Revelation 17:12
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
2532 [e]καὶ
kai
AndConj
3588 [e]τὰ
ta
theArt-NNP
1176 [e]δέκα
deka
tenAdj-NNP
2768 [e]κέρατα
kerata
hornsN-NNP
3739 [e]
ha
whichRelPro-ANP
3708 [e]εἶδες
eides
you saw,V-AIA-2S
1176 [e]δέκα
deka
tenAdj-NMP
935 [e]βασιλεῖς
basileis
kingsN-NMP
1510 [e]εἰσιν,
eisin
are,V-PIA-3P
3748 [e]οἵτινες
hoitines
whoRelPro-NMP
932 [e]βασιλείαν
basileian
a kingdomN-AFS
3768 [e]οὔπω
oupō
not yetAdv
2983 [e]ἔλαβον,
elabon
have received,V-AIA-3P
235 [e]ἀλλὰ
alla
butConj
1849 [e]ἐξουσίαν
exousian
authorityN-AFS
5613 [e]ὡς
hōs
asAdv
935 [e]βασιλεῖς
basileis
kingsN-NMP
1520 [e]μίαν
mian
oneAdj-AFS
5610 [e]ὥραν
hōran
hourN-AFS
2983 [e]λαμβάνουσιν
lambanousin
receive,V-PIA-3P
3326 [e]μετὰ
meta
along withPrep
3588 [e]τοῦ
tou
theArt-GNS
2342 [e]θηρίου.
thēriou
beast.N-GNS

Greek Texts
ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 17:12 Greek NT: Nestle 1904
καὶ τὰ δέκα κέρατα ἃ εἶδες δέκα βασιλεῖς εἰσιν, οἵτινες βασιλείαν οὔπω ἔλαβον, ἀλλὰ ἐξουσίαν ὡς βασιλεῖς μίαν ὥραν λαμβάνουσιν μετὰ τοῦ θηρίου.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 17:12 Greek NT: Westcott and Hort 1881
καὶ τὰ δέκα κέρατα ἃ εἶδες δέκα βασιλεῖς εἰσίν, οἵτινες βασιλείαν οὔπω ἔλαβον, ἀλλὰ ἐξουσίαν ὡς βασιλεῖς μίαν ὥραν λαμβάνουσιν μετὰ τοῦ θηρίου.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 17:12 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
καὶ τὰ δέκα κέρατα ἃ εἶδες δέκα βασιλεῖς εἰσίν, οἵτινες βασιλείαν οὔπω ἔλαβον, ἀλλὰ ἐξουσίαν ὡς βασιλεῖς μίαν ὥραν λαμβάνουσιν μετὰ τοῦ θηρίου.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 17:12 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Καὶ τὰ δέκα κέρατα, ἃ εἴδες, δέκα βασιλεῖς εἰσίν, οἵτινες βασιλείαν οὔπω ἔλαβον, ἀλλ’ ἐξουσίαν ὡς βασιλεῖς μίαν ὥραν λαμβάνουσιν μετὰ τοῦ θηρίου.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 17:12 Greek NT: Greek Orthodox Church
καὶ τὰ δέκα κέρατα ἃ εἶδες δέκα βασιλεῖς εἰσιν, οἵτινες βασιλείαν οὔπω ἔλαβον, ἀλλ’ ἐξουσίαν ὡς βασιλεῖς μίαν ὥραν λαμβάνουσι μετὰ τοῦ θηρίου.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 17:12 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
καί ὁ δέκα κέρας ὅς ὁράω δέκα βασιλεύς εἰμί ὅστις βασιλεία οὔπω λαμβάνω ἀλλά ἐξουσία ὡς βασιλεύς εἷς ὥρα λαμβάνω μετά ὁ θηρίον

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 17:12 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
καὶ τὰ δέκα κέρατα, ἃ εἶδες, δέκα βασιλεῖς εἰσιν, οἵτινες βασιλείαν οὔπω ἔλαβον, ἀλλ’ ἐξουσίαν ὡς βασιλεῖς μίαν ὥραν λαμβάνουσι μετὰ τοῦ θηρίου.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 17:12 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
καὶ τὰ δέκα κέρατα ἃ εἶδες δέκα βασιλεῖς εἰσιν οἵτινες βασιλείαν οὔπω ἔλαβον ἀλλ' ἐξουσίαν ὡς βασιλεῖς μίαν ὥραν λαμβάνουσιν μετὰ τοῦ θηρίου

Revelation 17:12 Hebrew Bible
ועשר הקרנים אשר ראית עשרה מלכים הם אשר לא קבלו מלכות עד הנה רק לשעה אחת ממשלה כמלכים יקבלו עם החיה׃

Revelation 17:12 Aramaic NT: Peshitta
ܘܥܤܪ ܩܪܢܢ ܕܚܙܝܬ ܥܤܪܐ ܡܠܟܝܢ ܐܢܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܡܠܟܘܬܐ ܠܐ ܥܕܟܝܠ ܢܤܒܘ ܐܠܐ ܫܘܠܛܢܐ ܐܝܟ ܡܠܟܐ ܚܕܐ ܫܥܬܐ ܫܩܠܝܢ ܥܡ ܚܝܘܬܐ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
"The ten horns which you saw are ten kings who have not yet received a kingdom, but they receive authority as kings with the beast for one hour.

King James Bible
And the ten horns which thou sawest are ten kings, which have received no kingdom as yet; but receive power as kings one hour with the beast.

Holman Christian Standard Bible
The 10 horns you saw are 10 kings who have not yet received a kingdom, but they will receive authority as kings with the beast for one hour.
Treasury of Scripture Knowledge

the ten.

Revelation 12:3 And there appeared another wonder in heaven; and behold a great red …

Revelation 13:1 And I stood on the sand of the sea, and saw a beast rise up out of …

Daniel 2:40-43 And the fourth kingdom shall be strong as iron: for as much as iron …

Daniel 7:7,8,20,24 After this I saw in the night visions, and behold a fourth beast, …

Zechariah 1:18-21 Then lifted I up my eyes, and saw, and behold four horns…

Links
Revelation 17:12Revelation 17:12 NIVRevelation 17:12 NLTRevelation 17:12 ESVRevelation 17:12 NASBRevelation 17:12 KJVRevelation 17:12 Bible AppsRevelation 17:12 Biblia ParalelaRevelation 17:12 Chinese BibleRevelation 17:12 French BibleRevelation 17:12 German BibleBible Hub
Revelation 17:11
Top of Page
Top of Page