Joshua 22:29
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
2486 [e]חָלִילָה֩
ḥā-lî-lāh
Far be it from usInterjection | 3fs
  לָּ֨נוּ
lā-nū
toPrep | 1cp
4480 [e]מִמֶּ֜נּוּ
mim-men-nū
that we shouldPrep | 1cp
4775 [e]לִמְרֹ֣ד
lim-rōḏ
rebelPrep-l | V-Qal-Inf
3068 [e]בַּֽיהוָ֗ה
Yah-weh
against YahwehPrep-b | N-proper-ms
7725 [e]וְלָשׁ֤וּב
wə-lā-šūḇ
and turnConj-w, Prep-l | V-Qal-Inf
3117 [e]הַיּוֹם֙
hay-yō-wm
this dayArt | N-ms
310 [e]מֵאַחֲרֵ֣י
mê-’a-ḥă-rê
from followingPrep-m
3068 [e]יְהוָ֔ה
Yah-weh,
YahwehN-proper-ms
1129 [e]לִבְנ֣וֹת
liḇ-nō-wṯ
to buildPrep-l | V-Qal-Inf
4196 [e]מִזְבֵּ֔חַ
miz-bê-aḥ,
an altarN-ms
5930 [e]לְעֹלָ֖ה
lə-‘ō-lāh
for burnt offeringsPrep-l | N-fs
4503 [e]לְמִנְחָ֣ה
lə-min-ḥāh
for grain offeringsPrep-l | N-fs
2077 [e]וּלְזָ֑בַח
ū-lə-zā-ḇaḥ;
or for sacrificesConj-w, Prep-l | N-ms
905 [e]מִלְּבַ֗ד
mil-lə-ḇaḏ,
besidesPrep-m, Prep-l | N-msc
4196 [e]מִזְבַּח֙
miz-baḥ
the altarN-msc
3068 [e]יְהוָ֣ה
Yah-weh
of YahwehN-proper-ms
430 [e]אֱלֹהֵ֔ינוּ
’ĕ-lō-hê-nū,
our GodN-mpc | 1cp
834 [e]אֲשֶׁ֖ר
’ă-šer
which [is]Pro-r
6440 [e]לִפְנֵ֥י
lip̄-nê
beforePrep-l | N-cpc
4908 [e]מִשְׁכָּנֽוֹ׃
miš-kā-nōw.
His tabernacleN-msc | 3ms
  פ
-Punc

Hebrew Texts
יהושע 22:29 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
חָלִילָה֩ לָּ֨נוּ מִמֶּ֜נּוּ לִמְרֹ֣ד בַּֽיהוָ֗ה וְלָשׁ֤וּב הַיֹּום֙ מֵאַחֲרֵ֣י יְהוָ֔ה לִבְנֹ֣ות מִזְבֵּ֔חַ לְעֹלָ֖ה לְמִנְחָ֣ה וּלְזָ֑בַח מִלְּבַ֗ד מִזְבַּח֙ יְהוָ֣ה אֱלֹהֵ֔ינוּ אֲשֶׁ֖ר לִפְנֵ֥י מִשְׁכָּנֹֽו׃ פ

יהושע 22:29 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
חלילה לנו ממנו למרד ביהוה ולשוב היום מאחרי יהוה לבנות מזבח לעלה למנחה ולזבח מלבד מזבח יהוה אלהינו אשר לפני משכנו׃ פ

יהושע 22:29 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
חלילה לנו ממנו למרד ביהוה ולשוב היום מאחרי יהוה לבנות מזבח לעלה למנחה ולזבח מלבד מזבח יהוה אלהינו אשר לפני משכנו׃ פ

יהושע 22:29 Hebrew Bible
חלילה לנו ממנו למרד ביהוה ולשוב היום מאחרי יהוה לבנות מזבח לעלה למנחה ולזבח מלבד מזבח יהוה אלהינו אשר לפני משכנו׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
"Far be it from us that we should rebel against the LORD and turn away from following the LORD this day, by building an altar for burnt offering, for grain offering or for sacrifice, besides the altar of the LORD our God which is before His tabernacle."

King James Bible
God forbid that we should rebel against the LORD, and turn this day from following the LORD, to build an altar for burnt offerings, for meat offerings, or for sacrifices, beside the altar of the LORD our God that is before his tabernacle.

Holman Christian Standard Bible
We would never rebel against the LORD or turn away from Him today by building an altar for burnt offering, grain offering, or sacrifice, other than the altar of the LORD our God, which is in front of His tabernacle."
Treasury of Scripture Knowledge

God forbid

Joshua 24:16 And the people answered and said, God forbid that we should forsake …

Genesis 44:7,17 And they said to him, Why said my lord these words? God forbid that …

1 Samuel 12:23 Moreover as for me, God forbid that I should sin against the LORD …

1 Kings 21:3 And Naboth said to Ahab, The LORD forbid it me, that I should give …

Romans 3:6 God forbid: for then how shall God judge the world?

Romans 6:2 God forbid. How shall we, that are dead to sin, live any longer therein?

Romans 9:14 What shall we say then? Is there unrighteousness with God? God forbid.

to build

Joshua 22:23,26 That we have built us an altar to turn from following the LORD, or …

Deuteronomy 12:13,14 Take heed to yourself that you offer not your burnt offerings in …

2 Kings 18:22 But if you say to me, We trust in the LORD our God: is not that he, …

2 Chronicles 32:12 Has not the same Hezekiah taken away his high places and his altars, …

Links
Joshua 22:29Joshua 22:29 NIVJoshua 22:29 NLTJoshua 22:29 ESVJoshua 22:29 NASBJoshua 22:29 KJVJoshua 22:29 Bible AppsJoshua 22:29 Biblia ParalelaJoshua 22:29 Chinese BibleJoshua 22:29 French BibleJoshua 22:29 German BibleBible Hub
Joshua 22:28
Top of Page
Top of Page