Matthew 21:7
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
71 [e]ἤγαγον
ēgagon
they broughtV-AIA-3P
3588 [e]τὴν
tēn
theArt-AFS
3688 [e]ὄνον
onon
donkeyN-AFS
2532 [e]καὶ
kai
andConj
3588 [e]τὸν
ton
theArt-AMS
4454 [e]πῶλον,
pōlon
colt,N-AMS
2532 [e]καὶ
kai
andConj
2007 [e]ἐπέθηκαν
epethēkan
putV-AIA-3P
1909 [e]ἐπ’
ep’
uponPrep
846 [e]αὐτῶν
autōn
themPPro-GM3P
3588 [e]τὰ
ta
theirArt-ANP
2440 [e]ἱμάτια,
himatia
cloaks,N-ANP
2532 [e]καὶ
kai
andConj
1940 [e]ἐπεκάθισεν
epekathisen
He satV-AIA-3S
1883 [e]ἐπάνω
epanō
onPrep
846 [e]αὐτῶν.
autōn
them.PPro-GM3P

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 21:7 Greek NT: Nestle 1904
ἤγαγον τὴν ὄνον καὶ τὸν πῶλον, καὶ ἐπέθηκαν ἐπ’ αὐτῶν τὰ ἱμάτια, καὶ ἐπεκάθισεν ἐπάνω αὐτῶν.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 21:7 Greek NT: Westcott and Hort 1881
ἤγαγον τὴν ὄνον καὶ τὸν πῶλον, καὶ ἐπέθηκαν ἐπ' αὐτῶν τὰ ἱμάτια, καὶ ἐπεκάθισεν ἐπάνω αὐτῶν.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 21:7 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
ἤγαγον τὴν ὄνον καὶ τὸν πῶλον, καὶ ἐπέθηκαν ἐπ' αὐτῶν τὰ ἱμάτια, καὶ ἐπεκάθισεν ἐπάνω αὐτῶν.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 21:7 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
ἤγαγον τὴν ὄνον καὶ τὸν πῶλον, καὶ ἐπέθηκαν ἐπάνω αὐτῶν τὰ ἱμάτια αὐτῶν, καὶ ἐπεκάθισεν ἐπάνω αὐτῶν.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 21:7 Greek NT: Greek Orthodox Church
ἤγαγον τὴν ὄνον καὶ τὸν πῶλον, καὶ ἐπέθηκαν ἐπάνω αὐτῶν τὰ ἱμάτια αὐτῶν, καὶ ἐπεκάθισεν ἐπάνω αὐτῶν.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 21:7 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
ἤγαγον τὴν ὄνον καὶ τὸν πῶλον, καὶ ἐπέθηκαν ἐπ’ αὐτῶν τὰ ἱμάτια, καὶ ἐπεκάθισεν ἐπάνω αὐτῶν.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 21:7 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
ἤγαγον τὴν ὄνον καὶ τὸν πῶλον, καὶ ἐπέθηκαν ἐπάνω αὐτῶν τὰ ἱμάτια, αὐτῶν, καὶ ἐπεκάθισαν ἐπάνω αὐτῶν.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 21:7 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
ἤγαγον τὴν ὄνον καὶ τὸν πῶλον καὶ ἐπέθηκαν ἐπάνω αὐτῶν τὰ ἱμάτια αὐτῶν καὶ ἐπεκάθισεν ἐπάνω αὐτῶν

Matthew 21:7 Hebrew Bible
ויביאו את האתון ואת העיר וישימו עליהם את בגדיהם וירכיבהו עליהם׃

Matthew 21:7 Aramaic NT: Peshitta
ܘܐܝܬܝܘ ܠܚܡܪܐ ܘܠܥܝܠܐ ܘܤܡܘ ܥܠ ܥܝܠܐ ܢܚܬܝܗܘܢ ܘܪܟܒ ܥܠܘܗܝ ܝܫܘܥ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
and brought the donkey and the colt, and laid their coats on them; and He sat on the coats.

King James Bible
And brought the ass, and the colt, and put on them their clothes, and they set him thereon.

Holman Christian Standard Bible
They brought the donkey and the colt; then they laid their robes on them, and He sat on them.
Treasury of Scripture Knowledge

brought.

Mark 11:4-8 And they went their way, and found the colt tied by the door without …

Luke 19:32-35 And they that were sent went their way, and found even as he had said to them…

put.

2 Kings 9:13 Then they hurried, and took every man his garment, and put it under …

Links
Matthew 21:7Matthew 21:7 NIVMatthew 21:7 NLTMatthew 21:7 ESVMatthew 21:7 NASBMatthew 21:7 KJVMatthew 21:7 Bible AppsMatthew 21:7 Biblia ParalelaMatthew 21:7 Chinese BibleMatthew 21:7 French BibleMatthew 21:7 German BibleBible Hub
Matthew 21:6
Top of Page
Top of Page