Matthew 17:10
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
2532 [e]Καὶ
Kai
AndConj
1905 [e]ἐπηρώτησαν
epērōtēsan
askedV-AIA-3P
846 [e]αὐτὸν
auton
HimPPro-AM3S
3588 [e]οἱ
hoi
theArt-NMP
3101 [e]μαθηταὶ
mathētai
disciples,N-NMP
3004 [e]λέγοντες
legontes
saying,V-PPA-NMP
5101 [e]Τί
Ti
WhyIPro-ANS
3767 [e]οὖν
oun
thenConj
3588 [e]οἱ
hoi
theArt-NMP
1122 [e]γραμματεῖς
grammateis
scribesN-NMP
3004 [e]λέγουσιν
legousin
sayV-PIA-3P
3754 [e]ὅτι
hoti
thatConj
2243 [e]Ἠλίαν
Ēlian
ElijahN-AMS
1163 [e]δεῖ
dei
it behoovesV-PIA-3S
2064 [e]ἐλθεῖν
elthein
to comeV-ANA
4412 [e]πρῶτον;
prōton
first?Adv-S

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 17:10 Greek NT: Nestle 1904
Καὶ ἐπηρώτησαν αὐτὸν οἱ μαθηταὶ λέγοντες Τί οὖν οἱ γραμματεῖς λέγουσιν ὅτι Ἡλείαν δεῖ ἐλθεῖν πρῶτον;

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 17:10 Greek NT: Westcott and Hort 1881
Καὶ ἐπηρώτησαν αὐτὸν οἱ μαθηταὶ λέγοντες Τί οὖν οἱ γραμματεῖς λέγουσιν ὅτι Ἠλείαν δεῖ ἐλθεῖν πρῶτον;

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 17:10 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
Καὶ ἐπηρώτησαν αὐτὸν οἱ μαθηταὶ λέγοντες Τί οὖν οἱ γραμματεῖς λέγουσιν ὅτι Ἠλείαν / Ἠλίαν δεῖ ἐλθεῖν πρῶτον;

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 17:10 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Καὶ ἐπηρώτησαν αὐτὸν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ λέγοντες, Tί οὖν οἱ γραμματεῖς λέγουσιν ὅτι Ἠλίαν δεῖ ἐλθεῖν πρῶτον;

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 17:10 Greek NT: Greek Orthodox Church
Καὶ ἐπηρώτησαν αὐτὸν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ λέγοντες· Τί οὖν οἱ γραμματεῖς λέγουσιν ὅτι Ἠλίαν δεῖ ἐλθεῖν πρῶτον;

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 17:10 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
Καὶ ἐπηρώτησαν αὐτὸν οἱ μαθηταὶ λέγοντες· τί οὖν οἱ γραμματεῖς λέγουσιν ὅτι Ἡλείαν δεῖ ἐλθεῖν πρῶτον;

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 17:10 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
καὶ ἐπηρώτησαν αὐτὸν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ λέγοντες, Τί οὖν οἱ γραμματεῖς λέγουσιν ὅτι Ἠλίαν δεῖ ἐλθεῖν πρῶτον;

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 17:10 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
καὶ ἐπηρώτησαν αὐτὸν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ λέγοντες Τί οὖν οἱ γραμματεῖς λέγουσιν ὅτι Ἠλίαν δεῖ ἐλθεῖν πρῶτον

Matthew 17:10 Hebrew Bible
וישאלהו תלמידיו לאמר למה זה אמרים הסופרים כי אליהו בוא יבוא בראשונה׃

Matthew 17:10 Aramaic NT: Peshitta
ܘܫܐܠܘܗܝ ܬܠܡܝܕܘܗܝ ܘܐܡܪܝܢ ܠܗ ܡܢܐ ܗܟܝܠ ܤܦܪܐ ܐܡܪܝܢ ܕܐܠܝܐ ܘܠܐ ܕܢܐܬܐ ܠܘܩܕܡ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
And His disciples asked Him, "Why then do the scribes say that Elijah must come first?"

King James Bible
And his disciples asked him, saying, Why then say the scribes that Elias must first come?

Holman Christian Standard Bible
So the disciples questioned Him, "Why then do the scribes say that Elijah must come first?"
Treasury of Scripture Knowledge

Why.

Matthew 17:3,4 And, behold, there appeared to them Moses and Elias talking with him…

Matthew 11:14 And if you will receive it, this is Elias, which was for to come.

Matthew 27:47-49 Some of them that stood there, when they heard that, said, This man …

Malachi 4:5,6 Behold, I will send you Elijah the prophet before the coming of the …

Mark 9:11 And they asked him, saying, Why say the scribes that Elias must first come?

John 1:21,25 And they asked him, What then? Are you Elias? And he said, I am not. …

Links
Matthew 17:10Matthew 17:10 NIVMatthew 17:10 NLTMatthew 17:10 ESVMatthew 17:10 NASBMatthew 17:10 KJVMatthew 17:10 Bible AppsMatthew 17:10 Biblia ParalelaMatthew 17:10 Chinese BibleMatthew 17:10 French BibleMatthew 17:10 German BibleBible Hub
Matthew 17:9
Top of Page
Top of Page