Nehemiah 9:35
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
1992 [e]וְהֵ֣ם
wə-hêm
For theyConj-w | Pro-3mp
4438 [e]בְּמַלְכוּתָם֩
bə-mal-ḵū-ṯām
in their kingdomPrep-b | N-fsc | 3mp
2898 [e]וּבְטוּבְךָ֨
ū-ḇə-ṭū-ḇə-ḵā
Or in good [things]Conj-w, Prep-b | N-msc | 2ms
7227 [e]הָרָ֜ב
hā-rāḇ
the manyArt | Adj-ms
834 [e]אֲשֶׁר־
’ă-šer-
thatPro-r
5414 [e]נָתַ֣תָּ
nā-ṯa-tā
You gaveV-Qal-Perf-2ms
  לָהֶ֗ם
lā-hem,
themPrep | 3mp
776 [e]וּבְאֶ֨רֶץ
ū-ḇə-’e-reṣ
Or in landConj-w, Prep-b | N-fs
7342 [e]הָרְחָבָ֧ה
hā-rə-ḥā-ḇāh
the largeArt | Adj-fs
8082 [e]וְהַשְּׁמֵנָ֛ה
wə-haš-šə-mê-nāh
and richConj-w, Art | Adj-fs
834 [e]אֲשֶׁר־
’ă-šer-
whichPro-r
5414 [e]נָתַ֥תָּ
nā-ṯa-tā
You setV-Qal-Perf-2ms
6440 [e]לִפְנֵיהֶ֖ם
lip̄-nê-hem
before themPrep-l | N-mpc | 3mp
3808 [e]לֹ֣א
notAdv-NegPrt
5647 [e]עֲבָד֑וּךָ
‘ă-ḇā-ḏū-ḵā;
have served YouV-Qal-Perf-3cp | 2ms
3808 [e]וְֽלֹא־
wə-lō-
norConj-w | Adv-NegPrt
7725 [e]שָׁ֔בוּ
šā-ḇū,
did they turnV-Qal-Perf-3cp
4611 [e]מִמַּֽעַלְלֵיהֶ֖ם
mim-ma-‘al-lê-hem
from their worksPrep-m | N-mpc | 3mp
7451 [e]הָרָעִֽים׃
hā-rā-‘îm.
wickedArt | Adj-mpHebrew Texts
נחמיה 9:35 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְהֵ֣ם בְּמַלְכוּתָם֩ וּבְטוּבְךָ֨ הָרָ֜ב אֲשֶׁר־נָתַ֣תָּ לָהֶ֗ם וּבְאֶ֨רֶץ הָרְחָבָ֧ה וְהַשְּׁמֵנָ֛ה אֲשֶׁר־נָתַ֥תָּ לִפְנֵיהֶ֖ם לֹ֣א עֲבָד֑וּךָ וְֽלֹא־שָׁ֔בוּ מִמַּֽעַלְלֵיהֶ֖ם הָרָעִֽים׃

נחמיה 9:35 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
והם במלכותם ובטובך הרב אשר־נתת להם ובארץ הרחבה והשמנה אשר־נתת לפניהם לא עבדוך ולא־שבו ממעלליהם הרעים׃

נחמיה 9:35 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
והם במלכותם ובטובך הרב אשר־נתת להם ובארץ הרחבה והשמנה אשר־נתת לפניהם לא עבדוך ולא־שבו ממעלליהם הרעים׃

נחמיה 9:35 Hebrew Bible
והם במלכותם ובטובך הרב אשר נתת להם ובארץ הרחבה והשמנה אשר נתת לפניהם לא עבדוך ולא שבו ממעלליהם הרעים׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
"But they, in their own kingdom, With Your great goodness which You gave them, With the broad and rich land which You set before them, Did not serve You or turn from their evil deeds.

King James Bible
For they have not served thee in their kingdom, and in thy great goodness that thou gavest them, and in the large and fat land which thou gavest before them, neither turned they from their wicked works.

Holman Christian Standard Bible
When they were in their kingdom, with Your abundant goodness that You gave them, and in the spacious and fertile land You set before them, they would not serve You or turn from their wicked ways.
Treasury of Scripture Knowledge

For they.

Deuteronomy 28:47 Because you served not the LORD your God with joyfulness, and with …

Jeremiah 5:19 And it shall come to pass, when you shall say, Why does the LORD …

Romans 3:4,5 God forbid: yes, let God be true, but every man a liar; as it is …

in their kingdom. Instead of {bemalkuthom,} 'in their kingdom,' {bemalkuthecha,} 'in thy kingdom,' is the reading of two of Dr. Kennicott's MSS., LXX., Syriac, and Arabic.

thy great.

Nehemiah 9:25 And they took strong cities, and a fat land, and possessed houses …

fat land.

Deuteronomy 8:7-10 For the LORD your God brings you into a good land, a land of brooks of water…

Deuteronomy 31:21 And it shall come to pass, when many evils and troubles are befallen …

Deuteronomy 32:12-15 So the LORD alone did lead him, and there was no strange god with him…

Links
Nehemiah 9:35Nehemiah 9:35 NIVNehemiah 9:35 NLTNehemiah 9:35 ESVNehemiah 9:35 NASBNehemiah 9:35 KJVNehemiah 9:35 Bible AppsNehemiah 9:35 Biblia ParalelaNehemiah 9:35 Chinese BibleNehemiah 9:35 French BibleNehemiah 9:35 German BibleBible Hub
Nehemiah 9:34
Top of Page
Top of Page