Matthew 15:34
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
2532 [e]Καὶ
kai
AndConj
3004 [e]λέγει
legei
saysV-PIA-3S
846 [e]αὐτοῖς
autois
to themPPro-DM3P
3588 [e]
ho
- Art-NMS
2424 [e]Ἰησοῦς
Iēsous
Jesus,N-NMS
4214 [e]Πόσους
Posous
How manyIPro-AMP
740 [e]ἄρτους
artous
loavesN-AMP
2192 [e]ἔχετε;
echete
have you?V-PIA-2P
3588 [e]Οἱ
hoi
- Art-NMP
1161 [e]δὲ
de
AndConj
3004 [e]εἶπαν
eipan
they said,V-AIA-3P
2033 [e]Ἑπτά,
Hepta
Seven,Adj-AMP
2532 [e]καὶ
kai
andConj
3641 [e]ὀλίγα
oliga
a fewAdj-ANP
2485 [e]ἰχθύδια.
ichthydia
small fish.N-ANP

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 15:34 Greek NT: Nestle 1904
καὶ λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς Πόσους ἄρτους ἔχετε; οἱ δὲ εἶπαν Ἑπτά, καὶ ὀλίγα ἰχθύδια.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 15:34 Greek NT: Westcott and Hort 1881
καὶ λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς Πόσους ἄρτους ἔχετε; οἱ δὲ εἶπαν Ἑπτά, καὶ ὀλίγα ἰχθύδια.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 15:34 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
καὶ λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς Πόσους ἄρτους ἔχετε; οἱ δὲ εἶπαν Ἑπτά, καὶ ὀλίγα ἰχθύδια.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 15:34 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Καὶ λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, Πόσους ἄρτους ἔχετε; Οἱ δὲ εἴπον, Ἑπτά, καὶ ὀλίγα ἰχθύδια.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 15:34 Greek NT: Greek Orthodox Church
καὶ λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· Πόσους ἄρτους ἔχετε; οἱ δὲ εἶπον· Ἑπτά, καὶ ὀλίγα ἰχθύδια.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 15:34 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
καὶ λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, πόσους ἄρτους ἔχετε; οἱ δὲ εἶπον· ἑπτά, καὶ ὀλίγα ἰχθύδια.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 15:34 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
καὶ λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, Πόσους ἄρτους ἔχετε; οἱ δὲ εἶπον, Ἑπτά, καὶ ὀλίγα ἰχθύδια.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 15:34 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
καὶ λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς Πόσους ἄρτους ἔχετε οἱ δὲ εἶπον, Ἑπτά καὶ ὀλίγα ἰχθύδια

Matthew 15:34 Hebrew Bible
ויאמר ישוע אליהם כמה ככרות לחם לכם ויאמרו שבע ומעט דגים קטנים׃

Matthew 15:34 Aramaic NT: Peshitta
ܐܡܪ ܠܗܘܢ ܝܫܘܥ ܟܡܐ ܠܚܡܝܢ ܐܝܬ ܠܟܘܢ ܐܡܪܝܢ ܠܗ ܫܒܥܐ ܘܩܠܝܠ ܢܘܢܐ ܕܩܕܩܐ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
And Jesus said to them, "How many loaves do you have?" And they said, "Seven, and a few small fish."

King James Bible
And Jesus saith unto them, How many loaves have ye? And they said, Seven, and a few little fishes.

Holman Christian Standard Bible
"How many loaves do you have?" Jesus asked them." Seven," they said, "and a few small fish."
Treasury of Scripture Knowledge

How.

Matthew 16:9,10 Do you not yet understand, neither remember the five loaves of the …

few.

Luke 24:41,42 And while they yet believed not for joy, and wondered, he said to …

John 21:9,10 As soon then as they were come to land, they saw a fire of coals …

Links
Matthew 15:34Matthew 15:34 NIVMatthew 15:34 NLTMatthew 15:34 ESVMatthew 15:34 NASBMatthew 15:34 KJVMatthew 15:34 Bible AppsMatthew 15:34 Biblia ParalelaMatthew 15:34 Chinese BibleMatthew 15:34 French BibleMatthew 15:34 German BibleBible Hub
Matthew 15:33
Top of Page
Top of Page