Luke 16:21
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
2532 [e]καὶ
kai
andConj
1937 [e]ἐπιθυμῶν
epithymōn
desiringV-PPA-NMS
5526 [e]χορτασθῆναι
chortasthēnai
to be fedV-ANP
575 [e]ἀπὸ
apo
fromPrep
3588 [e]τῶν
tōn
thatArt-GNP
4098 [e]πιπτόντων
piptontōn
fallingV-PPA-GNP
575 [e]ἀπὸ
apo
fromPrep
3588 [e]τῆς
tēs
theArt-GFS
5132 [e]τραπέζης
trapezēs
tableN-GFS
3588 [e]τοῦ
tou
of theArt-GMS
4145 [e]πλουσίου·
plousiou
rich man;Adj-GMS
235 [e]ἀλλὰ
alla
butConj
2532 [e]καὶ
kai
evenConj
3588 [e]οἱ
hoi
theArt-NMP
2965 [e]κύνες
kynes
dogs,N-NMP
2064 [e]ἐρχόμενοι
erchomenoi
coming,V-PPM/P-NMP
621 [e]ἐπέλειχον
epeleichon
were lickingV-IIA-3P
3588 [e]τὰ
ta
theArt-ANP
1668 [e]ἕλκη
helkē
soresN-ANP
846 [e]αὐτοῦ.
autou
of him.PPro-GM3S

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 16:21 Greek NT: Nestle 1904
καὶ ἐπιθυμῶν χορτασθῆναι ἀπὸ τῶν πιπτόντων ἀπὸ τῆς τραπέζης τοῦ πλουσίου· ἀλλὰ καὶ οἱ κύνες ἐρχόμενοι ἐπέλειχον τὰ ἕλκη αὐτοῦ.

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 16:21 Greek NT: Westcott and Hort 1881
καὶ ἐπιθυμῶν χορτασθῆναι ἀπὸ τῶν πιπτόντων ἀπὸ τῆς τραπέζης τοῦ πλουσίου· ἀλλὰ καὶ οἱ κύνες ἐρχόμενοι ἐπέλειχον τὰ ἕλκη αὐτοῦ.

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 16:21 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
καὶ ἐπιθυμῶν χορτασθῆναι ἀπὸ τῶν πιπτόντων ἀπὸ τῆς τραπέζης τοῦ πλουσίου· ἀλλὰ καὶ οἱ κύνες ἐρχόμενοι ἐπέλειχον τὰ ἕλκη αὐτοῦ.

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 16:21 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
καὶ ἐπιθυμῶν χορτασθῆναι ἀπὸ τῶν ψιχίων τῶν πιπτόντων ἀπὸ τῆς τραπέζης τοῦ πλουσίου· ἀλλὰ καὶ οἱ κύνες ἐρχόμενοι ἀπέλειχον τὰ ἕλκη αὐτοῦ.

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 16:21 Greek NT: Greek Orthodox Church
καὶ ἐπιθυμῶν χορτασθῆναι ἀπὸ τῶν ψιχίων τῶν πιπτόντων ἀπὸ τῆς τραπέζης τοῦ πλουσίου· ἀλλὰ καὶ οἱ κύνες ἐρχόμενοι ἐπέλειχον τὰ ἕλκη αὐτοῦ.

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 16:21 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
καὶ ἐπιθυμῶν χορτασθῆναι ἀπὸ τῶν πιπτόντων ἀπὸ τῆς τραπέζης τοῦ πλουσίου· ἀλλὰ καὶ οἱ κύνες ἐρχόμενοι ἐπέλειχον τὰ ἕλκη αὐτοῦ.

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 16:21 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
καὶ ἐπιθυμῶν χορτασθῆναι ἀπὸ τῶν ψιχίων τῶν πιπτόντων ἀπὸ τῆς τραπέζης τοῦ πλουσίου· ἀλλὰ καὶ οἱ κύνες ἐρχόμενοι ἀπέλειχον τὰ ἕλκη αὐτοῦ

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 16:21 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
καὶ ἐπιθυμῶν χορτασθῆναι ἀπὸ τῶν ψιχίων τῶν πιπτόντων ἀπὸ τῆς τραπέζης τοῦ πλουσίου· ἀλλὰ καὶ οἱ κύνες ἐρχόμενοι ἀπέλειχον τὰ ἕλκη αὐτοῦ

Luke 16:21 Hebrew Bible
ויתאו לשבע מן הפרורים הנפלים מעל שלחן העשיר וגם הכלבים באו וילקו אבעבעותיו׃

Luke 16:21 Aramaic NT: Peshitta
ܘܡܬܝܐܒ ܗܘܐ ܕܢܡܠܐ ܟܪܤܗ ܡܢ ܦܪܬܘܬܐ ܕܢܦܠܝܢ ܡܢ ܦܬܘܪܗ ܕܗܘ ܥܬܝܪܐ ܐܠܐ ܐܦ ܟܠܒܐ ܐܬܝܢ ܗܘܘ ܡܠܚܟܝܢ ܫܘܚܢܘܗܝ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
and longing to be fed with the crumbs which were falling from the rich man's table; besides, even the dogs were coming and licking his sores.

King James Bible
And desiring to be fed with the crumbs which fell from the rich man's table: moreover the dogs came and licked his sores.

Holman Christian Standard Bible
He longed to be filled with what fell from the rich man's table, but instead the dogs would come and lick his sores.
Treasury of Scripture Knowledge

desiring.

1 Corinthians 4:11 Even to this present hour we both hunger, and thirst, and are naked, …

2 Corinthians 11:27 In weariness and painfulness, in watchings often, in hunger and thirst, …

crumbs.

Matthew 15:27 And she said, Truth, Lord: yet the dogs eat of the crumbs which fall …

Mark 7:28 And she answered and said to him, Yes, Lord: yet the dogs under the …

John 6:12 When they were filled, he said to his disciples, Gather up the fragments …

Links
Luke 16:21Luke 16:21 NIVLuke 16:21 NLTLuke 16:21 ESVLuke 16:21 NASBLuke 16:21 KJVLuke 16:21 Bible AppsLuke 16:21 Biblia ParalelaLuke 16:21 Chinese BibleLuke 16:21 French BibleLuke 16:21 German BibleBible Hub
Luke 16:20
Top of Page
Top of Page