Ефесяни 5
Bulgarian
1И тъй, бивайте подражатели на Бога, като възлюбени чада; 2и ходете в любов, както и Христос ви възлюби и предаде Себе Си за нас принос и жертва на Бога за благоуханна миризма.

3А блудство и всякаква нечистота или сребролюбие да не се даже споменават между вас, както прилича на светии; 4нито срамотни или празни приказки, нито подигравки, които са неприлични [неща], но по-добре благодарение. 5Защото добре знаете това, че никой блудник, или нечист, или сребролюбец, (който е идолопоклонник), няма наследство в царството на Христа и Бога.

6Никой да ви не мами с празни думи; понеже поради тия неща иде Божият гняв върху синовете на непокорството. 7И тъй, не бивайте съучастници на тях. 8Тъй като някога си бяхте тъмнина, а сега сте светлина в Господа, обхождайте се като чада на светлината; 9(защото плодът на светлината се състои във всичко що е благо, право и истинно). 10Опитвайте, що е благоугодно на Господа; 11и не участвувайте в безплодните дела на тъмнината, а по-добре ги изобличавайте; 12защото това, което скришом вършат [непокорните], срамотно е и да се говори. 13А всичко, което се изобличава, става явно чрез светлината; понеже всяко нещо, което става явно е осветлено.

14Затова казва: Стани, ти, който спиш, И възкръсни от мъртвите, И ще те осветли Христос.

15И тъй, внимавайте добре как се обхождате, не като глупави, но като мъдри, 16като изкупвате благовремието, защото дните са лоши. 17Затова не бивайте несмислени, но проумявайте, що е Господната воля. 18И не се опивайте с вино, [следствието] от което е разврат, но изпълняйте се с Духа; 19и разговаряйте се с псалми и химни и духовни песни, като пеете и възпявате Господа в сърцето си, 20и като винаги благодарите за всичко на Бога и Отца в името на нашия Господ Исус Христос, 21като се подчинявате един на друг в страх от Христа.

22Жени, [подчинявайте се] на своите мъже, като [длъжност] към Господа; 23защото мъжът е глава на жената, както и Христос е глава на църквата (като само Той [е] спасител на тялото). 24Но както църквата се подчинява на Христа, така и жените [нека се подчиняват] във всичко на своите мъже.

25Мъже, любете жените си както и Христос възлюби църквата и предаде Себе Си за нея, 26за да я освети, като я е очистил с водно умиване чрез словото, 27за да я представи на Себе Си църква славна, без петно, или бръчка, или друго такова нещо, но да бъде света и непорочна. 28Така са длъжни и мъжете да любят жените си, както своите тела. Който люби жена си, себе си люби. 29Защото никой никога не е намразил своето тяло, но го храни и се грижи за него, както и Христос за църквата; 30понеже сме части на Неговото тяло [[от Неговата плът и от Неговите кости]]. 31"Затова ще остави човек баща си и майка си, и ще се привърже към жена си, и двамата ще станат една плът". 32Тая тайна е голяма; но аз говоря [това] за Христа и за църквата. 33Но и вие, всеки до един, да люби своята жена, както себе си; а жената да се бои от мъжа си.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Ephesians 4
Top of Page
Top of Page