Mark 8:37
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
5101 [e]τί
ti
WhatIPro-ANS
1063 [e]γὰρ
gar
forConj
1325 [e]δοῖ
doi
shall giveV-ASA-3S
444 [e]ἄνθρωπος
anthrōpos
a manN-NMS
465 [e]ἀντάλλαγμα
antallagma
[as] an exchangeN-ANS
3588 [e]τῆς
tēs
for theArt-GFS
5590 [e]ψυχῆς
psychēs
soulN-GFS
846 [e]αὐτοῦ;
autou
of him?PPro-GM3S

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 8:37 Greek NT: Nestle 1904
τί γὰρ δοῖ ἄνθρωπος ἀντάλλαγμα τῆς ψυχῆς αὐτοῦ;

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 8:37 Greek NT: Westcott and Hort 1881
τί γὰρ δοῖ ἄνθρωπος ἀντάλλαγμα τῆς ψυχῆς αὐτοῦ;

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 8:37 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
τί γὰρ δοῖ ἄνθρωπος ἀντάλλαγμα τῆς ψυχῆς αὐτοῦ;

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 8:37 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Ἢ τί δώσει ἄνθρωπος ἀντάλλαγμα τῆς ψυχῆς αὐτοῦ;

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 8:37 Greek NT: Greek Orthodox Church
ἢ τί δώσει ἄνθρωπος ἀντάλλαγμα τῆς ψυχῆς αὐτοῦ;

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 8:37 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
τί γὰρ δοῖ ἄνθρωπος ἀντάλλαγμα τῆς ψυχῆς αὐτοῦ;

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 8:37 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
ἢ τί δώσει ἄνθρωπος ἀντάλλαγμα τῆς ψυχῆς αὐτοῦ;

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 8:37 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
ἢ τί δώσει ἄνθρωπος ἀντάλλαγμα τῆς ψυχῆς αὐτοῦ

Mark 8:37 Hebrew Bible
או מה יתן איש פדיון נפשו׃

Mark 8:37 Aramaic NT: Peshitta
ܐܘ ܡܢܐ ܢܬܠ ܒܪܢܫܐ ܬܚܠܘܦܐ ܕܢܦܫܗ ܀ 38 ܟܠ ܓܝܪ ܕܢܒܗܬ ܒܝ ܘܒܡܠܝ ܒܫܪܒܬܐ ܗܕܐ ܚܛܝܬܐ ܘܓܝܪܬܐ ܘܐܦ ܒܪܗ ܕܐܢܫܐ ܢܒܗܬ ܒܗ ܡܐ ܕܐܬܐ ܒܫܘܒܚܐ ܕܐܒܘܗܝ ܥܡ ܡܠܐܟܘܗܝ ܩܕܝܫܐ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
"For what will a man give in exchange for his soul?

King James Bible
Or what shall a man give in exchange for his soul?

Holman Christian Standard Bible
What can a man give in exchange for his life?
Treasury of Scripture Knowledge

Psalm 49:7,8 None of them can by any means redeem his brother, nor give to God …

1 Peter 1:18,19 For as much as you know that you were not redeemed with corruptible …

Links
Mark 8:37Mark 8:37 NIVMark 8:37 NLTMark 8:37 ESVMark 8:37 NASBMark 8:37 KJVMark 8:37 Bible AppsMark 8:37 Biblia ParalelaMark 8:37 Chinese BibleMark 8:37 French BibleMark 8:37 German BibleBible Hub
Mark 8:36
Top of Page
Top of Page