗ינוּ לֹ֤א לְעֹולָה֙ וְלֹ֣א לְזֶ֔בַח כִּי־עֵ֣ד ה֔וּא בֵּינֵ֖ינוּ וּבֵינֵיכֶֽם׃

יהושע 22:28 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ונאמר והיה כי־יאמרו אלינו ואל־דרתינו מחר ואמרנו ראו את־תבנית מזבח יהוה אשר־עשו אבותינו לא לעולה ולא לזבח כי־עד הוא בינינו וביניכם׃

יהושע 22:28 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ונאמר והיה כי־יאמרו אלינו ואל־דרתינו מחר ואמרנו ראו את־תבנית מזבח יהוה אשר־עשו אבותינו לא לעולה ולא לזבח כי־עד הוא בינינו וביניכם׃

יהושע 22:28 Hebrew Bible
ונאמר והיה כי יאמרו אלינו ואל דרתינו מחר ואמרנו ראו את תבנית מזבח יהוה אשר עשו אבותינו לא לעולה ולא לזבח כי עד הוא בינינו וביניכם׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
"Therefore we said, 'It shall also come about if they say this to us or to our generations in time to come, then we shall say, "See the copy of the altar of the LORD which our fathers made, not for burnt offering or for sacrifice; rather it is a witness between us and you."'

King James Bible
Therefore said we, that it shall be, when they should so say to us or to our generations in time to come, that we may say again, Behold the pattern of the altar of the LORD, which our fathers made, not for burnt offerings, nor for sacrifices; but it is a witness between us and you.

Holman Christian Standard Bible
We thought that if they said this to us or to our generations in the future, we would reply: Look at the replica of the LORD's altar that our fathers made, not for burnt offering or sacrifice, but as a witness between us and you.
Treasury of Scripture Knowledge

Behold

Exodus 25:40 And look that you make them after their pattern, which was showed …

2 Kings 16:10 And king Ahaz went to Damascus to meet Tiglathpileser king of Assyria, …

Ezekiel 43:10,11 You son of man, show the house to the house of Israel, that they …

Hebrews 8:5 Who serve to the example and shadow of heavenly things, as Moses …

Links
Joshua 22:28Joshua 22:28 NIVJoshua 22:28 NLTJoshua 22:28 ESVJoshua 22:28 NASBJoshua 22:28 KJVJoshua 22:28 Bible AppsJoshua 22:28 Biblia ParalelaJoshua 22:28 Chinese BibleJoshua 22:28 French BibleJoshua 22:28 German BibleBible Hub
Joshua 22:27
Top of Page
Top of Page