Judges 9:54
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
7121 [e]וַיִּקְרָ֨א
way-yiq-rā
And he calledConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3ms
4120 [e]מְהֵרָ֜ה
mə-hê-rāh
quicklyAdv
413 [e]אֶל־
’el-
toPrep
5288 [e]הַנַּ֣עַר ׀
han-na-‘ar
the young manArt | N-ms
5375 [e]נֹשֵׂ֣א
nō-śê
bearerV-Qal-Prtcpl-msc
3627 [e]כֵלָ֗יו
ḵê-lāw,
his armorbearerN-mpc | 3ms
559 [e]וַיֹּ֤אמֶר
way-yō-mer
and saidConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3ms
  לוֹ֙
lōw
to himPrep | 3ms
8025 [e]שְׁלֹ֤ף
šə-lōp̄
DrawV-Qal-Imp-ms
2719 [e]חַרְבְּךָ֙
ḥar-bə-ḵā
your swordN-fsc | 2ms
4191 [e]וּמ֣וֹתְתֵ֔נִי
ū-mō-wṯ-ṯê-nî,
and kill meConj-w | V-Piel-Imp-ms | 1cs
6435 [e]פֶּן־
pen-
lestConj
559 [e]יֹ֥אמְרוּ
yō-mə-rū
they sayV-Qal-Imperf-3mp
  לִ֖י
of mePrep | 1cs
802 [e]אִשָּׁ֣ה
’iš-šāh
a womanN-fs
2026 [e]הֲרָגָ֑תְהוּ
hă-rā-ḡā-ṯə-hū;
killed himV-Qal-Perf-3fs | 3ms
1856 [e]וַיִּדְקְרֵ֥הוּ
way-yiḏ-qə-rê-hū
so thrust him throughConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3ms | 3ms
5288 [e]נַעֲר֖וֹ
na-‘ă-rōw
his young manN-msc | 3ms
4191 [e]וַיָּמֹֽת׃
way-yā-mōṯ.
and he diedConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3ms

Hebrew Texts
שופטים 9:54 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיִּקְרָ֨א מְהֵרָ֜ה אֶל־הַנַּ֣עַר ׀ נֹשֵׂ֣א כֵלָ֗יו וַיֹּ֤אמֶר לֹו֙ שְׁלֹ֤ף חַרְבְּךָ֙ וּמֹ֣ותְתֵ֔נִי פֶּן־יֹ֥אמְרוּ לִ֖י אִשָּׁ֣ה הֲרָגָ֑תְהוּ וַיִּדְקְרֵ֥הוּ נַעֲרֹ֖ו וַיָּמֹֽת׃

שופטים 9:54 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויקרא מהרה אל־הנער ׀ נשא כליו ויאמר לו שלף חרבך ומותתני פן־יאמרו לי אשה הרגתהו וידקרהו נערו וימת׃

שופטים 9:54 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ויקרא מהרה אל־הנער ׀ נשא כליו ויאמר לו שלף חרבך ומותתני פן־יאמרו לי אשה הרגתהו וידקרהו נערו וימת׃

שופטים 9:54 Hebrew Bible
ויקרא מהרה אל הנער נשא כליו ויאמר לו שלף חרבך ומותתני פן יאמרו לי אשה הרגתהו וידקרהו נערו וימת׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
Then he called quickly to the young man, his armor bearer, and said to him, "Draw your sword and kill me, so that it will not be said of me, 'A woman slew him.'" So the young man pierced him through, and he died.

King James Bible
Then he called hastily unto the young man his armourbearer, and said unto him, Draw thy sword, and slay me, that men say not of me, A woman slew him. And his young man thrust him through, and he died.

Holman Christian Standard Bible
He quickly called his armor-bearer and said to him, "Draw your sword and kill me, or they'll say about me, 'A woman killed him.'" So his armor-bearer thrust him through, and he died.
Treasury of Scripture Knowledge

draw thy

1 Samuel 31:4,5 Then said Saul to his armor bearer, Draw your sword, and thrust me …

and his young man. It was a disgrace to be killed by a woman.

Links
Judges 9:54Judges 9:54 NIVJudges 9:54 NLTJudges 9:54 ESVJudges 9:54 NASBJudges 9:54 KJVJudges 9:54 Bible AppsJudges 9:54 Biblia ParalelaJudges 9:54 Chinese BibleJudges 9:54 French BibleJudges 9:54 German BibleBible Hub
Judges 9:53
Top of Page
Top of Page