Judges 13:7
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
559 [e]וַיֹּ֣אמֶר
way-yō-mer
And He saidConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3ms
  לִ֔י
lî,
to mePrep | 1cs
2009 [e]הִנָּ֥ךְ
hin-nāḵ
beholdInterjection | 2fs
2029 [e]הָרָ֖ה
hā-rāh
you shall become pregnantAdj-fs
3205 [e]וְיֹלַ֣דְתְּ
wə-yō-laḏt
and bearConj-w | V-Qal-ConjPerf-2fs
1121 [e]בֵּ֑ן
bên;
a sonN-ms
6258 [e]וְעַתָּ֞ה
wə-‘at-tāh
nowConj-w | Adv
408 [e]אַל־
’al-
noAdv
8354 [e]תִּשְׁתִּ֣י ׀
tiš-tî
drinkV-Qal-Imperf-2fs
3196 [e]יַ֣יִן
ya-yin
wineN-ms
7941 [e]וְשֵׁכָ֗ר
wə-šê-ḵār,
or strong drinkConj-w | N-ms
408 [e]וְאַל־
wə-’al-
norConj-w | Adv
398 [e]תֹּֽאכְלִי֙
tō-ḵə-lî
eatV-Qal-Imperf-2fs
3605 [e]כָּל־
kāl-
anythingN-msc
2932 [e]טֻמְאָ֔ה
ṭum-’āh,
uncleanN-fs
3588 [e]כִּֽי־
kî-
forConj
5139 [e]נְזִ֤יר
nə-zîr
a NaziriteN-msc
430 [e]אֱלֹהִים֙
’ĕ-lō-hîm
to GodN-mp
1961 [e]יִהְיֶ֣ה
yih-yeh
shall beV-Qal-Imperf-3ms
5288 [e]הַנַּ֔עַר
han-na-‘ar,
the childArt | N-ms
4480 [e]מִן־
min-
fromPrep
990 [e]הַבֶּ֖טֶן
hab-be-ṭen
the wombArt | N-fs
5704 [e]עַד־
‘aḏ-
toPrep
3117 [e]י֥וֹם
yō-wm
the dayN-msc
4194 [e]מוֹתֽוֹ׃
mō-w-ṯōw.
of his deathN-msc | 3ms
  פ
-Punc

Hebrew Texts
שופטים 13:7 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיֹּ֣אמֶר לִ֔י הִנָּ֥ךְ הָרָ֖ה וְיֹלַ֣דְתְּ בֵּ֑ן וְעַתָּ֞ה אַל־תִּשְׁתִּ֣י ׀ יַ֣יִן וְשֵׁכָ֗ר וְאַל־תֹּֽאכְלִי֙ כָּל־טֻמְאָ֔ה כִּֽי־נְזִ֤יר אֱלֹהִים֙ יִהְיֶ֣ה הַנַּ֔עַר מִן־הַבֶּ֖טֶן עַד־יֹ֥ום מֹותֹֽו׃ פ

שופטים 13:7 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויאמר לי הנך הרה וילדת בן ועתה אל־תשתי ׀ יין ושכר ואל־תאכלי כל־טמאה כי־נזיר אלהים יהיה הנער מן־הבטן עד־יום מותו׃ פ

שופטים 13:7 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ויאמר לי הנך הרה וילדת בן ועתה אל־תשתי ׀ יין ושכר ואל־תאכלי כל־טמאה כי־נזיר אלהים יהיה הנער מן־הבטן עד־יום מותו׃ פ

שופטים 13:7 Hebrew Bible
ויאמר לי הנך הרה וילדת בן ועתה אל תשתי יין ושכר ואל תאכלי כל טמאה כי נזיר אלהים יהיה הנער מן הבטן עד יום מותו׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
"But he said to me, 'Behold, you shall conceive and give birth to a son, and now you shall not drink wine or strong drink nor eat any unclean thing, for the boy shall be a Nazirite to God from the womb to the day of his death.'"

King James Bible
But he said unto me, Behold, thou shalt conceive, and bear a son; and now drink no wine nor strong drink, neither eat any unclean thing: for the child shall be a Nazarite to God from the womb to the day of his death.

Holman Christian Standard Bible
He said to me, 'You will conceive and give birth to a son. Therefore, do not drink wine or beer, and do not eat anything unclean, because the boy will be a Nazirite to God from birth until the day of his death.'"
Treasury of Scripture Knowledge
Links
Judges 13:7Judges 13:7 NIVJudges 13:7 NLTJudges 13:7 ESVJudges 13:7 NASBJudges 13:7 KJVJudges 13:7 Bible AppsJudges 13:7 Biblia ParalelaJudges 13:7 Chinese BibleJudges 13:7 French BibleJudges 13:7 German BibleBible Hub
Judges 13:6
Top of Page
Top of Page