Judges 4:18
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
3318 [e]וַתֵּצֵ֣א
wat-tê-ṣê
And went outConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3fs
3278 [e]יָעֵל֮
yā-‘êl
JaelN-proper-fs
7125 [e]לִקְרַ֣את
liq-raṯ
to meetPrep-l | V-Qal-Inf
5516 [e]סִֽיסְרָא֒
sî-sə-rā
SiseraN-proper-ms
559 [e]וַתֹּ֣אמֶר
wat-tō-mer
and saidConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3fs
413 [e]אֵלָ֗יו
’ê-lāw,
to himPrep | 3ms
5493 [e]סוּרָ֧ה
sū-rāh
Turn asideV-Qal-Imp-ms | 3fs
113 [e]אֲדֹנִ֛י
’ă-ḏō-nî
my lordN-msc | 1cs
5493 [e]סוּרָ֥ה
sū-rāh
turn asideV-Qal-Imp-ms | 3fs
413 [e]אֵלַ֖י
’ê-lay
to mePrep | 1cs
408 [e]אַל־
’al-
notAdv
3372 [e]תִּירָ֑א
tî-rā;
Do fearV-Qal-Imperf-2ms
5493 [e]וַיָּ֤סַר
way-yā-sar
and when he had turned asideConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3ms
413 [e]אֵלֶ֙יהָ֙
’ê-le-hā
with herPrep | 3fs
168 [e]הָאֹ֔הֱלָה
hā-’ō-hĕ-lāh,
into the tentArt | N-ms | 3fs
3680 [e]וַתְּכַסֵּ֖הוּ
wat-tə-ḵas-sê-hū
and she covered himConj-w | V-Piel-ConsecImperf-3fs | 3ms
8063 [e]בַּשְּׂמִיכָֽה׃
baś-śə-mî-ḵāh.
with a blanketPrep-b, Art | N-fs

Hebrew Texts
שופטים 4:18 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַתֵּצֵ֣א יָעֵל֮ לִקְרַ֣את סִֽיסְרָא֒ וַתֹּ֣אמֶר אֵלָ֗יו סוּרָ֧ה אֲדֹנִ֛י סוּרָ֥ה אֵלַ֖י אַל־תִּירָ֑א וַיָּ֤סַר אֵלֶ֙יהָ֙ הָאֹ֔הֱלָה וַתְּכַסֵּ֖הוּ בַּשְּׂמִיכָֽה׃

שופטים 4:18 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ותצא יעל לקראת סיסרא ותאמר אליו סורה אדני סורה אלי אל־תירא ויסר אליה האהלה ותכסהו בשמיכה׃

שופטים 4:18 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ותצא יעל לקראת סיסרא ותאמר אליו סורה אדני סורה אלי אל־תירא ויסר אליה האהלה ותכסהו בשמיכה׃

שופטים 4:18 Hebrew Bible
ותצא יעל לקראת סיסרא ותאמר אליו סורה אדני סורה אלי אל תירא ויסר אליה האהלה ותכסהו בשמיכה׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
Jael went out to meet Sisera, and said to him, "Turn aside, my master, turn aside to me! Do not be afraid." And he turned aside to her into the tent, and she covered him with a rug.

King James Bible
And Jael went out to meet Sisera, and said unto him, Turn in, my lord, turn in to me; fear not. And when he had turned in unto her into the tent, she covered him with a mantle.

Holman Christian Standard Bible
Jael went out to greet Sisera and said to him, "Come in, my lord. Come in with me. Don't be afraid." So he went into her tent, and she covered him with a rug.
Treasury of Scripture Knowledge

Jael

2 Kings 6:19 And Elisha said to them, This is not the way, neither is this the …

mantle or rug or blanket

Links
Judges 4:18Judges 4:18 NIVJudges 4:18 NLTJudges 4:18 ESVJudges 4:18 NASBJudges 4:18 KJVJudges 4:18 Bible AppsJudges 4:18 Biblia ParalelaJudges 4:18 Chinese BibleJudges 4:18 French BibleJudges 4:18 German BibleBible Hub
Judges 4:17
Top of Page
Top of Page