Numbers 21:23
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
3808 [e]וְלֹא־
wə-lō-
But notConj-w | Adv-NegPrt
5414 [e]נָתַ֨ן
nā-ṯan
would allowV-Qal-Perf-3ms
5511 [e]סִיחֹ֣ן
sî-ḥōn
SihonN-proper-ms
853 [e]אֶת־
’eṯ-
-DirObjM
3478 [e]יִשְׂרָאֵל֮
yiś-rā-’êl
IsraelN-proper-ms
5674 [e]עֲבֹ֣ר
‘ă-ḇōr
to passV-Qal-Inf
1366 [e]בִּגְבֻלוֹ֒
biḡ-ḇu-lōw
through his territoryPrep-b | N-msc | 3ms
622 [e]וַיֶּאֱסֹ֨ף
way-ye-’ĕ-sōp̄
So gathered togetherConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3ms
5511 [e]סִיחֹ֜ן
sî-ḥōn
SihonN-proper-ms
853 [e]אֶת־
’eṯ-
-DirObjM
3605 [e]כָּל־
kāl-
allN-msc
5971 [e]עַמּ֗וֹ
‘am-mōw,
his peopleN-msc | 3ms
3318 [e]וַיֵּצֵ֞א
way-yê-ṣê
and went outConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3ms
7125 [e]לִקְרַ֤את
liq-raṯ
againstPrep-l | V-Qal-Inf
3478 [e]יִשְׂרָאֵל֙
yiś-rā-’êl
IsraelN-proper-ms
4057 [e]הַמִּדְבָּ֔רָה
ham-miḏ-bā-rāh,
in the wildernessArt | N-ms | 3fs
935 [e]וַיָּבֹ֖א
way-yā-ḇō
and he cameConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3ms
3096 [e]יָ֑הְצָה
yā-hə-ṣāh;
to JahazN-proper-fs | 3fs
3898 [e]וַיִּלָּ֖חֶם
way-yil-lā-ḥem
and foughtConj-w | V-Nifal-ConsecImperf-3ms
3478 [e]בְּיִשְׂרָאֵֽל׃
bə-yiś-rā-’êl.
against IsraelPrep-b | N-proper-ms

Hebrew Texts
במדבר 21:23 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְלֹא־נָתַ֨ן סִיחֹ֣ן אֶת־יִשְׂרָאֵל֮ עֲבֹ֣ר בִּגְבֻלֹו֒ וַיֶּאֱסֹ֨ף סִיחֹ֜ן אֶת־כָּל־עַמֹּ֗ו וַיֵּצֵ֞א לִקְרַ֤את יִשְׂרָאֵל֙ הַמִּדְבָּ֔רָה וַיָּבֹ֖א יָ֑הְצָה וַיִּלָּ֖חֶם בְּיִשְׂרָאֵֽל׃

במדבר 21:23 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ולא־נתן סיחן את־ישראל עבר בגבלו ויאסף סיחן את־כל־עמו ויצא לקראת ישראל המדברה ויבא יהצה וילחם בישראל׃

במדבר 21:23 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ולא־נתן סיחן את־ישראל עבר בגבלו ויאסף סיחן את־כל־עמו ויצא לקראת ישראל המדברה ויבא יהצה וילחם בישראל׃

במדבר 21:23 Hebrew Bible
ולא נתן סיחן את ישראל עבר בגבלו ויאסף סיחן את כל עמו ויצא לקראת ישראל המדברה ויבא יהצה וילחם בישראל׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
But Sihon would not permit Israel to pass through his border. So Sihon gathered all his people and went out against Israel in the wilderness, and came to Jahaz and fought against Israel.

King James Bible
And Sihon would not suffer Israel to pass through his border: but Sihon gathered all his people together, and went out against Israel into the wilderness: and he came to Jahaz, and fought against Israel.

Holman Christian Standard Bible
But Sihon would not let Israel travel through his territory. Instead, he gathered his whole army and went out to confront Israel in the wilderness. When he came to Jahaz, he fought against Israel.
Treasury of Scripture Knowledge

Sihon would

Deuteronomy 2:30-32 But Sihon king of Heshbon would not let us pass by him: for the LORD …

Deuteronomy 29:7,8 And when you came to this place, Sihon the king of Heshbon, and Og …

Jahaz

Judges 11:20 But Sihon trusted not Israel to pass through his coast: but Sihon …

Isaiah 15:4 And Heshbon shall cry, and Elealeh: their voice shall be heard even …

Jeremiah 48:34 From the cry of Heshbon even to Elealeh, and even to Jahaz, have …

Links
Numbers 21:23Numbers 21:23 NIVNumbers 21:23 NLTNumbers 21:23 ESVNumbers 21:23 NASBNumbers 21:23 KJVNumbers 21:23 Bible AppsNumbers 21:23 Biblia ParalelaNumbers 21:23 Chinese BibleNumbers 21:23 French BibleNumbers 21:23 German BibleBible Hub
Numbers 21:22
Top of Page
Top of Page