Leviticus 11:26
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
3605 [e]לְֽכָל־
lə-ḵāl
[The carcass] of anyPrep-l | N-msc
929 [e]הַבְּהֵמָ֡ה
hab-bə-hê-māh
animalArt | N-fs
834 [e]אֲשֶׁ֣ר
’ă-šer
whichPro-r
1931 [e]הִוא֩
itPro-3fs
6536 [e]מַפְרֶ֨סֶת
map̄-re-seṯ
dividesV-Hifil-Prtcpl-fs
6541 [e]פַּרְסָ֜ה
par-sāh
the footN-fs
8156 [e]וְשֶׁ֣סַע ׀
wə-še-sa‘
butConj-w | N-ms
369 [e]אֵינֶ֣נָּה
’ê-nen-nāh
notAdv | 3fs
8157 [e]שֹׁסַ֗עַת
šō-sa-‘aṯ,
is cloven-hoofedV-Qal-Prtcpl-fs
1625 [e]וְגֵרָה֙
wə-ḡê-rāh
or the cudConj-w | N-fs
369 [e]אֵינֶ֣נָּה
’ê-nen-nāh
notAdv | 3fs
5927 [e]מַעֲלָ֔ה
ma-‘ă-lāh,
does chewV-Hifil-Prtcpl-fs
2931 [e]טְמֵאִ֥ים
ṭə-mê-’îm
uncleanAdj-mp
1992 [e]הֵ֖ם
hêm
isPro-3mp
  לָכֶ֑ם
lā-ḵem;
to youPrep | 2mp
3605 [e]כָּל־
kāl-
EveryoneN-msc
5060 [e]הַנֹּגֵ֥עַ
han-nō-ḡê-a‘
who touchesArt | V-Qal-Prtcpl-ms
  בָּהֶ֖ם
bā-hem
itPrep | 3mp
2930 [e]יִטְמָֽא׃
yiṭ-mā.
shall be uncleanV-Qal-Imperf-3ms

Hebrew Texts
ויקרא 11:26 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
לְֽכָל־הַבְּהֵמָ֡ה אֲשֶׁ֣ר הִוא֩ מַפְרֶ֨סֶת פַּרְסָ֜ה וְשֶׁ֣סַע ׀ אֵינֶ֣נָּה שֹׁסַ֗עַת וְגֵרָה֙ אֵינֶ֣נָּה מַעֲלָ֔ה טְמֵאִ֥ים הֵ֖ם לָכֶ֑ם כָּל־הַנֹּגֵ֥עַ בָּהֶ֖ם יִטְמָֽא׃

ויקרא 11:26 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
לכל־הבהמה אשר הוא מפרסת פרסה ושסע ׀ איננה שסעת וגרה איננה מעלה טמאים הם לכם כל־הנגע בהם יטמא׃

ויקרא 11:26 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
לכל־הבהמה אשר הוא מפרסת פרסה ושסע ׀ איננה שסעת וגרה איננה מעלה טמאים הם לכם כל־הנגע בהם יטמא׃

ויקרא 11:26 Hebrew Bible
לכל הבהמה אשר הוא מפרסת פרסה ושסע איננה שסעת וגרה איננה מעלה טמאים הם לכם כל הנגע בהם יטמא׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
Concerning all the animals which divide the hoof but do not make a split hoof, or which do not chew cud, they are unclean to you: whoever touches them becomes unclean.

King James Bible
The carcases of every beast which divideth the hoof, and is not clovenfooted, nor cheweth the cud, are unclean unto you: every one that toucheth them shall be unclean.

Holman Christian Standard Bible
All animals that have hooves but do not have a divided hoof and do not chew the cud are unclean for you. Whoever touches them becomes unclean.
Treasury of Scripture Knowledge
Links
Leviticus 11:26Leviticus 11:26 NIVLeviticus 11:26 NLTLeviticus 11:26 ESVLeviticus 11:26 NASBLeviticus 11:26 KJVLeviticus 11:26 Bible AppsLeviticus 11:26 Biblia ParalelaLeviticus 11:26 Chinese BibleLeviticus 11:26 French BibleLeviticus 11:26 German BibleBible Hub
Leviticus 11:25
Top of Page
Top of Page