Matthew 23:36
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
281 [e]ἀμὴν
amēn
TrulyHeb
3004 [e]λέγω
legō
I sayV-PIA-1S
4771 [e]ὑμῖν,
hymin
to you,PPro-D2P
2240 [e]ἥξει
hēxei
will comeV-FIA-3S
3778 [e]ταῦτα
tauta
these thingsDPro-NNP
3956 [e]πάντα
panta
allAdj-NNP
1909 [e]ἐπὶ
epi
uponPrep
3588 [e]τὴν
tēn
theArt-AFS
1074 [e]γενεὰν
genean
generationN-AFS
3778 [e]ταύτην.
tautēn
this.DPro-AFS

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 23:36 Greek NT: Nestle 1904
ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἥξει ταῦτα πάντα ἐπὶ τὴν γενεὰν ταύτην.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 23:36 Greek NT: Westcott and Hort 1881
ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἥξει ταῦτα πάντα ἐπὶ τὴν γενεὰν ταύτην.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 23:36 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἥξει ταῦτα πάντα ἐπὶ τὴν γενεὰν ταύτην.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 23:36 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὅτι ἥξει πάντα ταῦτα ἐπὶ τὴν γενεὰν ταύτην.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 23:36 Greek NT: Greek Orthodox Church
ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ἥξει ταῦτα πάντα ἐπὶ τὴν γενεὰν ταύτην.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 23:36 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἥξει ταῦτα πάντα ἐπὶ τὴν γενεὰν ταύτην.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 23:36 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἥξει ταῦτα πάντα ἐπὶ τὴν γενεὰν ταύτην.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 23:36 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
ἀμὴν λέγω ὑμῖν ἥξει ταῦτα πάντα ἐπὶ τὴν γενεὰν ταύτην

Matthew 23:36 Hebrew Bible
אמן אמר אני לכם בא יבא כל אלה על הדור הזה׃

Matthew 23:36 Aramaic NT: Peshitta
ܐܡܝܢ ܐܡܪ ܐܢܐ ܠܟܘܢ ܕܢܐܬܝܢ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܥܠ ܫܪܒܬܐ ܗܕܐ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
"Truly I say to you, all these things will come upon this generation.

King James Bible
Verily I say unto you, All these things shall come upon this generation.

Holman Christian Standard Bible
I assure you: All these things will come on this generation!
Treasury of Scripture Knowledge

Matthew 24:34 Truly I say to you, This generation shall not pass, till all these …

Ezekiel 12:21-28 And the word of the LORD came to me, saying…

Mark 13:30,31 Truly I say to you, that this generation shall not pass, till all …

Luke 21:32,33 Truly I say to you, This generation shall not pass away, till all …

Links
Matthew 23:36Matthew 23:36 NIVMatthew 23:36 NLTMatthew 23:36 ESVMatthew 23:36 NASBMatthew 23:36 KJVMatthew 23:36 Bible AppsMatthew 23:36 Biblia ParalelaMatthew 23:36 Chinese BibleMatthew 23:36 French BibleMatthew 23:36 German BibleBible Hub
Matthew 23:35
Top of Page
Top of Page