Judges 15:13
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
559 [e]וַיֹּ֧אמְרוּ
way-yō-mə-rū
So they spokeConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3mp
  ל֣וֹ
lōw
to himPrep | 3ms
559 [e]לֵאמֹ֗ר
lê-mōr,
sayingPrep-l | V-Qal-Inf
3808 [e]לֹ֚א
NoAdv-NegPrt
3588 [e]כִּֽי־
kî-
butConj
631 [e]אָסֹ֤ר
’ā-sōr
securelyV-Qal-InfAbs
631 [e]נֶֽאֱסָרְךָ֙
ne-’ĕ-sā-rə-ḵā
we will tie youV-Qal-Imperf-1cp | 2ms
5414 [e]וּנְתַנּ֣וּךָ
ū-nə-ṯan-nū-ḵā
and deliver youConj-w | V-Qal-ConjPerf-1cp | 2ms
3027 [e]בְיָדָ֔ם
ḇə-yā-ḏām,
into their handPrep-b | N-fsc | 3mp
4191 [e]וְהָמֵ֖ת
wə-hā-mêṯ
but surelyConj-w | V-Hifil-InfAbs
3808 [e]לֹ֣א
notAdv-NegPrt
4191 [e]נְמִיתֶ֑ךָ
nə-mî-ṯe-ḵā;
we will kill youV-Hifil-Imperf-1cp | 2ms
631 [e]וַיַּאַסְרֻ֗הוּ
way-ya-’as-ru-hū,
and they bound himConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3mp | 3ms
8147 [e]בִּשְׁנַ֙יִם֙
biš-na-yim
with twoPrep-b | Number-md
5688 [e]עֲבֹתִ֣ים
‘ă-ḇō-ṯîm
ropesN-cp
2319 [e]חֲדָשִׁ֔ים
ḥă-ḏā-šîm,
newAdj-mp
5927 [e]וַֽיַּעֲל֖וּהוּ
way-ya-‘ă-lū-hū
and brought him upConj-w | V-Hifil-ConsecImperf-3mp | 3ms
4480 [e]מִן־
min-
fromPrep
5553 [e]הַסָּֽלַע׃
has-sā-la‘.
the rockArt | N-ms

Hebrew Texts
שופטים 15:13 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיֹּ֧אמְרוּ לֹ֣ו לֵאמֹ֗ר לֹ֤א כִּֽי־אָסֹ֤ר נֶֽאֱסָרְךָ֙ וּנְתַנּ֣וּךָ בְיָדָ֔ם וְהָמֵ֖ת לֹ֣א נְמִיתֶ֑ךָ וַיַּאַסְרֻ֗הוּ בִּשְׁנַ֙יִם֙ עֲבֹתִ֣ים חֲדָשִׁ֔ים וַֽיַּעֲל֖וּהוּ מִן־הַסָּֽלַע׃

שופטים 15:13 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויאמרו לו לאמר לא כי־אסר נאסרך ונתנוך בידם והמת לא נמיתך ויאסרהו בשנים עבתים חדשים ויעלוהו מן־הסלע׃

שופטים 15:13 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ויאמרו לו לאמר לא כי־אסר נאסרך ונתנוך בידם והמת לא נמיתך ויאסרהו בשנים עבתים חדשים ויעלוהו מן־הסלע׃

שופטים 15:13 Hebrew Bible
ויאמרו לו לאמר לא כי אסר נאסרך ונתנוך בידם והמת לא נמיתך ויאסרהו בשנים עבתים חדשים ויעלוהו מן הסלע׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
So they said to him, "No, but we will bind you fast and give you into their hands; yet surely we will not kill you." Then they bound him with two new ropes and brought him up from the rock.

King James Bible
And they spake unto him, saying, No; but we will bind thee fast, and deliver thee into their hand: but surely we will not kill thee. And they bound him with two new cords, and brought him up from the rock.

Holman Christian Standard Bible
No," they said, "we won't kill you, but we will tie you up securely and hand you over to them." So they tied him up with two new ropes and led him away from the rock.
Treasury of Scripture Knowledge
Links
Judges 15:13Judges 15:13 NIVJudges 15:13 NLTJudges 15:13 ESVJudges 15:13 NASBJudges 15:13 KJVJudges 15:13 Bible AppsJudges 15:13 Biblia ParalelaJudges 15:13 Chinese BibleJudges 15:13 French BibleJudges 15:13 German BibleBible Hub
Judges 15:12
Top of Page
Top of Page