Matthew 18:30
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
3588 [e]
ho
- Art-NMS
1161 [e]δὲ
de
ButConj
3756 [e]οὐκ
ouk
notAdv
2309 [e]ἤθελεν,
ēthelen
he was willing,V-IIA-3S
235 [e]ἀλλὰ
alla
ratherConj
565 [e]ἀπελθὼν
apelthōn
having gone,V-APA-NMS
906 [e]ἔβαλεν
ebalen
he castV-AIA-3S
846 [e]αὐτὸν
auton
himPPro-AM3S
1519 [e]εἰς
eis
intoPrep
5438 [e]φυλακὴν
phylakēn
prison,N-AFS
2193 [e]ἕως
heōs
untilConj
3739 [e]‹οὗ›
hou
thatRelPro-GMS
591 [e]ἀποδῷ
apodō
he should payV-ASA-3S
3588 [e]τὸ
to
that whichArt-ANS
3784 [e]ὀφειλόμενον.
opheilomenon
was owing.V-PPM/P-ANS

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 18:30 Greek NT: Nestle 1904
ὁ δὲ οὐκ ἤθελεν, ἀλλὰ ἀπελθὼν ἔβαλεν αὐτὸν εἰς φυλακὴν ἕως ἀποδῷ τὸ ὀφειλόμενον.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 18:30 Greek NT: Westcott and Hort 1881
ὁ δὲ οὐκ ἤθελεν, ἀλλὰ ἀπελθὼν ἔβαλεν αὐτὸν εἰς φυλακὴν ἕως ἀποδῷ τὸ ὀφειλόμενον.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 18:30 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
ὁ δὲ οὐκ ἤθελεν, ἀλλὰ ἀπελθὼν ἔβαλεν αὐτὸν εἰς φυλακὴν ἕως ἀποδῷ τὸ ὀφειλόμενον.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 18:30 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Ὁ δὲ οὐκ ἤθελεν, ἀλλὰ ἀπελθὼν ἔβαλεν αὐτὸν εἰς φυλακήν, ἕως οὗ ἀποδῷ τὸ ὀφειλόμενον.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 18:30 Greek NT: Greek Orthodox Church
ὁ δὲ οὐκ ἤθελεν, ἀλλὰ ἀπελθὼν ἔβαλεν αὐτὸν εἰς φυλακὴν ἕως οὗ ἀποδῷ τὸ ὀφειλόμενον.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 18:30 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
ὁ δὲ οὐκ ἤθελεν, ἀλλὰ ἀπελθὼν ἔβαλεν αὐτὸν εἰς φυλακὴν ἕως ἀποδῷ τὸ ὀφειλόμενον.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 18:30 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
ὁ δὲ οὐκ ἤθελεν, ἀλλ’ ἀπελθὼν ἔβαλεν αὐτὸν εἰς φυλακὴν, ἕως οὗ ἀποδῷ τὸ ὀφειλόμενον.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 18:30 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
ὁ δὲ οὐκ ἤθελεν ἀλλὰ ἀπελθὼν ἔβαλεν αὐτὸν εἰς φυλακὴν ἕως οὗ ἀποδῷ τὸ ὀφειλόμενον

Matthew 18:30 Hebrew Bible
והוא מאן וילך וישליכהו במשמר עד כי ישלם לו את חובו׃

Matthew 18:30 Aramaic NT: Peshitta
ܗܘ ܕܝܢ ܠܐ ܨܒܐ ܐܠܐ ܐܙܠ ܐܪܡܝܗ ܒܝܬ ܐܤܝܪܐ ܥܕܡܐ ܕܢܬܠ ܠܗ ܡܐ ܕܚܝܒ ܠܗ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
"But he was unwilling and went and threw him in prison until he should pay back what was owed.

King James Bible
And he would not: but went and cast him into prison, till he should pay the debt.

Holman Christian Standard Bible
But he wasn't willing. On the contrary, he went and threw him into prison until he could pay what was owed.
Treasury of Scripture Knowledge

but.

1 Kings 21:27-29 And it came to pass, when Ahab heard those words, that he rent his …

1 Kings 22:27 And say, Thus said the king, Put this fellow in the prison, and feed …

Links
Matthew 18:30Matthew 18:30 NIVMatthew 18:30 NLTMatthew 18:30 ESVMatthew 18:30 NASBMatthew 18:30 KJVMatthew 18:30 Bible AppsMatthew 18:30 Biblia ParalelaMatthew 18:30 Chinese BibleMatthew 18:30 French BibleMatthew 18:30 German BibleBible Hub
Matthew 18:29
Top of Page
Top of Page