Romans 2:20
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
3810 [e]παιδευτὴν
paideutēn
an instructorN-AMS
878 [e]ἀφρόνων,
aphronōn
of [the] foolish,Adj-GMP
1320 [e]διδάσκαλον
didaskalon
a teacherN-AMS
3516 [e]νηπίων,
nēpiōn
of infants,Adj-GMP
2192 [e]ἔχοντα
echonta
havingV-PPA-AMS
3588 [e]τὴν
tēn
theArt-AFS
3446 [e]μόρφωσιν
morphōsin
embodimentN-AFS
3588 [e]τῆς
tēs
- Art-GFS
1108 [e]γνώσεως
gnōseōs
of knowledgeN-GFS
2532 [e]καὶ
kai
andConj
3588 [e]τῆς
tēs
of theArt-GFS
225 [e]ἀληθείας
alētheias
truthN-GFS
1722 [e]ἐν
en
inPrep
3588 [e]τῷ
theArt-DMS
3551 [e]νόμῳ·
nomō
law—N-DMS

Greek Texts
ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 2:20 Greek NT: Nestle 1904
παιδευτὴν ἀφρόνων, διδάσκαλον νηπίων, ἔχοντα τὴν μόρφωσιν τῆς γνώσεως καὶ τῆς ἀληθείας ἐν τῷ νόμῳ·

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 2:20 Greek NT: Westcott and Hort 1881
παιδευτὴν ἀφρόνων, διδάσκαλον νηπίων, ἔχοντα τὴν μόρφωσιν τῆς γνώσεως καὶ τῆς ἀληθείας ἐν τῷ νόμῳ, --

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 2:20 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
παιδευτὴν ἀφρόνων, διδάσκαλον νηπίων, ἔχοντα τὴν μόρφωσιν τῆς γνώσεως καὶ τῆς ἀληθείας ἐν τῷ νόμῳ

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 2:20 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
παιδευτὴν ἀφρόνων, διδάσκαλον νηπίων, ἔχοντα τὴν μόρφωσιν τῆς γνώσεως καὶ τῆς ἀληθείας ἐν τῷ νόμῳ·

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 2:20 Greek NT: Greek Orthodox Church
παιδευτὴν ἀφρόνων, διδάσκαλον νηπίων, ἔχοντα τὴν μόρφωσιν τῆς γνώσεως καὶ τῆς ἀληθείας ἐν τῷ νόμῳ.

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 2:20 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
παιδευτὴν ἀφρόνων, διδάσκαλον νηπίων, ἔχοντα τὴν μόρφωσιν τῆς γνώσεως καὶ τῆς ἀληθείας ἐν τῷ νόμῳ.

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 2:20 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
παιδευτὴν ἀφρόνων, διδάσκαλον νηπίων, ἔχοντα τὴν μόρφωσιν τῆς γνώσεως καὶ τῆς ἀληθείας ἐν τῷ νόμῳ·

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 2:20 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
παιδευτὴν ἀφρόνων διδάσκαλον νηπίων ἔχοντα τὴν μόρφωσιν τῆς γνώσεως καὶ τῆς ἀληθείας ἐν τῷ νόμῳ·

Romans 2:20 Hebrew Bible
מיסר לחסרי לב ומורה הפתאים ויש לך צורת המדע והאמת בתורה׃

Romans 2:20 Aramaic NT: Peshitta
ܘܪܕܘܝܐ ܕܚܤܝܪܝ ܪܥܝܢܐ ܘܡܠܦܢܐ ܕܛܠܝܐ ܘܐܝܬ ܠܟ ܕܘܡܝܐ ܕܝܕܥܬܐ ܘܕܫܪܪܐ ܒܢܡܘܤܐ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
a corrector of the foolish, a teacher of the immature, having in the Law the embodiment of knowledge and of the truth,

King James Bible
An instructor of the foolish, a teacher of babes, which hast the form of knowledge and of the truth in the law.

Holman Christian Standard Bible
an instructor of the ignorant, a teacher of the immature, having the full expression of knowledge and truth in the law--
Treasury of Scripture Knowledge

a teacher.

Matthew 11:25 At that time Jesus answered and said, I thank you, O Father, Lord …

1 Corinthians 3:1 And I, brothers, could not speak to you as to spiritual, but as to …

Hebrews 5:13 For every one that uses milk is unskillful in the word of righteousness: …

1 Peter 2:2 As newborn babes, desire the sincere milk of the word, that you may …

the form.

Romans 6:17 But God be thanked, that you were the servants of sin…

2 Timothy 1:13 Hold fast the form of sound words, which you have heard of me, in …

2 Timothy 3:5 Having a form of godliness, but denying the power thereof: from such turn away.

Titus 1:16 They profess that they know God; but in works they deny him, being …

Links
Romans 2:20Romans 2:20 NIVRomans 2:20 NLTRomans 2:20 ESVRomans 2:20 NASBRomans 2:20 KJVRomans 2:20 Bible AppsRomans 2:20 Biblia ParalelaRomans 2:20 Chinese BibleRomans 2:20 French BibleRomans 2:20 German BibleBible Hub
Romans 2:19
Top of Page
Top of Page