Nehemiah 10:37
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
853 [e]וְאֶת־
wə-’eṯ-
AndConj-w | DirObjM
7225 [e]רֵאשִׁ֣ית
rê-šîṯ
the firstfruitsN-fsc
6182 [e]עֲרִיסֹתֵ֣ינוּ
‘ă-rî-sō-ṯê-nū
of our doughN-fpc | 1cp
8641 [e]וּ֠תְרוּמֹתֵינוּ
ū-ṯə-rū-mō-ṯê-nū
and our offeringsConj-w | N-fpc | 1cp
6529 [e]וּפְרִ֨י
ū-p̄ə-rî
and the fruit fromConj-w | N-msc
3605 [e]כָל־
ḵāl
all kindsN-msc
6086 [e]עֵ֜ץ
‘êṣ
of treesN-ms
8492 [e]תִּיר֣וֹשׁ
tî-rō-wōš
the new wineN-ms
3323 [e]וְיִצְהָ֗ר
wə-yiṣ-hār,
and oilConj-w | N-ms
935 [e]נָבִ֤יא
nā-ḇî
to bringV-Hifil-Imperf-1cp
3548 [e]לַכֹּהֲנִים֙
lak-kō-hă-nîm
to the priestsPrep-l, Art | N-mp
413 [e]אֶל־
’el-
toPrep
3957 [e]לִשְׁכ֣וֹת
liš-ḵō-wṯ
the storeroomsN-fpc
1004 [e]בֵּית־
bêṯ-
of the houseN-msc
430 [e]אֱלֹהֵ֔ינוּ
’ĕ-lō-hê-nū,
of our GodN-mpc | 1cp
4643 [e]וּמַעְשַׂ֥ר
ū-ma‘-śar
and to bring the tithesConj-w | N-msc
127 [e]אַדְמָתֵ֖נוּ
’aḏ-mā-ṯê-nū
of our landN-fsc | 1cp
3881 [e]לַלְוִיִּ֑ם
lal-wî-yim;
to the LevitesPrep-l | N-proper-mp
1992 [e]וְהֵם֙
wə-hêm
for theyConj-w | Pro-3mp
3881 [e]הַלְוִיִּ֔ם
hal-wî-yim,
the LevitesArt | N-proper-mp
6237 [e]הַֽמְעַשְּׂרִ֔ים
ham-‘aś-śə-rîm,
the should receive tithesArt | V-Piel-Prtcpl-mp
3605 [e]בְּכֹ֖ל
bə-ḵōl
in allPrep-b | N-msc
5892 [e]עָרֵ֥י
‘ā-rê
communitiesN-fpc
5656 [e]עֲבֹדָתֵֽנוּ׃
‘ă-ḇō-ḏā-ṯê-nū.
our farmingN-fsc | 1cp

Hebrew Texts
נחמיה 10:37 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְאֶת־רֵאשִׁ֣ית עֲרִיסֹתֵ֣ינוּ וּ֠תְרוּמֹתֵינוּ וּפְרִ֨י כָל־עֵ֜ץ תִּירֹ֣ושׁ וְיִצְהָ֗ר נָבִ֤יא לַכֹּהֲנִים֙ אֶל־לִשְׁכֹ֣ות בֵּית־אֱלֹהֵ֔ינוּ וּמַעְשַׂ֥ר אַדְמָתֵ֖נוּ לַלְוִיִּ֑ם וְהֵם֙ הַלְוִיִּ֔ם הַֽמְעַשְּׂרִ֔ים בְּכֹ֖ל עָרֵ֥י עֲבֹדָתֵֽנוּ׃

נחמיה 10:37 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ואת־ראשית עריסתינו ותרומתינו ופרי כל־עץ תירוש ויצהר נביא לכהנים אל־לשכות בית־אלהינו ומעשר אדמתנו ללוים והם הלוים המעשרים בכל ערי עבדתנו׃

נחמיה 10:37 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ואת־ראשית עריסתינו ותרומתינו ופרי כל־עץ תירוש ויצהר נביא לכהנים אל־לשכות בית־אלהינו ומעשר אדמתנו ללוים והם הלוים המעשרים בכל ערי עבדתנו׃

נחמיה 10:37 Hebrew Bible
ואת ראשית עריסתינו ותרומתינו ופרי כל עץ תירוש ויצהר נביא לכהנים אל לשכות בית אלהינו ומעשר אדמתנו ללוים והם הלוים המעשרים בכל ערי עבדתנו׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
We will also bring the first of our dough, our contributions, the fruit of every tree, the new wine and the oil to the priests at the chambers of the house of our God, and the tithe of our ground to the Levites, for the Levites are they who receive the tithes in all the rural towns.

King James Bible
And that we should bring the firstfruits of our dough, and our offerings, and the fruit of all manner of trees, of wine and of oil, unto the priests, to the chambers of the house of our God; and the tithes of our ground unto the Levites, that the same Levites might have the tithes in all the cities of our tillage.

Holman Christian Standard Bible
We will bring a loaf from our first batch of dough to the priests at the storerooms of the house of our God. We will also bring the firstfruits of our grain offerings, of every fruit tree, and of the new wine and oil. A tenth of our land's produce belongs to the Levites, for the Levites are to collect the one-tenth offering in all our agricultural towns.
Treasury of Scripture Knowledge

the first-fruits.

Leviticus 23:17 You shall bring out of your habitations two wave loaves of two tenth …

Numbers 15:19-21 Then it shall be, that, when you eat of the bread of the land, you …

Numbers 18:12,13 All the best of the oil, and all the best of the wine, and of the …

Deuteronomy 18:4 The first fruit also of your corn, of your wine, and of your oil, …

Deuteronomy 26:2 That you shall take of the first of all the fruit of the earth, which …

to the chambers.

Nehemiah 13:5,9 And he had prepared for him a great chamber, where aforetime they …

1 Kings 6:5-10 And against the wall of the house he built chambers round about, …

2 Chronicles 31:11,12 Then Hezekiah commanded to prepare chambers in the house of the LORD; …

and the tithes.

Leviticus 27:30-33 And all the tithe of the land, whether of the seed of the land, or …

Numbers 18:21,24-32 And, behold, I have given the children of Levi all the tenth in Israel …

2 Chronicles 31:6 And concerning the children of Israel and Judah, that dwelled in …

Malachi 3:8,10 Will a man rob God? Yet you have robbed me. But you say, Wherein …

Links
Nehemiah 10:37Nehemiah 10:37 NIVNehemiah 10:37 NLTNehemiah 10:37 ESVNehemiah 10:37 NASBNehemiah 10:37 KJVNehemiah 10:37 Bible AppsNehemiah 10:37 Biblia ParalelaNehemiah 10:37 Chinese BibleNehemiah 10:37 French BibleNehemiah 10:37 German BibleBible Hub
Nehemiah 10:36
Top of Page
Top of Page