Matthew 24:32
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
575 [e]Ἀπὸ
Apo
OfPrep
1161 [e]δὲ
de
nowConj
3588 [e]τῆς
tēs
theArt-GFS
4808 [e]συκῆς
sykēs
fig treeN-GFS
3129 [e]μάθετε
mathete
learnV-AMA-2P
3588 [e]τὴν
tēn
theArt-AFS
3850 [e]παραβολήν·
parabolēn
parable:N-AFS
3752 [e]ὅταν
hotan
WhenConj
2235 [e]ἤδη
ēdē
alreadyAdv
3588 [e]
ho
theArt-NMS
2798 [e]κλάδος
klados
branchN-NMS
846 [e]αὐτῆς
autēs
of itPPro-GF3S
1096 [e]γένηται
genētai
may have becomeV-ASM-3S
527 [e]ἁπαλὸς
hapalos
tenderAdj-NMS
2532 [e]καὶ
kai
andConj
3588 [e]τὰ
ta
theArt-ANP
5444 [e]φύλλα
phylla
leavesN-ANP
1631 [e]ἐκφύῃ,
ekphyē
it puts forth,V-PSA-3S
1097 [e]γινώσκετε
ginōskete
you knowV-PIA-2P
3754 [e]ὅτι
hoti
thatConj
1451 [e]ἐγγὺς
engys
near [is]Adv
3588 [e]τὸ
to
theArt-NNS
2330 [e]θέρος·
theros
summer.N-NNSGreek Texts
ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 24:32 Greek NT: Nestle 1904
Ἀπὸ δὲ τῆς συκῆς μάθετε τὴν παραβολήν· ὅταν ἤδη ὁ κλάδος αὐτῆς γένηται ἁπαλὸς καὶ τὰ φύλλα ἐκφύῃ, γινώσκετε ὅτι ἐγγὺς τὸ θέρος·

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 24:32 Greek NT: Westcott and Hort 1881
Ἀπὸ δὲ τῆς συκῆς μάθετε τὴν παραβολήν· ὅταν ἤδη ὁ κλάδος αὐτῆς γένηται ἁπαλὸς καὶ τὰ φύλλα ἐκφύῃ, γινώσκετε ὅτι ἐγγὺς τὸ θέρος·

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 24:32 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
Ἀπὸ δὲ τῆς συκῆς μάθετε τὴν παραβολήν· ὅταν ἤδη ὁ κλάδος αὐτῆς γένηται ἁπαλὸς καὶ τὰ φύλλα ἐκφύῃ, γινώσκετε ὅτι ἐγγὺς τὸ θέρος·

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 24:32 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Ἀπὸ δὲ τῆς συκῆς μάθετε τὴν παραβολήν· ὅταν ἤδη ὁ κλάδος αὐτῆς γένηται ἁπαλός, καὶ τὰ φύλλα ἐκφύῃ, γινώσκετε ὅτι ἐγγὺς τὸ θέρος·

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 24:32 Greek NT: Greek Orthodox Church
Ἀπὸ δὲ τῆς συκῆς μάθετε τὴν παραβολήν. ὅταν ἤδη ὁ κλάδος αὐτῆς γένηται ἁπαλὸς καὶ τὰ φύλλα ἐκφύῃ, γινώσκετε ὅτι ἐγγὺς τὸ θέρος·

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 24:32 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
Ἀπὸ δὲ τῆς συκῆς μάθετε τὴν παραβολήν. ὅταν ἤδη ὁ κλάδος αὐτῆς γένηται ἁπαλὸς καὶ τὰ φύλλα ἐκφύῃ, γινώσκετε ὅτι ἐγγὺς τὸ θέρος·

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 24:32 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
Ἀπὸ δὲ τῆς συκῆς μάθετε τὴν παραβολήν· ὅταν ἤδη ὁ κλάδος αὐτῆς γένηται ἁπαλός, καὶ τὰ φύλλα ἐκφύῃ, γινώσκετε ὅτι ἐγγὺς τὸ θέρος·

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 24:32 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
Ἀπὸ δὲ τῆς συκῆς μάθετε τὴν παραβολήν· ὅταν ἤδη ὁ κλάδος αὐτῆς γένηται ἁπαλὸς καὶ τὰ φύλλα ἐκφύῃ γινώσκετε ὅτι ἐγγὺς τὸ θέρος·

Matthew 24:32 Hebrew Bible
למדו נא את משל התאנה כאשר ירטב ענפה ופרחו עליה ידעתם כי קרוב הקיץ׃

Matthew 24:32 Aramaic NT: Peshitta
ܡܢ ܬܬܐ ܕܝܢ ܝܠܦܘ ܦܠܐܬܐ ܕܡܚܕܐ ܕܤܘܟܝܗ ܪܟܢ ܘܦܪܥܝܢ ܛܪܦܝܗ ܝܕܥܝܢ ܐܢܬܘܢ ܕܡܛܐ ܩܝܛܐ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
"Now learn the parable from the fig tree: when its branch has already become tender and puts forth its leaves, you know that summer is near;

King James Bible
Now learn a parable of the fig tree; When his branch is yet tender, and putteth forth leaves, ye know that summer is nigh:

Holman Christian Standard Bible
"Now learn this parable from the fig tree: As soon as its branch becomes tender and sprouts leaves, you know that summer is near.
Treasury of Scripture Knowledge

Mark 13:28,29 Now learn a parable of the fig tree; When her branch is yet tender, …

Luke 21:29,30 And he spoke to them a parable; Behold the fig tree, and all the trees…

Links
Matthew 24:32Matthew 24:32 NIVMatthew 24:32 NLTMatthew 24:32 ESVMatthew 24:32 NASBMatthew 24:32 KJVMatthew 24:32 Bible AppsMatthew 24:32 Biblia ParalelaMatthew 24:32 Chinese BibleMatthew 24:32 French BibleMatthew 24:32 German BibleBible Hub
Matthew 24:31
Top of Page
Top of Page