Matthew 21:45
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
2532 [e]Καὶ
Kai
AndConj
191 [e]ἀκούσαντες
akousantes
having heardV-APA-NMP
3588 [e]οἱ
hoi
theArt-NMP
749 [e]ἀρχιερεῖς
archiereis
chief priestsN-NMP
2532 [e]καὶ
kai
andConj
3588 [e]οἱ
hoi
theArt-NMP
5330 [e]Φαρισαῖοι
Pharisaioi
PhariseesN-NMP
3588 [e]τὰς
tas
theArt-AFP
3850 [e]παραβολὰς
parabolas
parablesN-AFP
846 [e]αὐτοῦ
autou
of Him,PPro-GM3S
1097 [e]ἔγνωσαν
egnōsan
they knewV-AIA-3P
3754 [e]ὅτι
hoti
thatConj
4012 [e]περὶ
peri
aboutPrep
846 [e]αὐτῶν
autōn
themPPro-GM3P
3004 [e]λέγει·
legei
He speaks.V-PIA-3S









Greek Texts
ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 21:45 Greek NT: Nestle 1904
Καὶ ἀκούσαντες οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι τὰς παραβολὰς αὐτοῦ ἔγνωσαν ὅτι περὶ αὐτῶν λέγει·

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 21:45 Greek NT: Westcott and Hort 1881
Καὶ ἀκούσαντες οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι τὰς παραβολὰς αὐτοῦ ἔγνωσαν ὅτι περὶ αὐτῶν λέγει·

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 21:45 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
Καὶ ἀκούσαντες οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι τὰς παραβολὰς αὐτοῦ ἔγνωσαν ὅτι περὶ αὐτῶν λέγει·

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 21:45 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Καὶ ἀκούσαντες οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι τὰς παραβολὰς αὐτοῦ ἔγνωσαν ὅτι περὶ αὐτῶν λέγει.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 21:45 Greek NT: Greek Orthodox Church
καὶ ἀκούσαντες οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι τὰς παραβολὰς αὐτοῦ ἔγνωσαν ὅτι περὶ αὐτῶν λέγει·

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 21:45 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
ἀκούσαντες δὲ οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι τὰς παραβολὰς αὐτοῦ ἔγνωσαν ὅτι περὶ αὐτῶν λέγει·

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 21:45 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
καὶ ἀκούσαντες οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι τὰς παραβολὰς αὐτοῦ ἔγνωσαν ὅτι περὶ αὐτῶν λέγει

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 21:45 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
Καὶ ἀκούσαντες οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι τὰς παραβολὰς αὐτοῦ ἔγνωσαν ὅτι περὶ αὐτῶν λέγει·

Matthew 21:45 Hebrew Bible
ויהי כשמע הכהנים הגדולים והפרושים את משליו ויבינו כי עליהם דבר׃

Matthew 21:45 Aramaic NT: Peshitta
ܘܟܕ ܫܡܥܘ ܪܒܝ ܟܗܢܐ ܘܦܪܝܫܐ ܡܬܠܘܗܝ ܝܕܥܘ ܕܥܠܝܗܘܢ ܐܡܪ ܀ 46 ܘܒܥܘ ܠܡܐܚܕܗ ܘܕܚܠܘ ܡܢ ܟܢܫܐ ܡܛܠ ܕܐܝܟ ܕܠܢܒܝܐ ܐܚܝܕܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
When the chief priests and the Pharisees heard His parables, they understood that He was speaking about them.

King James Bible
And when the chief priests and Pharisees had heard his parables, they perceived that he spake of them.

Holman Christian Standard Bible
When the chief priests and the Pharisees heard His parables, they knew He was speaking about them.
Treasury of Scripture Knowledge

they.

Matthew 12:12 How much then is a man better than a sheep? Why it is lawful to do …

Luke 11:45 Then answered one of the lawyers, and said to him, Master, thus saying …

Luke 20:19 And the chief priests and the scribes the same hour sought to lay …

Links
Matthew 21:45Matthew 21:45 NIVMatthew 21:45 NLTMatthew 21:45 ESVMatthew 21:45 NASBMatthew 21:45 KJVMatthew 21:45 Bible AppsMatthew 21:45 Biblia ParalelaMatthew 21:45 Chinese BibleMatthew 21:45 French BibleMatthew 21:45 German BibleBible Hub
Matthew 21:44
Top of Page
Top of Page