Leviticus 11:4
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
389 [e]אַ֤ךְ
’aḵ
NeverthelessAdv
853 [e]אֶת־
’eṯ-
-DirObjM
2088 [e]זֶה֙
zeh
thisPro-ms
3808 [e]לֹ֣א
notAdv-NegPrt
398 [e]תֹֽאכְל֔וּ
ṯō-ḵə-lū,
you shall eatV-Qal-Imperf-2mp
5927 [e]מִֽמַּעֲלֵי֙
mim-ma-‘ă-lê
among those that chewPrep-m | V-Hifil-Prtcpl-mpc
1625 [e]הַגֵּרָ֔ה
hag-gê-rāh,
the cudArt | N-fs
6536 [e]וּמִמַּפְרִיסֵ֖י
ū-mim-map̄-rî-sê
or those that have clovenConj-w, Prep-m | V-Hifil-Prtcpl-mpc
6541 [e]הַפַּרְסָ֑ה
hap-par-sāh;
hoovesArt | N-fs
853 [e]אֶֽת־
’eṯ-
-DirObjM
1581 [e]הַ֠גָּמָל
hag-gā-māl
the camelArt | N-ms
3588 [e]כִּֽי־
kî-
becauseConj
5927 [e]מַעֲלֵ֨ה
ma-‘ă-lêh
chewsV-Hifil-Prtcpl-msc
1625 [e]גֵרָ֜ה
ḡê-rāh
the cudN-fs
1931 [e]ה֗וּא
hū,
itPro-3ms
6541 [e]וּפַרְסָה֙
ū-p̄ar-sāh
but hoovesConj-w | N-fs
369 [e]אֵינֶ֣נּוּ
’ê-nen-nū
notAdv | 3ms
6536 [e]מַפְרִ֔יס
map̄-rîs,
does have clovenV-Hifil-Prtcpl-ms
2931 [e]טָמֵ֥א
ṭā-mê
uncleanAdj-ms
1931 [e]ה֖וּא
isPro-3ms
  לָכֶֽם׃
lā-ḵem.
to youPrep | 2mp

Hebrew Texts
ויקרא 11:4 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
אַ֤ךְ אֶת־זֶה֙ לֹ֣א תֹֽאכְל֔וּ מִֽמַּעֲלֵי֙ הַגֵּרָ֔ה וּמִמַּפְרִיסֵ֖י הַפַּרְסָ֑ה אֶֽת־הַ֠גָּמָל כִּֽי־מַעֲלֵ֨ה גֵרָ֜ה ה֗וּא וּפַרְסָה֙ אֵינֶ֣נּוּ מַפְרִ֔יס טָמֵ֥א ה֖וּא לָכֶֽם׃

ויקרא 11:4 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
אך את־זה לא תאכלו ממעלי הגרה וממפריסי הפרסה את־הגמל כי־מעלה גרה הוא ופרסה איננו מפריס טמא הוא לכם׃

ויקרא 11:4 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
אך את־זה לא תאכלו ממעלי הגרה וממפריסי הפרסה את־הגמל כי־מעלה גרה הוא ופרסה איננו מפריס טמא הוא לכם׃

ויקרא 11:4 Hebrew Bible
אך את זה לא תאכלו ממעלי הגרה וממפריסי הפרסה את הגמל כי מעלה גרה הוא ופרסה איננו מפריס טמא הוא לכם׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
'Nevertheless, you are not to eat of these, among those which chew the cud, or among those which divide the hoof: the camel, for though it chews cud, it does not divide the hoof, it is unclean to you.

King James Bible
Nevertheless these shall ye not eat of them that chew the cud, or of them that divide the hoof: as the camel, because he cheweth the cud, but divideth not the hoof; he is unclean unto you.

Holman Christian Standard Bible
But among the ones that chew the cud or have divided hooves you are not to eat these: the camel, though it chews the cud, does not have divided hooves--it is unclean for you;
Treasury of Scripture Knowledge

no references listed for this verse.

Links
Leviticus 11:4Leviticus 11:4 NIVLeviticus 11:4 NLTLeviticus 11:4 ESVLeviticus 11:4 NASBLeviticus 11:4 KJVLeviticus 11:4 Bible AppsLeviticus 11:4 Biblia ParalelaLeviticus 11:4 Chinese BibleLeviticus 11:4 French BibleLeviticus 11:4 German BibleBible Hub
Leviticus 11:3
Top of Page
Top of Page