Matthew 24:50
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
2240 [e]ἥξει
hēxei
will comeV-FIA-3S
3588 [e]
ho
theArt-NMS
2962 [e]κύριος
kyrios
masterN-NMS
3588 [e]τοῦ
tou
theArt-GMS
1401 [e]δούλου
doulou
servantN-GMS
1565 [e]ἐκείνου
ekeinou
of thatDPro-GMS
1722 [e]ἐν
en
inPrep
2250 [e]ἡμέρᾳ
hēmera
a dayN-DFS
3739 [e]
in whichRelPro-DFS
3756 [e]οὐ
ou
notAdv
4328 [e]προσδοκᾷ
prosdoka
he does expect,V-PIA-3S
2532 [e]καὶ
kai
andConj
1722 [e]ἐν
en
inPrep
5610 [e]ὥρᾳ
hōra
an hourN-DFS
3739 [e]
whichRelPro-DFS
3756 [e]οὐ
ou
notAdv
1097 [e]γινώσκει,
ginōskei
he is aware,V-PIA-3S

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 24:50 Greek NT: Nestle 1904
ἥξει ὁ κύριος τοῦ δούλου ἐκείνου ἐν ἡμέρᾳ ᾗ οὐ προσδοκᾷ καὶ ἐν ὥρᾳ ᾗ οὐ γινώσκει,

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 24:50 Greek NT: Westcott and Hort 1881
ἥξει ὁ κύριος τοῦ δούλου ἐκείνου ἐν ἡμέρᾳ ᾗ οὐ προσδοκᾷ καὶ ἐν ὥρᾳ ᾗ οὐ γινώσκει,

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 24:50 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
ἥξει ὁ κύριος τοῦ δούλου ἐκείνου ἐν ἡμέρᾳ ᾗ οὐ προσδοκᾷ καὶ ἐν ὥρᾳ ᾗ οὐ γινώσκει,

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 24:50 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
ἥξει ὁ κύριος τοῦ δούλου ἐκείνου ἐν ἡμέρᾳ ᾗ οὐ προσδοκᾷ, καὶ ἐν ὥρᾳ ᾗ οὐ γινώσκει,

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 24:50 Greek NT: Greek Orthodox Church
ἥξει ὁ κύριος τοῦ δούλου ἐκείνου ἐν ἡμέρᾳ ᾗ οὐ προσδοκᾷ καὶ ἐν ὥρᾳ ᾗ οὐ γινώσκει,

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 24:50 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
ἥξει ὁ κύριος τοῦ δούλου ἐκείνου ἐν ἡμέρᾳ ᾗ οὐ προσδοκᾷ καὶ ἐν ὥρᾳ ᾗ οὐ γινώσκει,

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 24:50 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
ἥξει ὁ κύριος τοῦ δούλου ἐκείνου ἐν ἡμέρᾳ ᾗ οὐ προσδοκᾷ, καὶ ἐν ὥρᾳ ᾗ οὐ γινώσκει,

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 24:50 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
ἥξει ὁ κύριος τοῦ δούλου ἐκείνου ἐν ἡμέρᾳ ᾗ οὐ προσδοκᾷ καὶ ἐν ὥρᾳ ᾗ οὐ γινώσκει

Matthew 24:50 Hebrew Bible
בוא יבוא אדני העבד ההוא ביום לא יצפה ובשעה לא ידע׃

Matthew 24:50 Aramaic NT: Peshitta
ܢܐܬܐ ܡܪܗ ܕܥܒܕܐ ܗܘ ܒܝܘܡܐ ܕܠܐ ܤܒܪ ܘܒܫܥܬܐ ܕܠܐ ܝܕܥ ܀ 51 ܘܢܦܠܓܝܘܗܝ ܘܢܤܝܡ ܡܢܬܗ ܥܡ ܢܤܒܝ ܒܐܦܐ ܬܡܢ ܢܗܘܐ ܒܟܝܐ ܘܚܘܪܩ ܫܢܐ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
the master of that slave will come on a day when he does not expect him and at an hour which he does not know,

King James Bible
The lord of that servant shall come in a day when he looketh not for him, and in an hour that he is not aware of,

Holman Christian Standard Bible
that slave's master will come on a day he does not expect and at an hour he does not know.
Treasury of Scripture Knowledge

come.

Matthew 24:42-44 Watch therefore: for you know not what hour your Lord does come…

Proverbs 29:1 He, that being often reproved hardens his neck, shall suddenly be …

1 Thessalonians 5:2,3 For yourselves know perfectly that the day of the Lord so comes as …

Revelation 3:3 Remember therefore how you have received and heard, and hold fast, …

Links
Matthew 24:50Matthew 24:50 NIVMatthew 24:50 NLTMatthew 24:50 ESVMatthew 24:50 NASBMatthew 24:50 KJVMatthew 24:50 Bible AppsMatthew 24:50 Biblia ParalelaMatthew 24:50 Chinese BibleMatthew 24:50 French BibleMatthew 24:50 German BibleBible Hub
Matthew 24:49
Top of Page
Top of Page