Numbers 32:32
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
5168 [e]נַ֣חְנוּ
naḥ-nū
WePro-1cp
5674 [e]נַעֲבֹ֧ר
na-‘ă-ḇōr
will cross overV-Qal-Imperf-1cp
2502 [e]חֲלוּצִ֛ים
ḥă-lū-ṣîm
armedV-Qal-QalPassPrtcpl-mp
6440 [e]לִפְנֵ֥י
lip̄-nê
beforePrep-l | N-cpc
3068 [e]יְהוָ֖ה
Yah-weh
YahwehN-proper-ms
776 [e]אֶ֣רֶץ
’e-reṣ
into the landN-fsc
3667 [e]כְּנָ֑עַן
kə-nā-‘an;
of CanaanN-proper-ms
854 [e]וְאִתָּ֙נוּ֙
wə-’it-tā-nū
but [shall remain] with usConj-w | Prep | 1cp
272 [e]אֲחֻזַּ֣ת
’ă-ḥuz-zaṯ
the possession ofN-fsc
5159 [e]נַחֲלָתֵ֔נוּ
na-ḥă-lā-ṯê-nū,
our inheritanceN-fsc | 1cp
5676 [e]מֵעֵ֖בֶר
mê-‘ê-ḇer
on this sidePrep-m | N-msc
3383 [e]לַיַּרְדֵּֽן׃
lay-yar-dên.
of the JordanPrep-l, Art | N-proper-fs

Hebrew Texts
במדבר 32:32 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
נַ֣חְנוּ נַעֲבֹ֧ר חֲלוּצִ֛ים לִפְנֵ֥י יְהוָ֖ה אֶ֣רֶץ כְּנָ֑עַן וְאִתָּ֙נוּ֙ אֲחֻזַּ֣ת נַחֲלָתֵ֔נוּ מֵעֵ֖בֶר לַיַּרְדֵּֽן׃

במדבר 32:32 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
נחנו נעבר חלוצים לפני יהוה ארץ כנען ואתנו אחזת נחלתנו מעבר לירדן׃

במדבר 32:32 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
נחנו נעבר חלוצים לפני יהוה ארץ כנען ואתנו אחזת נחלתנו מעבר לירדן׃

במדבר 32:32 Hebrew Bible
נחנו נעבר חלוצים לפני יהוה ארץ כנען ואתנו אחזת נחלתנו מעבר לירדן׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
"We ourselves will cross over armed in the presence of the LORD into the land of Canaan, and the possession of our inheritance shall remain with us across the Jordan."

King James Bible
We will pass over armed before the LORD into the land of Canaan, that the possession of our inheritance on this side Jordan may be ours.

Holman Christian Standard Bible
We will cross over in battle formation before the LORD into the land of Canaan, but we will keep our hereditary possession across the Jordan."
Treasury of Scripture Knowledge
Links
Numbers 32:32Numbers 32:32 NIVNumbers 32:32 NLTNumbers 32:32 ESVNumbers 32:32 NASBNumbers 32:32 KJVNumbers 32:32 Bible AppsNumbers 32:32 Biblia ParalelaNumbers 32:32 Chinese BibleNumbers 32:32 French BibleNumbers 32:32 German BibleBible Hub
Numbers 32:31
Top of Page
Top of Page