Luke 2:23
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
2531 [e]καθὼς
kathōs
asAdv
1125 [e]γέγραπται
gegraptai
it has been writtenV-RIM/P-3S
1722 [e]ἐν
en
in [the]Prep
3551 [e]νόμῳ
nomō
lawN-DMS
2962 [e]Κυρίου
Kyriou
of [the] LordN-GMS
3754 [e]ὅτι
hoti
- :Conj
3956 [e]Πᾶν
Pan
EveryAdj-NNS
730 [e]ἄρσεν
arsen
maleN-NNS
1272 [e]διανοῖγον
dianoigon
openingV-PPA-NNS
3388 [e]μήτραν
mētran
a wombN-AFS
40 [e]ἅγιον
hagion
holyAdj-NNS
3588 [e]τῷ
to theArt-DMS
2962 [e]Κυρίῳ
Kyriō
LordN-DMS
2564 [e]κληθήσεται,
klēthēsetai
shall be called,”V-FIP-3S

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 2:23 Greek NT: Nestle 1904
καθὼς γέγραπται ἐν νόμῳ Κυρίου ὅτι Πᾶν ἄρσεν διανοῖγον μήτραν ἅγιον τῷ Κυρίῳ κληθήσεται,

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 2:23 Greek NT: Westcott and Hort 1881
καθὼς γέγραπται ἐν νόμῳ Κυρίου ὅτι Πᾶν ἄρσεν διανοῖγον μήτραν ἅγιον τῷ κυρίῳ κληθήσεται,

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 2:23 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
καθὼς γέγραπται ἐν νόμῳ Κυρίου ὅτι Πᾶν ἄρσεν διανοῖγον μήτραν ἅγιον τῷ κυρίῳ κληθήσεται,

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 2:23 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
καθὼς γέγραπται ἐν νόμῳ κυρίου ὅτι Πᾶν ἄρσεν διανοῖγον μήτραν ἅγιον τῷ κυρίῳ κληθήσεται―

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 2:23 Greek NT: Greek Orthodox Church
καθὼς γέγραπται ἐν νόμῳ Κυρίου ὅτι πᾶν ἄρσεν διανοῖγον μήτραν ἅγιον τῷ Κυρίῳ κληθήσεται,

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 2:23 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
καθὼς γέγραπται ἐν νόμῳ κυρίου ὅτι πᾶν ἄρσεν διανοῖγον μήτραν ἅγιον τῷ κυρίῳ κληθήσεται,

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 2:23 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
καθὼς γέγραπται ἐν νόμῳ Κυρίου ὅτι Πᾶν ἄρσεν διανοῖγον μήτραν ἅγιον τῷ Κυρίῳ κληθήσεται,

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 2:23 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
καθὼς γέγραπται ἐν νόμῳ κυρίου ὅτι Πᾶν ἄρσεν διανοῖγον μήτραν ἅγιον τῷ κυρίῳ κληθήσεται

Luke 2:23 Hebrew Bible
כאשר כתוב בתורת יהוה כל זכר פטר רחם יקרא קדש ליהוה׃

Luke 2:23 Aramaic NT: Peshitta
ܐܝܟ ܕܟܬܝܒ ܒܢܡܘܤܐ ܕܡܪܝܐ ܕܟܠ ܕܟܪܐ ܦܬܚ ܡܪܒܥܐ ܩܕܝܫܐ ܕܡܪܝܐ ܢܬܩܪܐ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
(as it is written in the Law of the Lord, "EVERY firstborn MALE THAT OPENS THE WOMB SHALL BE CALLED HOLY TO THE LORD "),

King James Bible
(As it is written in the law of the Lord, Every male that openeth the womb shall be called holy to the Lord;)

Holman Christian Standard Bible
(just as it is written in the law of the Lord: Every firstborn male will be dedicated to the Lord)
Treasury of Scripture Knowledge

Every.

Exodus 13:2,12-15 Sanctify to me all the firstborn, whatever opens the womb among the …

Exodus 22:29 You shall not delay to offer the first of your ripe fruits, and of …

Exodus 34:19 All that opens the matrix is mine; and every firstling among your …

Numbers 3:13 Because all the firstborn are mine…

Numbers 8:16,17 For they are wholly given to me from among the children of Israel; …

Numbers 18:15 Every thing that opens the matrix in all flesh, which they bring …

Links
Luke 2:23Luke 2:23 NIVLuke 2:23 NLTLuke 2:23 ESVLuke 2:23 NASBLuke 2:23 KJVLuke 2:23 Bible AppsLuke 2:23 Biblia ParalelaLuke 2:23 Chinese BibleLuke 2:23 French BibleLuke 2:23 German BibleBible Hub
Luke 2:22
Top of Page
Top of Page