Mark 12
Estonian: Genesis and NT

1Ja ta hakkas neile rääkima tähendamiss 2Ja ta läkitas omal ajal aednike juure sulase aednikelt vastu v 3Aga nad v 4Ja ta läkitas jälle teise sulase nende juure. Seda nad l 5Siis ta läkitas teise. Ja selle nad tapsid. Ja veel muid; ühtesid nad peksid, teised nad tapsid. 6Tal oli veel üks, ta armas poeg. Selle ta läkitas viimseks nende juure, üteldes: Ehk nad häbenevad mu poega? 7Aga aednikud ütlesid üksteisele: See ongi pärija. Tulge, tapkem ta ära, siis jääb pärand meile. 8Ja nad v 9Mis teeb nüüd viinamäe isand? Ta tuleb ja hukkab aednikud ja annab viinamäe teiste kätte.

10Kas te pole lugenud seda kirja: Kivi, mille hooneehitajad k

11See tuli Issandalt ja on imeasi meie silmis!”

12Ja nad püüdsid Teda kinni v

13Ja nad läkitavad Tema juure m 14Ja need tulid ning ütlesid Talle: „ 15Tema aga, nähes nende silmakirjalikkust, ütles neile: „Miks te Mind kiusate? Tooge Mulle näha teenariraha!” 16Nemad t 17Jeesus aga ütles neile: „Andke keisrile, mis kuulub keisrile, ja Jumalale, mis kuulub Jumalale!” ja nemad panid Teda imeks.

18Ja Tema juure tuleb sadusere, kes ütlevad, et ei ole ülest 1920Oli seitse venda; ja esimene v 21Ja teine v 22Ja seitsmest ei jätnud keegi järglast järele. K 23Kui nad nüüd ülest 24Jeesus ütles neile: „Kas te mitte ei eksi, sellepärast et te ei tunne pühi kirju ega Jumala väge? 25Sest kui surnuist üles t 26Aga surnute kohta, et need üles äratatakse, eks te ole lugenud Moosese raamatust kibuvitsap 27Ta ei ole mitte surnute Jumal, vaid elavate Jumal! Te eksite küll väga!”

28Siis tuli Ta juure üks kirjatundjaist, kes oli kuulnud neid vaidlevat ja märkas, et Ta neile oli hästi kostnud, ja küsis Temalt: „Missugune käsk on k 29Jeesus vastas Talle: „Esimene on see: Kuule Iisrael, Issand sinu Jumal, on ainus Issand! 30Ja sina armasta Issandat, oma Jumalat, k 31Teine on see: Armasta oma ligimest nagu iseennast. Neist suuremat muud käsku ei ole!” 32Ja kirjatundja ütles talle: „ 33Ja Teda armastada k 34Ja kui Jeesus nägi, et ta vastas m

35Ja Jeesus k

36Ūtleb ju Taavet ise Püha Vaimu läbi: Issand ütles mu Issandale: Istu Mu paremale käele, kuni Ma Su vaenlased panen Su jalgade alla!

37Taavet ise nimetab Teda Issandaks. Kuidas ta siis on Tema poeg?” Ja palju rahvast kuulas Teda hea meelega.

38Ja Ta ütles oma 39ja esimesi istmeid kogudusekodades ja ülemat paika lauas 40kes söövad leskede hooned ja loevad silmakirjaks pikki palveid! Need saavad seda raskema hukatuse!”

41Ja kui Jeesus ohvrirahakirstu kohal istus, vaatas Ta, kuidas rahvas ohvriraha kirstu pani. Ja paljud rikkad panid sinna palju. 42Siis tuli üks vaene lesknaine ja pani sisse kaks leptonit, see on üks veering. 43Ja Ta kutsus Oma jüngrid Enese juure ning ütles neile: „T 44Sest need k

Estonian: Genesis and NT

Bible Hub

Mark 11
Top of Page
Top of Page