Leviticus 11:28
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
5375 [e]וְהַנֹּשֵׂא֙
wə-han-nō-śê
And Whoever carriesConj-w, Art | V-Qal-Prtcpl-ms
853 [e]אֶת־
’eṯ-
-DirObjM
5038 [e]נִבְלָתָ֔ם
niḇ-lā-ṯām,
[any such] carcassN-fsc | 3mp
3526 [e]יְכַבֵּ֥ס
yə-ḵab-bês
shall washV-Piel-Imperf-3ms
899 [e]בְּגָדָ֖יו
bə-ḡā-ḏāw
his clothesN-mpc | 3ms
2930 [e]וְטָמֵ֣א
wə-ṭā-mê
and be uncleanConj-w | V-Qal-ConjPerf-3ms
5704 [e]עַד־
‘aḏ-
untilPrep
6153 [e]הָעָ֑רֶב
hā-‘ā-reḇ;
eveningArt | N-ms
2931 [e]טְמֵאִ֥ים
ṭə-mê-’îm
uncleanAdj-mp
1992 [e]הֵ֖מָּה
hêm-māh
they [are]Pro-3mp
  לָכֶֽם׃
lā-ḵem.
to youPrep | 2mp
  ס
s
-Punc

Hebrew Texts
ויקרא 11:28 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְהַנֹּשֵׂא֙ אֶת־נִבְלָתָ֔ם יְכַבֵּ֥ס בְּגָדָ֖יו וְטָמֵ֣א עַד־הָעָ֑רֶב טְמֵאִ֥ים הֵ֖מָּה לָכֶֽם׃ ס

ויקרא 11:28 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
והנשא את־נבלתם יכבס בגדיו וטמא עד־הערב טמאים המה לכם׃ ס

ויקרא 11:28 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
והנשא את־נבלתם יכבס בגדיו וטמא עד־הערב טמאים המה לכם׃ ס

ויקרא 11:28 Hebrew Bible
והנשא את נבלתם יכבס בגדיו וטמא עד הערב טמאים המה לכם׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
and the one who picks up their carcasses shall wash his clothes and be unclean until evening; they are unclean to you.

King James Bible
And he that beareth the carcase of them shall wash his clothes, and be unclean until the even: they are unclean unto you.

Holman Christian Standard Bible
and anyone who carries their carcasses must wash his clothes and will be unclean until evening. They are unclean for you."
Treasury of Scripture Knowledge

beareth

Leviticus 11:24,25 And for these you shall be unclean: whoever touches the carcass of …

shall wash

Leviticus 11:14 And the vulture, and the kite after his kind;

Links
Leviticus 11:28Leviticus 11:28 NIVLeviticus 11:28 NLTLeviticus 11:28 ESVLeviticus 11:28 NASBLeviticus 11:28 KJVLeviticus 11:28 Bible AppsLeviticus 11:28 Biblia ParalelaLeviticus 11:28 Chinese BibleLeviticus 11:28 French BibleLeviticus 11:28 German BibleBible Hub
Leviticus 11:27
Top of Page
Top of Page